IT Driftsingeniører

Denne stillingsutlysningen er utløpt siden 27. mai, 2018. Se andre jobbmuligheter »

Stillingsbeskrivelse

Stillingsbeskrivelse

Stillingene skal besvare inngående telefoner og e-post yte god service ved informasjon og veiledning av kunder og teknisk support.  

1. Linje har et operativt ansvar for åpne Incident innenfor 1. Linje i prosessen 

2. Linje har ett operativt ansvar for åpne Incident innenfor 2. Linje i prosessen 

 • koordinere løsningen av Incident mellom 1. og 2. linje ressurser, eller mot eksterne partnere  
 • operativ myndighet til å prioritere oppgaver innenfor prosessen
 • sikre at Incident løses innenfor avtalt tid, ref. SLA
 • sikre at saker hvor SLA kan overskrids blir prioritert, eller om nødvendig eskaleres
 • informasjon til kunden og brukerne om status og fremdrift på åpne saker

Ansvarsområder: 

1.Linje - Primær telefon 

 • mottak og registrering av Incident fra brukere eller andre prosesser, via alle tilgjengelige kanaler
 • sikre kvalitet i Incident registrering, ved at disse er komplett og utfyllende registrert 
 • registrere og behandle ServiceRequest i henhold til prosess
 • overvåke åpne Incident og sikre at disse ikke bryter SLA
 • holde kunde / bruker løpende informert om status og fremdrift på åpne saker 
 • overvåking av FrontEnd applikasjoner  

2.Linje - sekundær telefon og primær E-post 

 • mottak og registrering av Incident fra brukere eller andre prosesser, via alle tilgjengelige kanaler
 • sikre kvalitet i Incident registrering, ved at disse er komplett og utfyllende registrert  
 • isolere feil, stille diagnose
 • gjenopprette tapt funksjonalitet ved enten midlertidig feilretting eller permanent løsning dersom mulig  
 • holde kunde / bruker løpende informert om status og fremdrift på åpne saker
 • oppdatering av status og løsningsbeskrivelser etter løst Incident  
 • lukke Incident etter bekreftelse fra bruker om at løsningen fungerte tilfredsstillende  

Kvalifikasjoner:

Må-krav: 

 • erfaring fra kunde- og brukersupport 
 • IT-utdannelse eller erfaring fra arbeid innen IT-næringen 
 • kjennskap til sakshåndteringsverktøy 
 • god skriftlig og muntlig fremstillingsevne på norsk 

Bør-krav:

 • har kjennskap til ITIL som rammeverk eller ha tilsvarende innenfor Service Management 
 • god teknisk forståelse 
 • kvalitetsbevisst og opptatt av gjennomføring av oppgaver
 • evne til å kunne arbeide strukturert og systematisk
 • god muntlig og skriftlig fremstillingsevne på engelsk
 • kjennskap til Lean som et verktøy 

Personlige egenskaper:

 • inneha pedagogiske evner 
 • evne til å involvere og delegere  
 • evne til å skape resultater gjennom andre  
 • tydelig       
 • gode kommunikasjonsferdigheter, muntlig og skriftlig
 • kunde- og løsningsorientert 
 • evner å lære raskt og jobbe i høyt tempo 
 • gode samarbeidsevner 

Vi tilbyr:  

 • et godt arbeidsmiljø  
 • faglige utfordringer og gode utviklingsmuligheter 
 • fleksibel arbeidstid 
 • sentrale lokaler i umiddelbar nærhet til Oslo lufthavn 
 • gode velferdsordninger  

Generell informasjon 

I Avinor jobber vi etter verdiene åpen, ansvarlig, handlekraftig og kundeorientert.  

Forutsetning for tilsetting er at bakgrunnssjekk, herunder uttømmende politiattest, iht. myndighetskrav for arbeid på lufthavn kan fremlegges og godkjennes.  

Fra lønnen trekkes 2 % innskudd til statens pensjonskasse.

Avinor ønsker mangfold i selskapet når det gjelder kjønn, alder og kulturell bakgrunn.

Kontaktpersoner

Hilde Kristin Aasen
Seksjonsleder

Hvem er Avinor?

Avinor eier og driver 45 lufthavner over hele landet og kontrollerer flytrafikken i norsk luftrom. Hvert år reiser rundt 50 millioner passasjerer gjennom våre lufthavner. Sammen skaper vi verdier, relasjoner og opplevelser.

Avinor er underlagt offentlighetslovens bestemmelser om rett til innsyn i søkerlister. Opplysninger om søkeren kan bli offentliggjort selv om søkeren har anmodet om ikke å bli oppført på søkerlisten. Dersom ønsket om reservasjon ikke tas til følge, vil søkeren bli varslet og informert om det jfr. offentleglova § 25.

Les mer om Avinor og se flere ledige stillinger