Inspektør - utekontroll

Stillingsbeskrivelse

Om stillingen

Den ledige stillingen er tillagt gruppen som jobber med kjøre-/hviletids kontroll i foretak. Den som ansettes skal jobbe med forvaltning av lov og forskrift i direkte dialog med kunden. Vi søker derfor etter en kontrollør på inspektør nivå, som trives med kundekontakt og som ønsker personlig utvikling. Det er viktig at du er ser det som en positiv utfordring å kombinere myndighetsrollen med tjenesteyting.

Tjenestested er Jessheim trafikkstasjon. Noe reisevirksomhet må påregnes.  

Arbeidsoppgaver

 • Kontrolloppgaver knyttet til Kjøre- og hviletidsbestemmelsene samt arbeidstidsbestemmelsene. Arbeidet foregår både langs veg og i transportbedrifter
 • Saksbehandling i forbindelse med foretakskontroll og kontroll av kjøre- og hviletid på veg
 • Administrative oppgaver knyttet til våre produksjonsprosesser
 • Trafikksikkerhetsarbeid på vei og i bedrifter, sammen med Politiet, Arbeidstilsynet og andre offentlige etater.
 • Utbredt kundekontakt
 • Gi informasjon om bestemmelsene, til små og store forsamlinger

Kvalifiksjonskrav

 • Eksamen fra videregående skole og relevant erfaring, fra lastebil, buss/transportbransjen.
 • Erfaring fra kundekontakt er en fordel
 • Førerkort i klasse B, og forutsetninger for å fylle kravene for å oppnå førerkort i de øvrige klasser.
 • God muntlig og skriftlig fremstillingsevne på norsk.

Dersom du har tatt hele eller deler av utdanningen din i utlandet, anbefaler vi en autorisert oversettelse av dine papirer og godkjenning fra NOKUT (www.nokut.no).

Det vil også bli lagt vekt på:

 • Evne til kommunikasjon og kundebehandling
 • Evne til samarbeid, initiativ og innsatsvilje
 • Evne til å arbeide selvstendig, systematisk og nøyaktig
 • Evne til å bidra til et godt og hyggelig arbeidsmiljø

Stort engasjement, gode strukturer og faglig utvikling

Som ansatt i Statens vegvesen blir du en del av et solid og kunnskapsdelende fagmiljø. Du påvirker samfunnsutviklingen og får bidra til fremtidens løsninger på ditt fagfelt. Vi gir deg ansvarsfulle oppgaver og du vil få utvikle deg, både faglig og personlig, i takt med våre nye utfordringer.

Vi tilbyr deg også disse godene:

 • introduksjonsprogram og fadderordning
 • fleksitid og gode ordninger for avspasering
 • pensjonsordning og muligheter for lån i Statens pensjonskasse
 • etatsskoler og gode muligheter for faglig påfyll

 

Din lønn avtales i samsvar med vår lønnspolitikk.

Statens vegvesen ønsker å være en arbeidsgiver som gjenspeiler mangfoldet i samfunnet.  Vi jobber for å realisere regjeringens inkluderingsdugnad, og vil gjerne ha søknad også fra deg som har nedsatt funksjonsevne eller hull i CV-en, men som ellers fyller kvalifikasjonskravene til stillingen. Det gjøres oppmerksom på at opplysninger om nedsatt funksjonsevne eller hull i CV-en, kan brukes til registreringsformål.

Vi gjør oppmerksom på at opplysninger om din søknad kan bli offentliggjort selv om du har bedt om unntak fra offentlig søkerliste. Du vil bli varslet om dette.

Ønsker du mer informasjon om stillingen?

Ta kontakt med seksjonsleder Thor Kr Ringstad på tlf. 91 83 16 05.

Kontaktpersoner

Thor Kr Ringstad

Hvem er Statens vegvesen?

Statens vegvesen arbeider for at både gående, syklende, kjørende og kollektivreisende skal komme trygt fram. Vi planlegger, bygger, drifter og vedlikeholder riks- og fylkesveger og har tilsyn med kjøretøy og trafikanter. Som fylkeskommunenes og statens vegadministrasjon bidrar vi med faglig grunnlag for politiske beslutninger og setter dem ut i livet. Vi er en stor samfunnsaktør med over 7600 engasjerte medarbeidere med bred kompetanse fordelt på Vegdirektoratet og fem regioner.

Les mer om Statens vegvesen og se flere ledige stillinger