Interaksjonsdesignere

Denne stillingsutlysningen er utløpt siden 08. juni, 2020. Se andre jobbmuligheter »

Stillingsbeskrivelse

Om stillingen

Vi har for tiden to ledige stillinger som interaksjonsdesigner i Gruppe for brukeropplevelse i Webseksjonen ved USIT. I tillegg kan det bli aktuelt å ansatte en interaksjonsdesigner i midlertidig stilling i ett år.

Vi søker deg som brenner for gode brukeropplevelser og som ønsker å bidra til moderne og brukervennlige nettløsninger og mobilapplikasjoner for universitetets studenter og ansatte.

Som interaksjonsdesigner i UX-gruppa i Webseksjonen vil du jobbe i team sammen med andre interaksjonsdesignere, front-end programmerere, grafiske designere og innholdseksperter.

Webseksjonen er universitetets kompetansesenter for webteknologi. Seksjonen tilbyr en rekke tjenester, deriblant webpubliseringssystemet Vortex, Nettskjema, rådgivning innen brukeropplevelse (UX), utvikling av mobilapper, nettsteder for universitet- og høyskolesektoren og studentportalen Mine studier.

Vi er på jakt etter deg som har kompetanse på

 • Analyse av brukerbehov og arbeidsprosesser
 • Utarbeidelse av interaksjonsdesignskisser (wireframes)
 • Utarbeidelse av informasjonsarkitektur
 • Evaluering av brukervennlighet
 • Universell utforming av digitale løsninger

I tillegg er det en fordel om du har noe erfaring og kunnskap om grensesnittprogrammering og om hvordan du best utformer brukervennlig innhold på nett.

Som person har du

 • Service- og løsningsorientert holdning
 • Evne til å jobbe selvstendig og i team
 • God skriftlig og muntlig norsk framstillingsevne
 • Du må ha relevant utdanning på minimum bachelorgradsnivå, men erfaring og kunnskap innen fagfeltet kan veie opp for utdanningskravet.

Nyutdannede oppfordres til å søke

Vi tilbyr

 • Lønn som overingeniør fastsettes etter individuell vurdering innenfor et spenn mellom kr 488 000 og kr 615 900, avhengig av erfaring og kompetanse
 • Fleksibel arbeidstid og gode velferdsordninger
 • Trening i arbeidstiden
 • God pensjonsordning og gunstig lån i Statens Pensjonskasse

Søknaden skal inneholde

 • Søknadsbrev
 • CV
 • Vitnemål og attester

Søknad (med vedlegg) må sendes inn via vårt rekrutteringssystem Jobbnorge.

Andre opplysninger

Aktuelle søkere vil bli innkalt til intervju.

I henhold til offentlighetsloven § 25, 2. ledd kan opplysninger om søkeren bli offentliggjort selv om søkeren har anmodet om ikke å bli oppført på søkerlisten.

UiO har et personalpolitisk mål om å oppnå en balansert kjønnssammensetning og rekruttere personer med innvandrerbakgrunn.

Kvinner oppfordres til å søke.

I tillegg ønsker UiO at våre medarbeidere i størst mulig grad gjenspeiler mangfoldet i befolkningen. Vi oppfordrer derfor kvalifiserte søkere med redusert funksjonsevne til å søke stillingen. Som IA-bedrift vil vi legge forholdene til rette for medarbeidere med nedsatt funksjonsevne.

Kontaktpersoner

Tomm Eriksen
Gruppeleder UX
Mobil: 928 61 986

Hvem er Universitetet i Oslo (UiO)?

Universitetet i Oslo er Norges eldste og høyest rangerte forsknings- og undervisningsinstitusjon med 28 000 studenter og 7 000 ansatte. Faglig bredde og internasjonalt anerkjente forskningsmiljøer gjør UiO til en viktig samfunnsaktør.

Universitetets senter for informasjonsteknologi (USIT) er et godt og spennende sted å jobbe, og vi legger stor vekt på at de tilsatte skal ha utfordrende og lærerike oppgaver som gir gode muligheter for faglig utvikling. Oppdraget vårt er samfunnsnytte, nyskapning og effektive tjenester. Som den sentrale delen av IT-virksomheten på UiO, skal vi utvikle og levere de beste tjenestene til studenter, som stiller høye krav til digitalitet, og til forskere og undervisere som er blant de fremste i landet. Fra stabilt nett og gode lagringstjenester til HPC-tjenester for partikkelakseleratoren i CERN og genforskning for framtidens legemidler, ligger USIT helt i teten som leverandør både til UiO og andre i innenfor forskning og UH-sektoren.  

USIT er et av landets største IT-faglige miljøer med i overkant av 200 fast ansatte og en omsetning på mer enn 260 millioner kroner.

Våre løsninger med datainnsamling til forskning med Nettskjema og TSD er Norges mest brukte løsning for innsamling av forskningsdata.