IT driftsingeniør – Change manager

Denne stillingsutlysningen er utløpt siden 17. oktober, 2018. Se andre jobbmuligheter »

Stillingsbeskrivelse

Stillingsbeskrivelse

Avinor er en avansert bruker av IT og leverer et bredt spekter av IT tjenester til flyselskaper og andre samarbeidspartnere tilknyttet Avinor sine lufthavner. Evnen til å utnytte og tilby teknologi er avgjørende for å nå Avinors mål om å legge til rette for sikker, miljøvennlig og effektiv luftfart i alle deler av landet. For å befeste Avinor som innovativ aktør i bransjen, har vi som visjon å bli verdensledende på teknologiutnyttelse innenfor utvalgte områder.  

Til seksjonen IT leveranse søker vi etter en change manager. Seksjonen har blant annet ansvar for IT leveranser og prosessene Change, Release og Deploy. 

Arbeidsoppgaver: 

 • Videreutvikle og vedlikeholde rutiner for change prosessen i Avinor konsern IT 
 • Følge opp og styre endringer overfor driftsleverandører og interne avdelinger 
 • Planlegge og vurdere konsekvensene av endringer 
 • Vedlikeholde changekalender 
 • Dialog med interne produkteiere og fagledere om change management 
 • Lede og følge opp endringsmøter 
 • Sørge for interaksjon med andre støtteprosesser, deriblant hendelses- og problemhåndtering 

Kvalifikasjoner: 

Må-krav:  

 • Utdanning på høyskole- eller universitetsnivå, bred erfaring kan kompensere for eventuelt manglende utdanning 
 • Minst 3 års erfaring med implementering og forbedring av change management prosesser i større organisasjoner
 • Operativ prosesserfaring innen change management   
 • God kjennskap til ITIL, sertifiseringer er en fordel 
 • Erfaring med å håndtere forskjellige intressenter for å skape en felles agenda  

Bør-krav: 

 • Erfaring fra prosjektledelse med både smidige og tradisjonelle prinsipper / DevOps 
 • Kjjennskap til LEAN eller lignende rammeverk  
 • Kjennskap til configuration-, release- og test management 
 • God teknisk kompetanse, gjerne med erfaring fra IT tjenester med høye oppetidskrav, skybaserte tjenester som SaaS, IaaS, PaaS og hybride løsninger  

Personlige egenskaper:  

 • Løsningsfokusert og beslutningsdyktig 
 • Handlekraftig, med et stort engasjement 
 • Robust, evne til å takle høyt arbeidspress 
 • Utpregede samarbeids- og kommunikasjonsevner på alle nivåer i organisasjonen 
 • Analytisk og strukturert  

Vi tilbyr:  

 • Et godt arbeidsmiljø  
 • Faglige utfordringer og gode utviklingsmuligheter 
 • Fleksibel arbeidstid 
 • Sentrale lokaler i umiddelbar nærhet til Oslo lufthavn 
 • Gode velferdsordninger  

I Avinor jobber vi etter verdiene åpen, ansvarlig, handlekraftig og kundeorientert. 

Forutsetning for tilsetting er at bakgrunnssjekk, herunder uttømmende politiattest, iht. myndighetskrav for arbeid på lufthavn kan fremlegges og godkjennes.  

Kontaktpersoner

Bjørn Bjerktun
Seksjonsleder IT leveranse

Hvem er Avinor?

Avinor eier og driver 45 lufthavner over hele landet og kontrollerer flytrafikken i norsk luftrom. Hvert år reiser rundt 50 millioner passasjerer gjennom våre lufthavner. Sammen skaper vi verdier, relasjoner og opplevelser.

Avinor er underlagt offentlighetslovens bestemmelser om rett til innsyn i søkerlister. Opplysninger om søkeren kan bli offentliggjort selv om søkeren har anmodet om ikke å bli oppført på søkerlisten. Dersom ønsket om reservasjon ikke tas til følge, vil søkeren bli varslet og informert om det jfr. offentleglova § 25.

Les mer om Avinor og se flere ledige stillinger