Institutdirektør til DTU Miljø

Denne stillingsutlysningen er utløpt siden 02. september, 2018. Se andre jobbmuligheter »

Stillingsbeskrivelse

Stillingsbeskrivelse

DTU Miljø er en af de største universitetsenheder med fokus på vand, miljøteknologi og bæredygtighed i Europa. Instituttet arbejder på at udvikle nye miljøvenlige og bæredygtige teknologier samt at formidle denne viden til samfundet og nye generationer af ingeniører. Instituttets aktiviteter inden for forskning, undervisning og innovation foregår inden for fem faglige sektioner

 • Air, Land & Water Resources
 • Environmental Fate & Effect of Chemicals
 • Residual Resource Engineering
 • Urban Water Systems
 • Water Technology

Instituttets faglige bredde og multidisciplinære tilgang til at finde løsninger af komplekse miljørelaterede problemstillinger afspejles i det videnskabelige personales faglige profil. DTU

Miljø beskæftiger således både ingeniører, kemikere, biologer, geologer og fysikere, der samarbejder med en bred kreds af danske og internationale samarbejdspartnere.

Du kan læse mere om instituttet på www.env.dtu.dk.

Jobbeskrivelse

Institutdirektøren har som primær opgave ansvaret for DTU Miljøs udvikling og kvalitet inden for forskning, forskningsbaseret rådgivning, uddannelse og innovation. Desuden har institutdirektøren det øverste ansvar for den daglige ledelse og drift på instituttet. DTU er et ledet universitet og ledelse har høj prioritet på universitetet. Jobbet indebærer således også en fortsat udvikling af en stærk og understøttende ledelseskultur på instituttet.

Institutdirektørens opgave er desuden, med afsæt i strategien, at fastlægge politikker på centrale områder, men også i en sikring af, at der årligt sker en fremdrift mod opfyldelsen af de strategiske mål for instituttet.

Du har som institutdirektør det økonomiske og personalemæssige ansvar for instituttets medarbejdere. Instituttets totale omsætning beløber sig til ca. 100 mio. kr. årligt, hvor cirka halvdelen af midlerne kommer fra eksterne kilder. Der er 180 ansatte fordelt på mere end 30 nationaliteter på instituttet, heraf ca. 35 professorer, lektorer og adjunkter, 40 forskere, postdoc og videnskabelige assistenter samt 75 ph.d.-studerende. Administrationen har 15 ansatte, og laboratoriefunktionen er bemandet med 15 teknikere.

Du indgår endvidere i DTUs direktørkreds, som består af universitetets direktion, institutdirektørerne og underdirektørerne for de administrative og tekniske enheder.

Kvalifikationer

Ansøgere til stillingen som institutdirektør skal være internationalt anerkendte forskere indenfor et eller flere af instituttets fagområder. I vurderingen vil der desuden blive lagt vægt på følgende karakteristika ved ansøgerne:

 • Indgående kendskab til det danske universitets- og forskningsmiljø
 • Gode relationer med og viden om både det private erhvervsliv samt den offentlige sektor. Fx vandselskaber og regionerne
 • Høj ekspertise inden for et eller flere af DTU Miljøs forskningsområder
 • Faglig forankring i forskning, gerne med forskning inden for et eller flere af de ovenfor nævnte temaer som særligt kompetenceområde
 • Ledelseserfaring fra et tilsvarende fagligt miljø, hvor engagement og selvstændighed er i højsædet
 • Erfaring og succes med at opnå ekstern finansiering .
 • Erfaring og succes med innovation
 • Behersker et skandinavisk sprog samt engelsk på højt niveau

Som direktør må du meget gerne have en international baggrund kombineret med en lyst tilat lære det danske sprog inden for en kortere tidshorisont.Du skal have en venlig og respektfuld lederstil med fokus på bredt, tværfagligt samarbejdeogså med andre institutter Du er fagligt ambitiøs samtidig med at du sikrer et godtarbejdsmiljø både fysisk og psykisk. Du har skabt dig stort og aktivt fagligt netværk i Danmark og internationalt, som du nyder at indgå i og skabe dialoger til gavn for instituttet og universitetet.

Du skal have interesse og flair for at indgå i forskningspolitisk arbejde og have godt blik for at kæde samfundets udfordringer sammen med instituttets forskningsområder.

Hvad tilbyder vi dig

Som institutdirektør på DTU er du med til at sætte retningen på en af Europas førende forsknings- og uddannelsesinstitutioner. DTUs kerneforretning er uddannelse, forskning, forskningsbaseret rådgivning og innovation, og vi arbejder for at være en drivkraft for velfærd og bæredygtig værdiskabelse såvel nationalt som internationalt. Institutdirektørens indsats er med til at skabe ny viden til gavn for samfundet. Du kan således se frem til stort ansvar og friheden til at forvalte det. Som institutdirektør er du med til at sætte rammen for en resultatorienteret, udfordrende og udviklende arbejdsplads.

DTU arbejder kontinuerligt med at professionalisere ledelse. Det arbejde er konkretiseret i DTU Lederrollen, der beskriver DTU’s forventninger til ledernes faglige og personlige kompetencer. DTU Lederrollen baserer sig på fire hjørnestene: Faglig ledelse, ressourceledelse, resultatskabende personaleledelse og strategisk ledelse. Derudover er det en forudsætning for at varetage en lederrolle på DTU, at den enkelte leder bringer det personlige lederskab i spil. Det betyder blandt andet at alle ledere har blik for at understøtte, at resultater skabes i samspil mellem mennesker. Du kan læse mere om DTU's lederrolle påhjemmesiden.

Løn og ansættelsesvilkår

Ansættelsen vil ske på åremål og på vilkår svarende til ”cirkulære om institutledere og dekaner ved universiteterne” samt AC overenskomsten.

Vedhæfter ansøgning og CV.

Du kan læse mere om DTU på www.dtu.dk.

Alle interesserede uanset alder, køn, race, handicap, religion eller etnisk tilhørsforhold opfordres til at søge stillingen.

Kontaktpersoner

Anders Bjarklev
Rektor
Telefonnummer: (+45) 452 51 000

Hvem er Danmarks Tekniske Universitet (DTU)?

DTU is a technical university providing internationally leading research, education, innovation and scientific advice. Our staff of 6,000 advance science and technology to create innovative solutions that meet the demands of society, and our 11,200 students are being educated to address the technological challenges of the future. DTU is an independent academic university collaborating globally with business, industry, government and public agencies.