Inspektør (sensor) i område Finnmark

Denne stillingsutlysningen er utløpt siden 18. februar, 2018. Se andre jobbmuligheter »

Stillingsbeskrivelse

 Region nord, Trafikant- og kjøretøyavdelingen område Finnmark, er det ledig fast stilling som sensor innenfor lette førerkortklasser. Kontorsted vil være ved Vadsø trafikkstasjon. Det må ved behov også påregnes å måtte utføre oppgaver ved de øvrige trafikkstasjonene i området, samt i noen tilfeller også ved øvrige stasjoner i regionen.

Statens vegvesen har stort fokus på trafikksikkerhetsarbeid, og vi har en visjon om ingen drepte eller alvorlig skadde i vegtrafikken. Oppgavene innenfor trafikant- og kjøretøyområdet er avgjørende for å oppnå dette, både ved trafikantrettet arbeid, preventive kontroller og andre oppgaver som fremmer trafikksikkerhet.

Stillingen innebærer forvaltning av vegtrafikkloven med tilhørende forskrifter i direkte kontakt med brukerne av våre tjenester, og vi søker derfor etter en person som trives med å arbeide med mennesker.

 

Arbeidsoppgaver:

 • Primæroppgaver for stillingen vil være sensorvirksomhet i klasse B og BE
 • Det vil kunne være aktuelt å utvide arbeidsoppgavene til også å omfatte sensurering i andre førerkortklasser
 • Informasjon om mengdetrening, kampanjearbeid og annet trafikksikkerhetsarbeid
 • Kursholder for etatens kurs Bilfører 65+
 • Saksbehandling etter vegtrafikkloven med tilhørende forskrifter
 • Dokumentkontroll samt kontroll av bruk av bilbelte ute på veg

 

Kvalifikasjonskrav:

 • Minimum videregående skole innen relevante fag
 • Førerett klasse B og hatt slik førerett sammenhengende minimum de siste 5 år
 • Minimum 25 år
 • Oppfyller gjeldende helsekrav for å kunne få førerett klasse D
 • Det vil også bli lagt vekt på:
  • Det er ønskelig med førerett også i klasse A
  • Eventuell undervisnings- og/eller evalueringserfaring innen relevante fag
  • Gode kommunikasjons- og samarbeidsevner
  • Evne til å være ryddig, saklig og rettferdig
  • Evne til å bidra til et godt arbeidsmiljø
  • Selvstendighet
  • God skriftlig og muntlig fremstillingsevne og kjennskap til bruk av data

 

Stort engasjement, gode strukturer og faglig utvikling

Som ansatt i Statens vegvesen blir du en del av et engasjert og tungt fagmiljø som tenker nytt, deler kunnskap og jobber tett sammen. Du påvirker samfunnsutviklingen, og du får bidra til fremtidens løsninger på ditt fagfelt. Vi gir deg viktige oppgaver med mye ansvar, og vi trenger medarbeidere som ønsker å utvikle seg i takt med nye utfordringer.

Medarbeiderne våre forteller om spennende arbeidshverdager med god balanse mellom arbeid og fritid. Du får ryddige arbeidsforhold med mange goder og rettigheter. Selv om arbeidsmengden kan være stor, legger vi stor vekt på forutsigbarhet og mulighet for avspasering eller lønnskompensasjon.

Vi kan tilby:

 • Spennende og utfordrende arbeidsoppgaver
 • Godt arbeidsmiljø med gode opplærings- og utviklingsmuligheter
 • Tilhørighet i en stor kompetanseorganisasjon
 • Lønn fastsettes etter nærmere avtale ihht etatens lønnspolitikk.
 • Gunstig pensjons- og låneordning i Statens pensjonskasse
 • Fleksibel arbeidstid og gode velferdsordninger
 • Etatsintern opplæring i henhold til gjeldende sensorforskrift

 

Ved tjenestereiser utbetales godtgjørelse etter statens regulativ.

Statens vegvesen skal preges av mangfold, der våre ansatte skal gjenspeile befolkningen. Vi legger vekt på å tilrettelegge arbeidsforholdene dersom du har behov for det. Vi gjør oppmerksom på at opplysninger om din søknad kan bli offentliggjort selv om du har bedt om unntak fra offentlig søkerliste. Du vil bli varslet om dette.

Kontaktpersoner

Ronny Berg
Seksjonssjef
E-postadresse: ronny.berg@vegvesen.no

Hvem er Statens vegvesen?

Statens vegvesen arbeider for at både gående, syklende, kjørende og kollektivreisende skal komme trygt fram. Vi planlegger, bygger, drifter og vedlikeholder riks- og fylkesveger og har tilsyn med kjøretøy og trafikanter. Som fylkeskommunenes og statens vegadministrasjon bidrar vi med faglig grunnlag for politiske beslutninger og setter dem ut i livet. Vi er en stor samfunnsaktør med over 7600 engasjerte medarbeidere med bred kompetanse fordelt på Vegdirektoratet og fem regioner.

Les mer om Statens vegvesen og se flere ledige stillinger