INVESTMENT MANAGER til et private equity selskap

Denne stillingsutlysningen er utløpt siden 15. januar, 2018. Se andre jobbmuligheter »

Stillingsbeskrivelse

 

ICON CAPITAL AS

 

 

 

ICON Capital er et norsk investeringsselskap etablert i 2001, som har opparbeidet seg en solid posisjon i det nordiske markedet med svært gode resultater. Selskapet investerer i virksomheter som har en unik profil, sterke vekstambisjoner og gode muligheter for verdistigning. ICON Capitals eksisterende porteføljeselskaper forventer i 2018 en samlet omsetning på opp mot NOK 3 milliarder.

ICON Capital søker en strukturert og forretningsorientert Investment Manager til en sentral stilling i selskapet.

 

Hovedansvar

  • Identifisere investeringsmuligheter
  • Nøkkelrolle på transaksjonsteam i oppkjøpsprosesser
  • Gjennomføre verdiskapende tiltak i porteføljebedriftene
  • Industrianalyser - identifisere attraktive industrier og virksomheter
  • Forberede og gjennomføre kapitalinnhenting fra potensielle investorer
  • Utarbeide og presentere avkastningsrapporter

Aktuelle kandidater bør ha høyere utdannelse – helst på mastergradsnivå, gjerne siviløkonom, sivilingeniør, eller lignende. Det er også positivt med industriell spisskompetanse innenfor enkelte områder/bransjer. Den riktige kandidaten er løsningsorientert og har stor gjennomføringsevne samt være innstilt på å bidra der det er behov.

ICON Capital tilbyr en sentral stilling i et spennende investeringsselskap i god vekst og med sterke investorrelasjoner. Kandidaten vil kunne bidra til videreutvikling av selskapet og i stor grad påvirke utviklingen av sin egen rolle. ICON Capital har et godt fagmiljø, både internt og gjennom eksterne relasjoner.

Ta gjerne kontakt med Trond Boe-Tangen i Experis Executive - +47 91 74 38 00 - trond.boe-tangen@no.experis.com

Kontaktpersoner

Anniken Slotte
Telefonnummer: 92 22 56 72