Inspektør (sensor) i område Midtre Troms

Denne stillingsutlysningen er utløpt siden 18. februar, 2018. Se andre jobbmuligheter »

Stillingsbeskrivelse

I Region nord, Trafikant- og kjøretøyavdelingen område Midtre Troms, blir det ledig fast stilling som sensor innenfor lette førerkortklasser, med mulighet for utvidelse til også å gjelde tunge klasser. Kontorsted vil være ved Tromsø trafikkstasjon. Det må ved behov også påregnes å måtte utføre oppgaver ved de øvrige trafikkstasjonene i området, samt i noen tilfeller også ved øvrige stasjoner i regionen.

Statens vegvesen har stort fokus på trafikksikkerhetsarbeid, og vi har en visjon om ingen drepte eller alvorlig skadde i vegtrafikken. Oppgavene innenfor trafikant- og kjøretøyområdet er avgjørende for å oppnå dette, både ved trafikantrettet arbeid, preventive kontroller og andre oppgaver som fremmer trafikksikkerhet.

Stillingen innebærer forvaltning av vegtrafikkloven med tilhørende forskrifter i direkte kontakt med brukerne av våre tjenester, og vi søker derfor etter en person som trives med å arbeide med mennesker. For stillingen gjelder en prøvetid på 6 måneder.

 

Arbeidsoppgaver:

 • Primæroppgaver for stillingen vil være sensorvirksomhet klasse B. Det vil kunne være aktuelt å utvide arbeidsoppgavene til også å omfatte sensurering i andre førerkortklasser
 • Informasjon om mengdetrening, kampanjearbeid og annet trafikksikkerhetsarbeid
 • Kursholder for etatens kurs Bilfører 65+
 • Saksbehandling etter vegtrafikkloven med tilhørende forskrifter
 • Dokumentkontroll samt kontroll av bruk av bilbelte ute på veg

 

Kvalifikasjonskrav

 • Minimum videregående skole innen relevante fag
 • Førerett klasse B og hatt slik førerett sammenhengende minimum de siste 5 år
 • Minimum 25 år
 • Oppfyller gjeldende helsekrav for å kunne få førerett klasse D
 • Det vil også bli lagt vekt på:
  • Det er ønskelig med førerett også i noen av klassene A, BE, C, D og CE
  • Eventuell undervisnings- og/eller evalueringserfaring innen relevante fag
  • Gode kommunikasjons- og samarbeidsevner
  • Evne til å være ryddig, saklig og rettferdig
  • Evne til å bidra til et godt arbeidsmiljø
  • Selvstendighet
  • God skriftlig og muntlig fremstillingsevne og kjennskap til bruk av data

 

Stort engasjement, gode strukturer og faglig utvikling

Som ansatt i Statens vegvesen blir du en del av et engasjert og tungt fagmiljø som tenker nytt, deler kunnskap og jobber tett sammen. Du påvirker samfunnsutviklingen, og du får bidra til fremtidens løsninger på ditt fagfelt. Vi gir deg viktige oppgaver med mye ansvar, og vi trenger medarbeidere som ønsker å utvikle seg i takt med nye utfordringer.

Medarbeiderne våre forteller om spennende arbeidshverdager med god balanse mellom arbeid og fritid.

Statens vegvesen skal preges av mangfold, og våre ansatte skal gjenspeile befolkningen. Vi legger vekt på å tilrettelegge arbeidsforholdene dersom du har behov for det.

Vi kan også tilby:

 • Gode muligheter for faglig utvikling 
 • Fleksibel arbeidstid og gode velferdsordninger 
 • Reise og kostgodtgjørelse etter statens regulativ 
 • Gunstig pensjonsordning med 2% innskudd til Statens pensjonskasse
 • Lønn fastsettes i henhold til Statens vegvesens lønnspolitikk
 • Fleksibel arbeidstid og gode velferdsordninger
 • Etatsintern opplæring i henhold til gjeldende sensorforskrift

 

Vi gjør oppmerksom på at opplysninger om din søknad kan bli offentliggjort selv om du har bedt om unntak fra offentlig søkerliste. Du vil bli varslet om dette.

Attester og vitnemål vil vi etterspørre senere i forbindelse med et eventuelt intervju.

 

Kontaktpersoner

Lill-Tove Amundsen
Seksjonssjef

Hvem er Statens vegvesen?

Statens vegvesen arbeider for at både gående, syklende, kjørende og kollektivreisende skal komme trygt fram. Vi planlegger, bygger, drifter og vedlikeholder riks- og fylkesveger og har tilsyn med kjøretøy og trafikanter. Som fylkeskommunenes og statens vegadministrasjon bidrar vi med faglig grunnlag for politiske beslutninger og setter dem ut i livet. Vi er en stor samfunnsaktør med over 7600 engasjerte medarbeidere med bred kompetanse fordelt på Vegdirektoratet og fem regioner.

Les mer om Statens vegvesen og se flere ledige stillinger