Innovativ Junior Frontend-utvikler

Innovativ Junior Frontend-utvikler

Har du høyere utdanning innen IT og et ønske om å bidra til viktig kunnskapsformidling? Artsdatabanken leter etter en engasjert ny Frontend-utvikler som skal hjelpe de mot sitt mål om at deres brukere skal få et stadig mer innholdsrikt og brukervennlig tilbud!

Denne stillingsutlysningen er utløpt siden 25. oktober, 2018. Se andre jobbmuligheter »

Stillingsbeskrivelse

 

 

 

 

Stillingsbeskrivelse

Academic Work leter på vegne av sin kunde, Artsdatabanken, etter en nyutdannet Frontend-utvikler. Vi ser etter deg som ønsker å bidra positivt til å lage samfunnsnyttige og åpne informasjonstjenester om arter og natur i Norge.

Du vil bli en del av et team på sju utviklere som jobber med egenutviklede og skreddersydde løsninger basert på moderne teknologi og åpen kildekode. Samarbeidet står sterkt i dette teamet, og du vil bli en del av et erfarent fagmiljø der du har mulighet til å komme med mange innspill og ideer.

Vi tilbyr

 • Et godt arbeidsmiljø med engasjerte kollegaer
 • Varierte arbeidsoppgaver innen utvikling av spennende løsninger for kunnskapsformidling
 • Fleksitid og mulighet for trening i arbeidstiden
 • Flotte nyoppussede lokaler på Pirsenteret

Arbeidsoppgaver

I Artsdatabanken vil du i stor grad jobbe med å videreutvikle grensesnittet til hovednettsiden. På Artsdatabanken finner man blant annet artskart, oversikt på artsobservasjoner og rødlista. Arbeidsoppgavene innebærer blant annet å integrere disse til en sømløs tjeneste og utvikle muligheter for navigasjon mellom de tilgjengelige systemene.

Du vil være innom følgende:

 • Bidra i utviklingen av nye løsninger
 • Videreutvikling av nettsted og underliggende tjenester
 • Åpne data og åpne lisenser
 • Risikovurdering av arter og naturtyper
 • Systematisering av arter
 • Drift av system

Ønskede kvalifikasjoner

Er kreativ, selvgående, problemløsende og har gode samarbeidsevner. Det er ønskelig at du har en genuin lidenskap for moderne webutvikling ved bruk av for eksempel React. Fordi stillingen innebærer at man jobber tett med andre faginstitusjoner er det også viktig at man er god på å tilrettelegge kommunikasjon til mottaker. Til sist er Artsdatabankens verdier involverende, nyskapende og troverdig disse egenskapene ser vi også etter hos deg!

Søkere må oppfylle følgende krav til stillingen:

 • Høyere utdanning innen programmering, informatikk eller lignende.
 • Gode kommunikasjons
 • og formidlingsevner
 • Behersker norsk meget godt som språk, både skriftlig og muntlig

Det vil vektlegges om du har erfaring med frontendutvikling, bruk av moderne rammeverk for webutvikling (React, Angular, Node eller lignende) og/eller har kunnskap om Open Source prosjekter og REST-baserte tjenester. Det er også positivt om du har noe kjennskap til UX/interaksjonsdesign.

Hvis dette virker interessant, vil vi gjerne motta din søknad! Legg også ved CV og vitnemål.

Interiør fra lokalene. Foto: Åshild Viken, CC BY 4.0

Annen informasjon

Stillingen lønnes som overingeniør, stillingskode 1087. Normal avlønning for overingeniør er 475.000-560.000 for juniorutvikler, avhengig av kvalifikasjoner. Fra lønna trekkes 2% pliktig innskudd til Statens pensjonskasse.

Tilsetting skjer på de vilkår som til enhver tid gjelder for ansatte i staten, og den som blir tilsatt må påregne at det skjer endringer av arbeids- og ansvarsområdet. De første seks månedene er prøvetid.

Et godt arbeidsmiljø er preget av mangfold. Artsdatabanken er en åpen og inkluderende arbeidsplass med jevn kjønnsfordeling. Vi oppfordrer kvalifiserte kandidater til å søke uavhengig av kjønn, funksjonsevne eller kulturell bakgrunn. Artsdatabanken er en IA-bedrift.

Dersom du ønsker å reservere deg fra oppføring på offentlig søkerliste må dette opplyses om og begrunnes i søknaden. I henhold til offentlighetsloven kan opplysninger bli offentliggjort selv om du har bedt om ikke å bli oppført på søkerlisten. Du får beskjed dersom ønsket om reservasjon ikke tas til følge.

Firmabeskrivelse

Artsdatabanken er en nasjonal kunnskapsbank for naturmangfold. De sammenstiller informasjon om arter og natur, deres egenskaper, bilder, artsfunn, kartdata og lignende, via åpne API-er, nedlastingstjenester og nettpresentasjoner. I tillegg utfører de risikovurderinger av arter og naturtyper og samler store mengder data fra Citizen Science-systemer. Deres hovedoppgave er å formidle oppdatert og lett tilgjengelig informasjon om arter og naturtyper. Gjennom innhenting, systematisering og formidling av kunnskap, bygger de broer mellom vitenskap og samfunn. Artsdatabanken er en faglig uavhengig etat under Klima- og miljødepartementet og holder til i Havnegata på piren i Trondheim. Les mer om Artsdatabanken på deres hjemmeside og facebook-side! Kalvende bre: Naturtype fra Svalbard, Foto: Snorre Henriksen, CC BY 4.0 Denne rekrutteringen gjennomføres av Academic Work, men du kommer til å bli ansatt hos Artsdatabanken.

Hvem er Academic Work?

Vi i Academic Work jobber med å finne karrieremuligheter til young professionals – personer som er i starten av sin karriere eller ønsker å bytte karrierevei. Young professionals er vår nisje, vårt ekspertområde og en målgruppe vi tror sterkt på. Vi er et internasjonalt selskap med 20 års erfaring. Hittil har vi hjulpet 120.000 personer i jobb, og bare i Norge tilbyr vi over 1.200 karrieremuligheter i året. 

Les mer om Academic Work og se flere ledige stillinger