Interaksjonsdesigner

Denne stillingsutlysningen er utløpt siden 27. mai, 2018. Se andre jobbmuligheter »

Stillingsbeskrivelse

IT Systemutvikling utvikler og forvalter løsninger for store deler av konsernet. Seksjonen opplever stor pågang for sine tjenester, og benytter en blanding av fast ansatte og konsulenter for å møte behovene.

Arbeidsoppgaver:

 • samarbeide tett med Lead på kommunikasjonsflater, utviklere, prosjektledere, arkitekter og forretning i løsningsutforming og designarbeid. 
 • ta ansvar for leveranser til kunder av IT  
 • utvikle og iverksette UX, design og konseptutvikling på digitale flater i Avinor 
 • bistå innen fagområdet for å fremme fagets viktighet og dets effekt på gode brukeropplevelser 

Kvalifikasjoner:

Må-krav 

 • erfaring innen UX/design/konseptutvikling 
 • god forståelse for brukervennlighet, universell utforming og responsivt design 
 • erfaring med brukersentrert metode og brukertesting 
 • høyere utdannelse fra Universitet eller Høyskole 
 • kunne se forretningsprosesser og IT-løsninger i sammenheng 
 • erfaring fra universell utforming 
 • fordel med kunnskap om HTML, CSS og JavaScript 

Bør-krav 

Ha erfaring fra/kjennskap til:    

 • å inkludere team i løsningsutforming og designarbeid 
 • interaksjonsdesign / UI design  
 • å utvikle konsepter og wireframes 
 • prototyping  
 • å utføre behovsanalyser 
 • brukertesting / møte med brukere / A/B testing /Google Analytics 
 • å tegne opp flyt og visualisere kundereiser  
 • design thinking 
 • å jobbe strategisk og brukerfokusert med konseptutvikling  
 • å designe for ulike skjermstørrelser 

Personlige egenskaper:

 • nysgjerrig 
 • faglig sterk 
 • endringsvillig og nytenkende 
 • selvstendig 
 • gode samarbeids- og kommunikasjonsevner

Vi tilbyr:  

 • et godt arbeidsmiljø  
 • faglige utfordringer og gode utviklingsmuligheter 
 • fleksibel arbeidstid 
 • sentrale lokaler i umiddelbar nærhet til Oslo sentralbanestasjon 
 • gode velferdsordninger  

Generell informasjon

I Avinor jobber vi etter verdiene åpen, ansvarlig, handlekraftig og kundeorientert. 

Fra lønnen trekkes 2 % innskudd til Statens Pensjonskasse. Gode personalforsikringer. Avinor ønsker mangfold i selskapet når det gjelder lønn, alder og kulturell bakgrunn.

For nærmere informasjon om stillingen, ta kontakt med systemsjef Konsern IT Simen Bergsrud.

Hvem er Avinor?

Avinor eier og driver 45 lufthavner over hele landet og kontrollerer flytrafikken i norsk luftrom. Hvert år reiser rundt 50 millioner passasjerer gjennom våre lufthavner. Sammen skaper vi verdier, relasjoner og opplevelser.

Avinor er underlagt offentlighetslovens bestemmelser om rett til innsyn i søkerlister. Opplysninger om søkeren kan bli offentliggjort selv om søkeren har anmodet om ikke å bli oppført på søkerlisten. Dersom ønsket om reservasjon ikke tas til følge, vil søkeren bli varslet og informert om det jfr. offentleglova § 25.

Les mer om Avinor og se flere ledige stillinger