Innovasjonsleder

Stillingsbeskrivelse

Norconsult satser tungt på bærekraft, digitalisering og samhandling, og har store vekstambisjoner de kommende årene. Norconsults avdeling for innovasjonsledelse har viktige oppgaver fremover, og vi ser nå etter dyktige innovasjonsledere som vil være med å drive frem innovasjon og ny vekst for Norconsult og våre kunder.

Vi søker etter deg som drives av å lede innovasjonsprosesser og skape ny vekst, og som vil være med og løse oppgaver innenfor:

 • Innovasjonsledelse
 • Forretningsutvikling
 • Tjenestedesign
 • Prosessledelse

Aktuelle kandidater inviteres til intervju fortløpende.

Avdeling for innovasjonsledelse leder komplekse innovasjonsprosesser for kunder og for konsernet. Oppdragene omfatter store og små prosjekter innen bygg og eiendom, veg, jernbane, flyplasser, vannkraft, by- og regionplanlegging og vann og avløp. Vi leder også innovasjonsprosjekter, ny vekst og forretningsutviklingsinitiativ for konsernet, og bidrar i ulike interne utviklingsprosjekter. Avdelingen har fagansvar for innovasjonsledelse, ansvar for opplæring i innovasjon, og leder fagnettverket for innovasjonsledelse.

Vi søker etter deg som ønsker å være med og drive frem innovasjon og vekst for våre kunder og for Norconsult, og som er genuint opptatt av å drive frem innovasjon og lede prosesser der mennesker med ulik kompetanse, interesser og synspunkter jobber sammen. Stillingen rapporterer til avdelingsleder for innovasjonsledelse. Erfaring fra bransjen er en fordel, men ikke et krav. Du vil kunne være med å forme egen rolle i samarbeid med nærmeste leder.

Aktuelle arbeidsoppgaver er:

 • Lede innovasjonsprosesser

 • Drive frem ny vekst i Norconsults markedsområder eller divisjoner

 • Lede kreative tverrfaglige arbeidsprosesser (f.eks. samhandling, medvirkning, evaluering, VDC/BIM) i eksterne/interne prosjekter

 • Designe og lede strategiprosesser i konsernet

 • Kommunikasjon og profilering av innovasjon og prosessledelse internt og eksternt.

 • Undervisning og veiledning i innovasjon og prosessledelse.

 • Bidra aktivt til å videreutvikle Norconsults innovasjonssatsing og til å nå Norconsults mål

Vi ser etter deg som blir motivert av å:

 • Drive frem innovasjon og ny vekst

 • Løse komplekse tverrfaglige problemstillinger i team

 • Bidra til bærekraftig utvikling gjennom innovasjon

 • Skape og bidra til økt verdi for våre kunder

 • Lede mennesker gjennom prosesser

 • Utvikle og implementere nye løsninger i store organisasjoner

 • Utfordre etablerte sannheter, arbeidsmetoder og tradisjonell tankegang

 • Ha en arbeidshverdag med varierte og spennende utfordringer

…og kjenner deg igjen i flere av disse punktene

 • God forretningsforståelse og «gründerånd»

 • Erfaring med ledelse av prosesser for å skape ny vekst og nye forretningsmodeller

 • Kunnskap om, eller erfaring med, innovasjonssystemer og innovasjonsprosesser

 • Kunnskap om, eller erfaring med, strategi, organisasjonsutvikling eller forretningsutvikling

 • Erfaring med tjenestedesign, systemorientert design, design thinking og/eller lean innovation

 • God kommunikasjonsevne og evner til salg og relasjonsbygging

 • Erfaring med deling av kompetanse – undervisning og/eller veiledning av andre

 • Utdanning fra høyskole eller universitet

Hos oss får du:

 • Gode lønns- og ansettelsesbetingelser

 • Store faglige utfordringer der du har mulighet til å utvikle deg videre sammen med dyktige kolleger i et tverrfaglig selskap

 • Gode muligheter for å få egne ansvarsområder og utvikle disse

 • Sterk bedriftskultur preget av uformelle kommunikasjonslinjer på tvers av organisasjonen og geografi

 • Eierskap i Norges største tverrfaglige rådgiverbedrift

 • Overskuddsdelingsordning der alle ansatte får direkte utbytte av selskapets resultater

 • Sosiale arrangementer, idrettslag, treningssenter, bedriftshytter mm

Innsending av søknad:

Søknad med CV, vitnemål og attester sendes som elektronisk søknad. Aktuelle kandidater inviteres til intervju fortløpende. Ved spørsmål ta kontakt med avdelingsleder Elin Mørch Langlo på epost eller telefon.

Om arbeidsgiver

Norconsult er Norges største rådgiverbedrift. Våre tjenester er rettet mot samfunnsplanlegging, prosjektering og arkitektur. Selskapet er eid av våre over 4 600 medarbeidere som er stasjonert på 118 kontorer i hele verden. Hovedkontoret ligger i Sandvika utenfor Oslo.

 

Kontaktpersoner

Elin Mørch Langlo
Avdelingsleder Hovedkontor
Telefonnummer: (971) 2724

Hvem er Norconsult?

Norconsult AS er med sine 4000 ansatte Norges største flerfaglige rådgiver rettet mot samfunnsplanlegging og prosjektering. Vi leverer tjenester nasjonalt og internasjonalt knyttet til bygg og eiendom, energi, industri, miljø, olje og gass, samferdsel, samfunnsplanlegging, sikkerhet og vann og avløp. Selskapet som er eid av de ansatte har hovedkontor i Sandvika og mer enn 96 andre kontorer i Norge og utlandet.

Les mer om Norconsult og se flere ledige stillinger