Intin søkjer trainee innan utvikling/interaksjonsdesign

Denne stillingsutlysningen er utløpt siden 01. mars, 2020. Se andre jobbmuligheter »

Stillingsbeskrivelse

Bli trainee 

Framtidsfylket Trainee er eit fylkesdekkjande traineeprogram for nyutdanna med arbeidsgjevarar frå ulike fagfelt i privat og offentleg sektor. Kva bedrifter som deltek i programmet varierer frå år til år.

Som trainee er du tilsett i ei bedrift i fylket. Denne jobben er basert på ei kontrakt mellom deg og bedrifta, og er elles uavhengig av traineeordninga. I bedrifta har du også ein mentor som skal følgje deg opp.

Fire gongar i løpet av traineeåret deltar du på faglege fellessamlinger – kvar gong på ein ny plass i fylket. Her møtest alle traineeane i dei ulike bedriftene. På samlingane har vi fokus på erfaringsutveksling frå jobbkvardagen, teambygging og andre tema som er nyttige når ein er ny i jobben. Eigenutvikling er ein sentral del av det å vere trainee. I tillegg legg vi vekt på at traineeane skal bli kjende med næringslivet i Sogn og Fjordane, samtidig som det sosiale og friluftsaktivitetar er ein viktig del av samlingane.

Vi legg òg opp til ein studietur til utlandet i april/mai. Dei siste fire åra har turen gått til Brussel for å studere relasjonar mellom Sogn og Fjordane og EU.

Blir du trainee hos oss, vil du ta del i Framtidsfylket sitt traineeprogram fra august 2020 til august 2021. 

Bli trainee i Intin

Har du interesse for å utvikle ny teknologi som kan forenkle hverdagen og redusere miljøavtrykket vårt? Vi utlyser to traineestillinger. Her er en av de:

Intin trenger deg for å:

 • Delta i utvikling av våre systemer
 • Sette seg inn i og forstå brukerbehov
 • Samarbeid med prosjekteier, seniorutvikler og utviklerteam.

Ønskede kvalifikasjoner:

 • Relevant Bachelor, Master eller Ph.D innen IT eller datateknikk eller tilsvarende
 • Vi vil gjerne se ting du har vært med på å utvikle tidligere.
 • Beherske kommunikasjon på norsk og engelsk

Felles for begge stillingene:

INTIN er en del av det spennende og drivende miljøet i PEAK Sunnfjord i Førde. Vi jobber tett med flere av bedriftene som er lokalisert her, noe som vil gi deg et godt nettverk og mulighet til å bli kjent med flere arbeidsområder. En god plass å starte karrieren sin på.

Intin ønsker å gi deg:

 • Inkluderende og drivende kjekk arbeidsplass
 • En «kickstart» på karrieren
 • Ansvar og utfordrende oppgaver
 • Vi jobber tett sammen som team, men også selvstendig.

Som Framtidsfylket Trainee får du: 

 • En spennende jobb og et nettverk med andre traineear i bedrifter i Sogn og Fjordane
 • Faglig og personlig utvikling
 • Innsyn i et mangfaldig næringsliv som for få kjenner til 
 • Fire traineesamlinger og en utenlandstur

Felles krav til alle som søker stilling som Framtidsfylket-trainee

 • Minimum bachelor eller mastergrad
 • Maksimalt tre års arbeidserfaring etter endt studium
 • Norsk som arbeidsspråk - muntlig og skriftlig

Tilsetting: August 2020 til august 2021.

NB: Alle traineestillingane må søkjast på gjennom Framtidsfylket. Dersom du ikkje har brukar kan du registrere deg her.

Kontaktpersoner

Hugo Mølmesdal

Hvem er Framtidsfylket ?

INTIN gjør ny smarthusteknologi tilgjengelig for folk

flest. Ny teknologi som ikke bare skal gjøre livet enklere, men også spare miljø gjennom god energistyring og smarte løsninger. Vi hjelper boligutviklere og elektrikere med design av smarthus, konfigurering og support. Vi har I våre prosjektporteføljer finner du alt fra enkeltboliger til store leilighetsbygg og ikke minst utvikling av egne tjenester og programvare. Vi opererer i B2B markedet, og våre kunder er i hovedsak elektrikere, boligutviklere, kommuner og stat.

Hos oss jobber man som Smarthus Konsulent, dataelektroniker, ingeniør, markedsfører, prosjektleder, logistikkmedarbeider eller systemutvikler. 

INTIN er en del av det spennende og drivende miljøet i PEAK Sunnfjord i Førde. Vi jobber tett med flere av bedriftene som er lokalisert her, noe som gir et godt nettverk og mulighet til å bli kjent med flere arbeidsområder.