IT driftsingeniør

Denne stillingsutlysningen er utløpt siden 24. august, 2018. Se andre jobbmuligheter »

Stillingsbeskrivelse

Stillingsbeskrivelse 

Seksjonen IT Lufthavnsupport i avdelingen Avinor IT drift, har ansvaret for den daglige driften av IT tjenester som omfatter trafikkinformasjonstjenester, sikkerhet og administrative tjenester.  

Seksjonen har medarbeidere på følgende lufthavner; Oslo, Bergen, Stavanger, Trondheim, Ålesund, Bodø, Evenes, Tromsø og Alta.  

Vi søker nå to nye medarbeidere til gruppen på Oslo lufthavn.

Arbeidsoppgaver team OSL:  

 • drift av adgangskontroll / kameraovervåking systemer  
  • 1 linjesupport adgangskontroll  
  • ansvar for drift og vedlikehold av adgang og ITV klienter  
  • ansvar for drift og vedlikehold av kortlesere, undersentraler og kamera
 • drift og vedlikehold av PA-system      
 • drift og vedlikehold av røntgen og metalldetektorer  
 • delta i prosjekter på lufthavnen eller andre Avinor lokasjoner  
 • leverandørkontakt  
 • dokumentasjon  

Du har:  

 • ingeniørhøgskole / teknisk fagskole eller tilsvarende utdanning innen elektronikk, tele/data  
 • erfaring innen drift/vedlikehold av relevante systemer  
 • gode IT-kunnskaper  
 • god skriftlig og muntlig formuleringsevne på norsk og engelsk  
 • dokumenterte kunnskaper innen fagområdene  
 • førerkort klasse B  
 • gode personlige egenskaper, teamorientert, samt selvstendig.  
 • sikkerhetsklarering til «konfidensielt» eller forutsetning til å bli klarert for å bli ansatt  
 • plettfri vandel  

Lang og relevant erfaring kan kompensere for formell utdannelse.  

Ønsket erfaring og kompetanse:  

 • dokumentert erfaring og kompetanse med adgangskontroll/ITV  
 • erfaring med drift av røntgen systemer  
 • erfaring med drift av PA systemer  
 • erfaring med prosjektarbeid  

Vi kan tilby:  

 • et godt arbeidsmiljø  
 • spennende faglige utfordringer i en region i vekst  
 • gode velferdsordninger  

 Lønn og øvrige betingelser etter avtale. Gode personalforsikringer.

Avinor ønsker mangfold i selskapet når det gjelder kjønn, alder og kulturell bakgrunn.

Forutsetning for tilsetting er at uttømmende politiattest kan fremlegges og godkjennes.  

 Annen informajon 

Stillingen vil inngå i en arbeidsplan over 8 uker med følgende vakter mandag til søndag;  

Morgenvakt 05:30 – 13:00  

Dagvakt 08:00 – 15:30  

Kveldsvakt 13:00 – 20:30  

Lørdag 08:00- 15:30  

Søndag 13:00 – 20:30  

Samt at det må påregnes noe reisevirksomhet i forbindelse med kurs og prosjekter.  

Kontaktpersoner

Bjørn Helge Mikkelsen
Leder IT Lufthavnsupport, IT Drift.
Mobil: 934 97 479

Hvem er Avinor?

Avinor eier og driver 45 lufthavner over hele landet og kontrollerer flytrafikken i norsk luftrom. Hvert år reiser rundt 50 millioner passasjerer gjennom våre lufthavner. Sammen skaper vi verdier, relasjoner og opplevelser.

Avinor er underlagt offentlighetslovens bestemmelser om rett til innsyn i søkerlister. Opplysninger om søkeren kan bli offentliggjort selv om søkeren har anmodet om ikke å bli oppført på søkerlisten. Dersom ønsket om reservasjon ikke tas til følge, vil søkeren bli varslet og informert om det jfr. offentleglova § 25.

Les mer om Avinor og se flere ledige stillinger