Interaksjonsdesigner (UX + UI) innenfor applikasjonsutvikling

Denne stillingsutlysningen er utløpt siden 10. oktober, 2021. Se andre jobbmuligheter »

Stillingsbeskrivelse

Stillingsbeskrivelse

Vi tilbyr rette vedkommende å bli en del av Etterretningstjenesten og vårt viktige samfunnsoppdrag som Norges militære og sivile utenlandsetterretningstjeneste. Vi er en faglig sterk kompetanseorganisasjon med svært dyktige medarbeidere innen mange ulike fagfelt. Vår virksomhet er i kontinuerlig utvikling, og det vil satses på både din person og din faginteresse. Våre ansatte har fleksitid, mulighet for trening i arbeidstiden samt gunstige låne- og pensjonsordninger gjennom Statens pensjonskasse.

Vi søker deg som er sulten på unike og spennende designutfordringer som bidrar til samfunnsoppdraget vårt.

Du vil trives i denne stillingen dersom du finner Etterretningstjenestens oppdrag interessant og liker å jobbe på lag med andre for å skape gode produkter og applikasjoner med mening. Du brenner for gode brukeropplevelser, og design som virkelig svarer på brukerbehovet. I tillegg er du opptatt av å hele tiden videreutvikle deg selv i faget ditt.

I Etterretningstjenesten arbeider vi i tverrfaglige team for å lage verktøyet som sluttbrukerne trenger. Du er glad i å se muligheter og løsninger sammen med resten av utviklingsteamet. Vi er en positiv gjeng som lager kjempeviktige applikasjoner med spennende teknologier med fokus på godt arbeidsmiljø og trivsel.

Høres dette spennende ut, så håper vi du søker!

Arbeidsoppgaver

 • Utforming av brukergrensesnitt og grafikk til nye og eksisterende applikasjoner
 • Dokumentere, dele og samhandle med applikasjonsutviklerne rundt ux og ui
 • Drive kreative prosesser for nye features og applikasjoner
 • Brukertesting, læring og justering av ux og ui
 • Aktiv kompetanseheving og kompetansedeling

Kvalifikasjoner

Det kreves:

 • Bachelorgrad eller utdanning på tilsvarende nivå (cand.-grader, tidl. ingeniørutdanninger o.l.) eller omfang innen teknisk naturvitenskapelige fag, fortrinnsvis informasjonsteknologi og informatikk med fokus på design/interaksjonsdesign. Relevant flerårig erfaring med god resultatoppnåelse vil kunne kompensere for utdanningskravet.
 • Erfaring med utarbeidelse av ux og ui for applikasjoner

Det er ønskelig med:

 • Mastergrad eller tilsvarende nivå innen teknisk naturvitenskapelige fag, fortrinnsvis informasjonsteknologi og informatikk med fokus på design/interaksjonsdesign.
 • Bred erfaring med utarbeidelse av ux og ui for applikasjoner
 • Erfaring med designsprinter
 • Erfaring med kreative prosesser sammen med kunder
 • Erfaring med brukertesting og justering av eget arbeid/designretning
 • Erfaring med smidige metoder
 • Erfaring med tett samarbeid med utvikler
 • Erfaring med frontend utvikling

Særskilte krav:

 • Søkerne må tilfredsstille kravene til høyeste sikkerhetsklarering.
 • For ansettelse i Etterretningstjenesten kan man ikke ha annet enn norsk statsborgerskap ved ansettelsestidspunktet.
 • Stillingen er underlagt beordringsplikt, jf. forsvarsloven og forsvarstilsatteforskriften, som innebærer at du kan beordres til internasjonale operasjoner. Det medfører krav til medisinsk og fysisk skikkethet, førerkort kl. B og grunnleggende engelskkunnskaper. Det kan i særskilte tilfeller gi dispensasjon fra tilleggs- og særkrav, selv om stillingen i utgangspunktet er underlagt beordringsplikt.

Personlige egenskaper

 • Gode samarbeidsevner
 • God vurderingsevne
 • Resultatorientert holdning
 • Evne til å tenke kreativitet
 • Evne å ta initiativ uoppfordret

Vi tilbyr

Stilling: Overingeniør / Senioringeniør (kode 1087 / 1181)

Lønn: lønnstrinn 62 – 70 for overingeniører og lønnstrinn 68 – 75 for senioringeniører i henhold til gjeldende Hovedtariffavtale.

Mer informasjon om Etterretningstjenesten finner du på https://forsvaret.no/etjenesten.

I Forsvaret er det ønskelig at arbeidsstyrken i størst mulig grad skal gjenspeile mangfoldet i befolkningen.

Vi oppfordrer kvalifiserte kandidater til å søke, uavhengig av kjønn, kulturell bakgrunn, hull i CV-en eller funksjonsevne. Vi vil sørge for tilrettelegging på arbeidsplassen hvis det er behov for dette. Noen av Forsvarets stillinger kan ha egne helsekrav og krav til fysisk skikkethet. 

Kontaktpersoner

Faglige spørsmål
Telefonnummer: +47 230 95 036

Hvem er Etterretningstjenesten?

Etterretningstjenestens viktigste oppgave er å skaffe informasjon om forhold utenfor Norges grenser.

Etterretningstjenesten innhenter, bearbeider og analyserer informasjon som angår norske interesser, sett i forhold til fremmede stater, organisasjoner og individer. Formålet med etterretningsvirksomhet er å bidra til å gi norske myndigheter et solid beslutningsgrunnlag i saker som kan utgjøre en risiko for Norge. Tjenesten er en integrert del av Forsvarets organisasjon og virksomhet, og løser oppdrag for hele myndighetsapparatet. Etterretningstjenesten arbeider etter overordnede, politiske prioriteringer og føringer.

Les mer om Etterretningstjenesten og se flere ledige stillinger