Integrasjonsarkitekt

Denne stillingsutlysningen er utløpt siden 08. juni, 2020. Se andre jobbmuligheter »

Stillingsbeskrivelse

Stillingsbeskrivelse

Helseplattformen søker deg som vil være med å skape en moderne og framtidsrettet pasientjournalløsning for innbyggere i Midt-Norge. Programvaren fra leverandøren Epic skal tilpasses helsetjenesten i Midt-Norge og Helseplattformens krav. Løsningen er basert på et grunnsystem med flere moduler og applikasjoner for forskjellige spesialområder og funksjoner.   Helseplattformen skal være integrert med en rekke eksterne aktører og eksisterende interne systemer i spesialisthelsetjeneste, primærhelsetjeneste og i kommunehelsetjeneste. Integrasjoner utvikles i Helseplattformen via Epics grensesnitt kalt Bridges og videre via Helseplattformens egen integrasjonsplattform (ESB).  

Helseplattformen søker en integrasjonsarkitekt som skal koordinere og gi råd om integrasjonsløsningene som utvikles. Integrasjonsarkitekt ivaretar alle tekniske aspekter ved, kvalitetssikring og beslutninger knyttet til løsningsvalg og utvikling av integrasjoner. Du vil samarbeide tett med arkitekter og analytikere spesielt innen applikasjonsområdet.

Integrasjonsarkitekt jobber tett med øvrige roller i delprosjekt integrasjoner, som integrasjonsanalytikere, BizTalk utviklere, løsningsarkitekter og prosjektleder.     

Rollen inngår i delprosjekt Integrasjon i Helseplattformen. Teamet teller i dag om lag 25 personer sammensatt av integrasjonsanalytikere, integrasjonsarkitekter, Biztalkutviklere og prosjektleder.  

Arbeidsoppgaver

 • Spesifikasjon, rådgivning og løsningsspesifikasjon for integrasjonsarkitektur og integrasjonsutvikling
 • Kvalitetssikring av dokumentasjon og beslutte løsningsvalg
 • Bidra i detaljplanlegging og koordinering av arbeidet innenfor integrasjonsutvikling
 • Samarbeide tett med øvrige innen integrasjonsprosjektet; Integrasjonsanalytikere, ESB utviklere og prosjektleder
 • Samhandle med eksterne systemleverandører og nasjonale aktører
 • Samarbeid med andre delprosjekt og arkitekter Helseplattformen
 • Gi innspill til bruk av verktøy og utviklingsmetodikk
 • Bidra til god forvaltning og videreutvikling av integrasjoner når prosjektet går over i driftsfase

Kvalifikasjoner

 • Arkitekturkompetanse
 • Inngående kompetanse om integrasjonsløsninger 
 • Høyere utdannelse innen IKT
 • Ønskelig med erfaring fra teknologi og/eller helse
 • Behersker engelsk kriftlig og muntlig

Personlige egenskaper

 • Analytisk og strukturert
 • Fleksibel og tilpasningsdyktig
 • Stor arbeidskapasitet og arbeider godt under press
 • Initiativrik
 • Gode kommunikasjonsegenskaper
 • Løsningsorientert

Vi tilbyr

 • Godt arbeidsmiljø i et av Norges største og mest spennende prosjekt
 • Kompetente og engasjerte kolleger
 • Fine lokaler på Pirsenteret
 • Gode forsikringsordninger
 • Tjenestepensjon i KLP
 • Lønn etter avtale

Kontaktpersoner

Marie Synnøve Fuglesang
Delprosjektleder
Mobil: 971 93 701

Hvem er Helseplattformen?

Helseplattformen har et unikt arbeidsmiljø med medarbeidere fra helsetjeneste, IT, informasjonsforvaltning og prosjektstyring.

Selskapet eies av Helse Midt-Norge RHF og Trondheim kommune, og skal innføre og forvalte den nye pasientjournalen for helsetjenesten i hele Midt-Norge. Løsningen settes i produksjon fra slutten av 2021 ved St.Olavs hospital og i Trondheim kommune. Helsepersonell får et bedre arbeidsverktøy, og innbyggerne vil møte en mer sammenhengende helsetjeneste med pasienten i sentrum. Nå bygges og tilpasses løsningen basert på teknologi fra amerikanske Epic. Samtidig etableres forvaltningsorganisasjonen som skal tilby løsningentil alle regionens kommuner, fastleger og private i årene som kommer.