Integrasjonsarkitekt

Stillingsbeskrivelse

Om stillingen

Domstolene er midt i et viktig og krevende digitaliseringsarbeid. Ambisjonen er å utvikle løsninger som gjør at medarbeiderne i domstolene enkelt og sikkert kan kommunisere og dele informasjon med andre medarbeidere, ulike parter og interessenter gjennom hele rettsprosessen. Akkurat nå er vi midt i et utviklingsløp for å gjøre APIer tilgjengelige for leverandører av advokatsystemer. Dette for å effektivisere samhandlingen (system-til-system) mellom domstol og advokat.

Skal du lykkes hos oss må du kunne kombinere kompetanse innen teknologi, forretning og arkitektur. Som integrasjonsarkitekt er det viktig at du evner å se helheten, samtidig som du er komfortabel med å dykke ned i tekniske detaljer når det er behov for det. TOGAF er vel og bra, men praktisk nytte av integrasjonene er viktigere. Vi forsøker å arbeide etter prinsippene i smidig og lean, og tror at tverrfaglige team er en givende arbeidsform.

Stillingen er organisatorisk plassert i IT-avdelingen. Arbeidsoppgavene vil utføres i et tett samspill med avdeling for Innovasjon og domstolutvikling, som etableres for å støtte domstolenes digitaliseringssatsing.

Arbeidsoppgaver

 • Delta i utviklingsprosjekter for nye og eksisterende tjenester.
 • Utvikle og forvalte integrasjonsarkitekturen til domstolene.
 • Ansvarlig for utviklingen av OpenShift-plattformen.
 • Løsningsarkitekt – foreslå løsningsalternativer på behov som ivaretar realiseringen av domstolenes totale integrasjonsbehov (både prosjekt og linje).
 • Pådriver og koordinator: drive prosessen frem mot løsning, koordinere med løsningsarkitekter fra eksterne leverandører eller samarbeidsparter.
 • Nye teknologier: bidra med vurderinger og utprøvinger (proof of concepts) knyttet til hvordan disse vil påvirke domstolenes integrasjoner og arkitektur.
 • Styre utviklingsressurser hos våre leverandører: Fungere som produkteier for tekniske utviklingsoppgaver, prioritere oppgaver, og sikre domstolperspektivet.
 • Spesielt fokus og ansvar for informasjonssikkerheten i domstolenes integrasjoner.
 • Utstrakt kontakt med domstolene og våre utviklingsleverandører på ditt fagområde.
 • Bidra til å nå felles mål for utviklingsarbeidet, gjennom arbeid i team og i dialog med øvrige interessenter.

Om deg

Vi ser etter deg som ønsker å bidra til at domstolene fortsetter å være en relevant og viktig konfliktløser i det norske samfunnet. Du brenner for å bruke teknologien der den gir nytte for brukerne. Vi oppfordrer også deg som ikke nødvendigvis kan alt om integrasjoner ennå, men som ønsker å lære, om å søke.

Personlige egenskaper:

 • Strukturert, med god gjennomføringsevne
 • Nysgjerrig, med evne til raskt å sette seg inn i nye systemer og løsninger
 • Engasjert, med gode samarbeidsevner
 • God på kommunikasjon og koordinering av oppgaver

Kvalifikasjoner:

 • Utdanning på høyskole- eller universitetsnivå innenfor IT
 • Erfaring med integrasjon mellom skreddersydde applikasjoner, standard produkter og tjenester som konsumeres
 • Erfaring med integrasjon mellom skytjenester og on-premise løsninger
 • Erfaring med virksomhetskritiske systemer
 • Erfaring fra smidige arbeidsmåter
 • Erfaring fra arbeid med integrasjonsteknologi, -verktøy og -metoder
 • Bakgrunnsbilde Domstoladministrasjonen sammenstilling 1400x350 pixler

Vi tilbyr

Muligheten til å arbeide for en av de viktigste samfunnsaktørene i det norske demokratiet, hvor du vil få en sentral rolle i å utvikle domstolene sin evne til å samhandle digitalt med alle aktører i rettsprosessen. Dette vil du gjøre i tett samarbeid med kompetente og engasjerte medarbeidere i domstolene og DA. Rollen som integrasjonsarkitekt er ny, og du vil få være med å forme både innhold, metode og verktøy. Du vil få ansvaret for et område som er i rivende utvikling, og hvor vi har tatt i bruk teknologier som er helt i forkant av utviklingen, eksempelvis OpenShift og Kubernetes.

Du vil få jobbe med mange kule teknologier! Og noen du kanskje ikke visste fortsatt var i bruk? Det tekniske miljøet til domstolene er en blanding av egenutviklete systemer i java, en samhandlingsportal i .net, en open-source integrasjonsplattform, som kjøres på OpenShift. Vi har mange integrasjoner mot andre offentlige etater, og har en helt ny pub/sub-infrastruktur for deling av data og dokumenter med politiet og kriminal­omsorgen, og etter hvert resten av justisområdet. Dette er et eldorado for deg som er genuint opptatt av integrasjoner!

Vi har et godt arbeidsmiljø, fantastisk lunsj, sommertid og fine lokaler i Trondheim sentrum. Stillingen lønnes i henhold til Hovedtariffavtalene i staten som rådgiver/seniorrådgiver etter kvalifikasjoner. Kandidater som er nyutdannede, vil også kunne bli vurdert innplassert som seniorkonsulent.

Fra lønna trekkes 2 % til god pensjonsordning i Statens pensjonskasse.

Personopplysninger som avgis i søknad og CV til stillingen behandles i henhold til lov om behandling av personopplysninger.

Det vil bli utarbeidet offentlig søkerliste. Du henvises i denne sammenheng til offentlighetslovens § 25, annet ledd, vedrørende mulighet for å bli unntatt fra søkerlista. Generell informasjon om DA og personvernerklæring finner du på www.domstol.no.

Kontaktpersoner

Ingrid Olsen
Prosjektleder
Telefonnummer: +47 911 01 922
Bjørn-Are Lyngstad
Seksjonssjef

Hvem er Domstoladministrasjonen?

Norge har 104 domstoler med 1900 ansatte. Domstolene er samfunnets viktigste konfliktløser og er avhengig av tillit.

Domstoladministrasjonen (DA) skal medvirke til at domstolene blir best mulig i stand til å løse oppgavene sine. Det betyr blant annet å legge til rette for en forsvarlig og effektiv gjennomførting av rettssaker. DA har både en styrings- og støttefunksjon, en rettspolitisk og en utviklingsrolle overfor domstolene.

DA holder til i Trondheim. Virksomheten er organisert i fem avdelinger med tilsammen 90 medarbeidere. DA er IA-bedrift og legger vekt på bredde og mangfold i arbeidsmiljøet. Vi oppfordrer kvalifiserte kandidater til å søke uavhengig av alder, kjønn, etnisitet og funksjonsevne.