Inspektør

Denne stillingsutlysningen er utløpt siden 19. september, 2018. Se andre jobbmuligheter »

Stillingsbeskrivelse

Inspektørstillinger ved Drammen trafikkstasjon

Statens vegvesen arbeider for at både gående, syklende, kjørende og kollektivreisende skal komme trygt fram. Vi planlegger, bygger, drifter og vedlikeholder riks- og fylkesveger og har tilsyn med kjøretøy og trafikanter. Som fylkeskommunenes og statens vegadministrasjon bidrar vi med faglig grunnlag for politiske beslutninger og

setter dem ut i livet. Vi er en stor samfunnsaktør med ca. 7500 engasjerte medarbeidere med bred kompetanse fordelt på Vegdirektoratet og fem regioner.

Vi er inne i en periode med flere spennende endringsprosesser, noe som vil påvirke både struktur og oppgavesammensetning.

Om stillingene

Ved Drammen trafikkstasjon er det 2 ledige faste stillinger som inspektør.

Vi søker etter personer som trives med kundekontakt og som ønsker å utvikle sine formidlingsevner, samt ser det som en positiv utfordring å kombinere myndighetsrollen med tjenesteyting.

Statens vegvesen har stort fokus på trafikksikkerhetsarbeid, og vi har en visjon om ingen drepte eller alvorlig skadde i vegtrafikken. Oppgavene innenfor trafikant- og kjøretøyområdet er avgjørende for å oppnå dette, både ved trafikantrettet arbeid, preventive kontroller og andre oppgaver som fremmer trafikksikkerhet.

Stillingene som inspektør innebærer forvaltning av vegtrafikkloven med tilhørende forskrifter i direkte kontakt med brukerne av våre tjenester, og vi søker derfor etter personer som trives med å arbeide med mennesker.

Arbeidsoppgaver

Stilling 1

 • Teknisk kontroll av lette kjøretøy i hall
 • Saksbehandling i hht forskrifter og regelverk
 • Verifisering av dokumentasjon for godkjenning
 • Kan forvente deltakelse på trafikkontroller og noe ambulerende virksomhet.

Stilling 2

 • Ca 50% av stillingen lagt til å kontrollere kjøre og hviletid i bedrifter, foretakskontroll.
 • Arbeidet vil bestå av direkte kontakt med bedrifter som er underlagt kjøre og hviletidsregler.
 • Stillingen innebærer en del dokumenthåndtering, saksbehandling, bruk av analyseverktøy.
 • Teknisk kontroll av lette kjøretøy i hall
 • Saksbehandling i hht forskrifter og regelverk
 • Verifisering av dokumentasjon for godkjenning
 • Det er ønske om bransjekunnskap og kunnskap om aktuelle regelverk.

Kvalifikasjoner

 • Utdanning som fagarbeider (bilmekaniker med fagbrev) eller annen relevant utdanning.
 • Det er ønskelig med god og allsidig praksis fra en eller flere oppgaver tillagt stillingen.
 • Gode datakunnskaper.
 • Må ha førerkort klasse B og oppfylle kravene for å oppnå de øvrige førerkortklasser.
 • For begge stillingene vil kjøretøyteknisk erfaring bli vektlagt.
 • God skriftlig og muntlig fremstillingsevne vil bli vektlagt

Vi ønsker at du har:

 • Evne til kommunikasjon og kundebehandling
 • Evne til samarbeid, initiativ og innsatsvilje
 • Evne til å arbeide selvstendig, systematisk og nøyaktig
 • Evne til å bidra til et godt og hyggelig arbeidsmiljø
 • God etikk og moral. Det forutsettes plettfri vandel

Vi er ute etter personer med stå på vilje og godt humør. Vi vil vektlegge evnen til å arbeide under ”høyt trykk” samtidig som man kan arbeide systematisk og nøyaktig etter gjeldende regelverk. Miljøet kjennetegnes av en genuin interesse for og stor kjennskap til bil og bilfaget. Nye hjelpemidler i kontrollsammenheng er PC basert utstyr og kunnskap i denne retning er en fordel. Det må forventes en del reise innenfor vårt geografiske området, samt arbeidstider som er noe forskjøvet.

Vi kan tilby:

 • Personlig og faglig utvikling med interessante og utfordrende oppgaver
 • Et godt og tverrfaglig arbeidsmiljø
 • Fleksibel arbeidstid og gode velferdstilbud
 • Gunstig pensjonsordning med 2% innskudd til Statens pensjonskasse)
 • Lønn i henhold til Statens vegvesens lønnspolitikk.
 • Statens vegvesen skal preges av mangfold, og våre ansatte skal gjenspeile befolkningen. Vi oppfordrer alle som er kvalifisert, til å søke jobb hos oss.

Vi gjør oppmerksom på at opplysninger om din søknad kan bli offentliggjort selv om du har bedt om unntak fra offentlig søkerliste. Du vil bli varslet om dette.

Kontaktpersoner

Widar Stoltz
leder av kjøretøyenheten
Telefonnummer: 97 96 61 28

Hvem er Statens vegvesen?

Statens vegvesen arbeider for at både gående, syklende, kjørende og kollektivreisende skal komme trygt fram. Vi planlegger, bygger, drifter og vedlikeholder riks- og fylkesveger og har tilsyn med kjøretøy og trafikanter. Som fylkeskommunenes og statens vegadministrasjon bidrar vi med faglig grunnlag for politiske beslutninger og setter dem ut i livet. Vi er en stor samfunnsaktør med over 7600 engasjerte medarbeidere med bred kompetanse fordelt på Vegdirektoratet og fem regioner.

Les mer om Statens vegvesen og se flere ledige stillinger