IT-driftsteknikere

Denne stillingsutlysningen er utløpt siden 07. august, 2018. Se andre jobbmuligheter »

Stillingsbeskrivelse

Stillingsbeskrivelse

IT-seksjonen søkjer no etter inntil tre IT-driftsteknikarar. Arbeidsstad er primært Oslo-området, men ein må rekne med reiseverksemd. Som IT-driftsteknikar hos oss vil arbeidsoppgåvene dine vere å delta i den daglege drifta, samt planleggje og gjennomføre vedlikehald, endringar og oppgraderingar. 

Det er viktig med breiddekompetanse innan IT, fortrinnsvis med erfaring frå drift og vedlikehald av IT-system. Vi ser etter kandidatar som er opptekne av å levere gjennomtenkte løysingar tilpassa behova til brukarane. Forsvarsbygg er underlagt vilkåra i Offentleglova – jamfør spesielt § 25 i Offentleglova. Les meir om Forsvarsbygg på www.forsvarsbygg.no.

Arbeidsoppgåver

 • Yte teknisk støtte og være ansvarlig kontaktpunkt ved tekniske leveranser
 • Utføre oppgradering, installasjon/tanking og oppsett offsite/onsite
 • Onsite support, feilsøking og feilretting
 • Delta i utvikling, planlegging, dokumentasjon og implementering av løysingar
 • Delta i prosjektarbeid ved behov
 • Andre oppgåver som naturleg høyrer inn under fagområdet eller som av omsyn til ressursdisponering er nødvendig å gjennomføre frå IT-seksjon sine oppgåver

Kvalifikasjonar

 • Utdanning på høgskole/universitetsnivå, fortrinnsvis innanfor IT. Relevant erfaring kan kompensere for utdanningskravet
 • Må ha 2 års erfaring eller meir innan IT-drift/support
 • Det er ønskeleg med erfaring frå prosessorientert arbeid/ITIL
 • Må ha god basiskunnskap innan drift og vedlikehald, overvaking, dokumentasjon, virtualisering og Microsoft- produkt
 • Må ha operativ driftserfaring
 • Fordel med sertifisering innan f.eks. ITIL, VMware og/eller Microsoft
 • Må ha førarkort klasse B
 • Flytande norsk og gode engelskkunnskapar, både skriftleg og munnleg
 • Stillinga føreset tryggingsklarering og autorisasjon Hemmeleg og NATO SECRET

Personlege eigenskapar

 • Serviceinnstilt, fleksibel og løysingsorientert
 • Har god teknisk forståing
 • Høg gjennomføringsevne og gode samarbeidsevner
 • Strukturert
 • Trivast med høgt arbeidstempo
 • Sjølvstendig og ansvarsmedviten
 • Gode kommunikasjonsevner

Vi tilbyr

 • Løn som førstekonsulent/seniorkonsulent (kode 1408/1363) frå kr. 404 000,- til kr. 650 200,-. Endeleg lønsplassering gjerast etter vurdering av kvalifikasjonar. I spesielle tilfelle kan vi vurdere høgare løn.
 • Fleksibel arbeidstid
 • Det må reknast med reiseaktivitet
 • Faglege utfordringar og spanande arbeidsoppgåver
 • Medlemskap i Statens Pensjonskasse
 • Meiningsfullt samfunnsoppdrag

Kontaktpersoner

Tord Håkstad
Teamleder IT-drift

Hvem er Forsvarsbygg?

Forsvarsbygg er et statlig forvaltingsorgan underlagt Forsvarsdepartementet. Vi utvikler, bygger, drifter og avhender eiendom for forsvarssektoren. 

I tillegg tilbyr vi ekspertkompetanse til andre deler av offentlig sektor innenfor sikring av bygg, kulturminnevern og avhending. Eiendomsporteføljen vi forvalter, inneholder mange av de mest særegne og krevende bygg i landet: fra de 15 festningene som er tilgjengelige for allmenheten, til militærleirer, skyte- og øvingsfelt og flystasjoner for Forsvaret. Vi har hovedkontor i Oslo med lokasjoner over hele landet, deriblant Hamar, Harstad, Bergen, Stavanger, Bardufoss og Trondheim.

Forsvarsbygg har som målsetting at vårt arbeidsmiljø skal preges av tverrfaglighet, mangfold og likestilling. Vi ønsker derfor en virksomhet hvor ansattes alder, kjønn og etnisitet er balansert. Vi ønsker å knytte til oss nye medarbeidere som kan påvirke bedriftskulturen positivt gjennom sin personlige og faglige kompetanse.

Les mer om Forsvarsbygg og se flere ledige stillinger