Institutdirektør til DTU Fotonik

Denne stillingsutlysningen er utløpt siden 14. oktober, 2018. Se andre jobbmuligheter »

Stillingsbeskrivelse

DTU Fotonik er blandt de bedste universitetsenheder på internationalt plan med fokus på at forstå lysets natur og alle de måder, hvorpå vi kan bruge og kontrollere lys.

Instituttets aktiviteter inden for forskning, forskningsbaseret rådgivning, undervisning og innovation foregår inden for fire faglige sektioner:

 • Nanofotonik
 • Lyskilder & industrielle sensorer
 • Ulineær optik & biofotonik
 • Kommunikationsteknologi

Instituttet arbejder bredt inden for området Photonics Engineering. Det spænder fra grundvidenskabelige undersøgelser af lys-stofvekselvirkning ved kommunikationsteknologi, lasere og sensorer til samarbejde med arkitekter og designere om fremtidens LED-baserede lyskilder. Instituttet fokuserer meget på de anvendelsesorienterede aspekter af forskningen og at løse de samfundsmæssige udfordringer, som vi står overfor.

Du kan læse mere om instituttet på www.fotonik.dtu.dk/.

Jobbeskrivelse

Institutdirektøren har som primær opgave ansvaret for DTU Fotoniks udvikling og kvalitet inden for forskning, forskningsbaseret rådgivning, uddannelse og innovation. Desuden har institutdirektøren det øverste ansvar for den daglige ledelse og drift på instituttet. DTU er et ledet universitet og ledelse har høj prioritet på universitetet. Jobbet indebærer således også en fortsat udvikling af en stærk og understøttende ledelseskultur på instituttet. Institutdirektørens opgave er desuden, med afsæt i strategien, at fastlægge politikker på centrale områder, men også i en sikring af, at der årligt sker en fremdrift mod opfyldelsen af de strategiske mål for instituttet. Desuden har institutdirektøren ansvaret for den daglige ledelse herunder at støtte medarbejderne og deres kompetenceudvikling på et eliteuniversitet.

Du har som institutdirektør det økonomiske og personalemæssige ansvar for instituttets medarbejdere. Instituttets totale omsætning beløber sig til ca. 170 mio. kr. årligt, hvor cirka halvdelen af midlerne kommer fra eksterne kilder.

Der er 220 ansatte fordelt på mere end 30 nationaliteter på instituttet, heraf ca. 60 professorer, lektorer, adjunkter og forskere, 35 postdoc’s og videnskabelige assistenter og 92 ph.d.-studerende. Herudover et antal teknikere, et innovationsteam og en administrativ gruppe.

Du indgår endvidere i DTUs direktørkreds, som består af universitetets direktion, institutdirektørerne og underdirektørerne for de administrative og tekniske enheder.

Kvalifikationer

Ansøgere til stillingen som institutdirektør skal være internationalt anerkendte forskere indenfor et eller flere af instituttets fagområder. I vurderingen vil der desuden blive lagt vægt på følgende karakteristika ved ansøgerne:

 • Indgående kendskab til det danske universitets- og forskningsmiljø
 • Gode relationer med og viden om både det private erhvervsliv samt den offentlige sektor.
 • Faglig forankring i forskning, gerne med forskning inden for et eller flere af de ovenfor nævnte temaer som særligt kompetenceområde
 • Indsigt i og interesse for den økonomiske og administrative styring af instituttet
 • Fokus på udvikling af undervisningsområdet
 • Ledelseserfaring fra et tilsvarende fagligt miljø, hvor engagement og selvstændighed er i højsædet
 • Erfaring og succes med at opnå ekstern finansiering.
 • Erfaring og succes med innovation
 • Behersker et skandinavisk sprog samt engelsk på højt niveau

Som direktør må du meget gerne have en international baggrund kombineret med en lyst til at lære det danske sprog inden for en kortere tidshorisont. 

Du skal have en venlig og respektfuld lederstil, hvor du på samme tid skaber klarhed om retning og ambition samt giver plads og selvstændighed til de enkelte forskningsgrupper. Herudover har du fokus på bredt, tværfagligt samarbejde også med andre institutter Du er fagligt ambitiøs samtidig med at du sikrer et godt arbejdsmiljø både fysisk og psykisk.

Du har skabt dig stort og aktivt fagligt netværk i Danmark og internationalt, som du nyder at indgå i og skabe dialoger til gavn for instituttet og universitetet.

Du skal have interesse og flair for at indgå i forskningspolitisk arbejde og have godt blik for at kæde samfundets udfordringer sammen med instituttets forskningsområder.

Hvad tilbyder vi dig

Som institutdirektør på DTU er du med til at sætte retningen på en af Europas førende forsknings- og uddannelsesinstitutioner. DTUs kerneforretning er uddannelse, forskning, forskningsbaseret rådgivning og innovation, og vi arbejder for at være en drivkraft for velfærd og bæredygtig værdiskabelse såvel nationalt som internationalt. Institutdirektørens indsats er med til at skabe ny viden til gavn for samfundet. Du kan således se frem til stort ansvar og friheden til at forvalte det. Som institutdirektør er du med til at sætte rammen for en resultatorienteret, udfordrende og udviklende arbejdsplads.

DTU arbejder kontinuerligt med at professionalisere ledelse. Det arbejde er konkretiseret i DTU Lederrollen, der beskriver DTU’s forventninger til ledernes faglige og personlige kompetencer. DTU Lederrollen baserer sig på fire hjørnestene: Faglig ledelse, ressourceledelse, resultatskabende personaleledelse og strategisk ledelse. Derudover er det en forudsætning for at varetage en lederrolle på DTU, at den enkelte leder bringer det personlige lederskab i spil. Det betyder blandt andet at alle ledere har blik for at understøtte, at resultater skabes i samspil mellem mennesker. Du kan læse mere om DTU's lederrolle på hjemmesiden. 

Løn og ansættelsesvilkår

Ansættelsen vil ske på åremål og på vilkår svarende til ”cirkulære om institutledere og dekaner ved universiteterne” samt AC overenskomsten.

Ansøgning og kontakt

Vi skal modtage din online ansøgning senest den 14. oktober 2018. Søg stillingen online på www.job.dtu.dk. Åbn linket ”ansøg online”, hvor du udfylder ansøgningsformularen samt vedhæfter ansøgning og CV. Ønsker du yderligere oplysninger om jobbet, er du velkommen til at kontakte rektor Anders Bjarklev, 4525 1000. Du kan læse mere om DTU på www.dtu.dk. Alle interesserede uanset alder, køn, race, handicap, religion eller etnisk tilhørsforhold opfordres til at søge stillingen.

Kontaktpersoner

Anders Bjarklev
Rektor
Telefonnummer: (+45) 452 51 000

Hvem er Danmarks Tekniske Universitet (DTU)?

DTU is a technical university providing internationally leading research, education, innovation and scientific advice. Our staff of 6,000 advance science and technology to create innovative solutions that meet the demands of society, and our 11,200 students are being educated to address the technological challenges of the future. DTU is an independent academic university collaborating globally with business, industry, government and public agencies.