IT Business Partner

Denne stillingsutlysningen er utløpt siden 17. januar, 2022. Se andre jobbmuligheter »

Stillingsbeskrivelse

Stillingsbeskrivelse

Redd Barnas teknologifunksjon har som mål å styrke organisasjonens evne til å utnytte teknologi for å bedre barns liv og rettigheter og å skape mer effektive arbeidsprosesser for ansatte, frivillige og givere. Vi ser etter en positiv og nysgjerrig person som kan bidra til ytterligere digitalisering av bistandsbransjen, veilede og gi råd til virksomheten om ny teknologi og digital omstilling, og utfordre og forbedre eksisterende forretningspraksis.

Redd Barnas tekniske landskap er skybasert, og vi bruker blant annet tjenesteplattformer som Microsoft 365, Salesforce, Unit4 ERP (UBW/Agresso) og Oracle HR. Vi håndterer derfor en lang rekke tjenesteleverandører og partnere. Fremover ønsker vi å få på plass flere og bedre integrasjoner samt å sikre at de ansatte utnytter verktøyene i den digitale arbeidsplassen på en stadig bedre og mer effektiv måte. I tillegg til dette jobber vi tett med våre barnerettighetseksperter for å sikre at prosjektene vi utvikler for og med barn drar nytte av rett teknologi slik at vi kan skape positiv og varig endring i barns liv.

IT Business Partner er teknisk og strategisk rådgiver til Redd Barnas forretningsenheter og fagområder med fokus på effektiv bruk av teknologi som gjør virksomheten i stand til å nå sine mål. Dette innebærer blant annet å:

 • være kompetent samtalepartner, holde seg oppdatert og gi råd til forretningsenhetene om IT-tjenester, muligheter skapt gjennom teknologi og innovasjon
 • analysere og proaktivt forutse forretningsbehov og oversette disse behovene til teknologikrav
 • ta lederskap i levering av tjenester, løsninger og teknologi, samt sikre at sluttbrukere forstår hvordan de bruker nye verktøy
 • være hovedkontaktpunkt mellom forretningsteamene og teknologifunksjonen
 • evaluere, velge og følge opp teknologipartnere, deres tjenester og leveranser

Relevant bakgrunn og erfaring: 

 • Høyere utdanning på universitets-/høgskolenivå i data- og informasjonsteknologi, eller tilsvarende
 • Relevant arbeidserfaring med forretningsutvikling, prosjektledelse, løsningsarkitektur eller lignende med vekt på teknologianvendelse i forretningsprosesser   
 • Interesse og tro på teknologi som middel for å skape bedre verden og evne til å se muligheter skapt gjennom teknologi
 • Evne til å sette seg raskt inn i brukerens behov, og konvertere dette om til konkrete løsninger
 • Datavisualiseringskompetanse og erfaring med datadrevet beslutningsstøtte
 • Erfaring med Microsoft 365 og skyplattormen Azure
 • God muntlig og skriftlig fremstillingsevne på norsk og engelsk

Vi ser etter deg som: 

 • handler på eget initiativ, får ting til å skje og aksepterer ansvar for resultater
 • identifiserer og utnytter muligheter skapt gjennom teknologi; har en sterkt positiv effekt på verdiskapning
 • er metodisk og systematisk i sin tilnærming; planlegger fremover, gjør klare prioriteringer og fordeler ressurser effektivt
 • forstår raskt komplekse spørsmål og problemer; foretar sunne og rasjonelle vurderinger
 • produserer nye og innovative idéer og løsninger; er utradisjonell og en forkjemper for endring og nye tilnærmingsmåter
 • samarbeider godt med andre; deler kunnskap, erfaringer og informasjon; støtter andre for å nå teamets mål

Redd Barna tilbyr en stilling i et sterkt faglig miljø med engasjerte kolleger i en meningsfull bransje.

Redd Barna er opptatt av mangfold, og vi oppfordrer derfor alle som er kvalifiserte til å søke hos oss, uansett alder, kjønn, funksjonsgrad, nasjonal eller etnisk bakgrunn.

Vi holder til i åpne og moderne lokaler i Storgata 38 i Oslo. Vi har gode pensjons- og forsikringsordninger. Lønn etter avtale.

Redd Barna tar barns sikkerhet (child safeguarding) på alvor. Det kreves derfor gyldig politiattest for å bli ansatt hos oss.

Søknad med CV sendes via vårt elektroniske søknadssystem. Søknader som blir sendt utenom systemet, vil ikke bli vurdert. 

Spørsmål om stillingen kan rettes til Leder for Teknologi og Transformasjon, Liina Aagedal (liina.aagdal@reddbarna.no, mob. +47 916 47 894).

Kontaktpersoner

Liina Aagedal
Leder for Teknologi og Transformasjon

Hvem er Redd Barna?

Redd Barna kjemper for barns rettigheter og for at alle barn skal overleve lære og være trygge. Vi har et særlig fokus på de mest marginaliserte barna, barn i fattige lokalsamfunn, og barn som bor i områder berørt av krig og konflikt. Redd Barna har 100 000 støttespillere i Norge og frivillige som deltar i aktiviteter på lokalt plan over hele landet. Redd Barna er en del av internasjonale Redd Barna og sammen arbeider vi i 120 land med både langsiktige programmer og humanitær bistand. Vi er verdens ledende uavhengige organisasjon for barn.