Innkjøpskonsulent

Denne stillingsutlysningen er utløpt siden 12. mai, 2019. Se andre jobbmuligheter »

Stillingsbeskrivelse

Stillingsbeskrivelse

Anskaffelsesavdelingen er en nyopprettet avdeling i Forsvarsbygg og skal ha det overordnede ansvar for alle anskaffelser som gjennomføres i vår organisasjon. Seksjon for rammeavtaler og innkjøp har ansvar for sentrale og regionale anskaffelser av rammeavtaler, i tillegg til rådgivning og gjennomføring av andre anskaffelser innenfor drift- og vedlikeholdsaktivitetene til Forsvarsbygg. 

Til å styrke dette området trenger vi en driftig innkjøpskonsulent som, sammen med regional innkjøpsrådgiver, skal ivareta den merkantile funksjonen. Viktige oppgaver blir å støtte arbeidet rundt innkjøp og mindre anskaffelser samt bidra til realisering av overordnede anskaffelsesstrategier og at gevinstrealisering blir tatt ut.

Stillingen har kontorsted Ørland, Værnes eller Trondheim og rapporterer til leder seksjon for rammeavtaler og innkjøp.

Les gjerne mer om Forsvarsbygg her.

Arbeidsoppgaver

 • Ivareta det merkantile ansvaret for mindre anskaffelser og avrop på rammeavtaler
 • Kvalitetssikre avrop på og gjennomføre minikonkurranser på eksisterende rammeavtaler
 • Ivareta ansvar for opplæring og kommunikasjonsarbeid rundt innkjøp generelt og egen avtaleportefølje
 • Delta i arbeidet med årlige driftsplaner og identifisere tilhørende anskaffelser/innkjøp
 • Lede gjennomføring og koordinering av mindre anskaffelser, herunder
  • utarbeide nødvendige dokumenter i samarbeid med behovshaver
  • kunngjøre via Mercell
  • ivareta dialog med markedet i tilbudsfasen
  • følge opp leverandør og leveranse ved behov
 • Andre oppgaver som analyser, økonomisk rapportering, opplæring mm vil også bli kunne bli tillagt stillingen
 • Bidra til realisering av overordnede anskaffelsesstrategier, føringer og målsetninger i regionens anskaffelses- og innkjøpsarbeid og at gevinstrealiseringspotensial blir tatt ut  

Kvalifikasjoner

 • Relevant utdanning på bachelornivå.
 • Det er ønskelig med god økonomiforståelse og erfaring fra innkjøp og anskaffelser samt fra offentlig saksbehandling og tilhørende IT-systemer
 • Den som tilsettes må kunne sikkerhetsklareres for nivå Hemmelig

Personlige egenskaper

 • Gode kommunikasjonsevner, både muntlig og skriftlig
 • Flink til å samarbeide og koordinere
 • Selvstendig
 • Høy gjennomføringsevne
 • Merkantilt rettet
 • Nøyaktig

Vi tilbyr

 • Lønn som førstekonsulent/seniorkonsulent (kode 1408/1363) fra kr 505.800 - 597 400,- pr år (lønnstrinn 58-67). Endelig lønnsplassering gjøres etter vurdering av kvalifikasjoner.
 • Fleksibel arbeidstid
 • Faglige utfordringer og spennende arbeidsoppgaver
 • Gode forsikrings- og pensjonsordninger i Statens pensjonskasse
 • Bedriftshelsetjeneste

Kontaktpersoner

Lena Bratsberg
Leder rammeavtaler og innkjøp
Mobil: 90820182

Hvem er Forsvarsbygg?

Forsvarsbygg er et statlig forvaltingsorgan underlagt Forsvarsdepartementet. Vi utvikler, bygger, drifter og avhender eiendom for forsvarssektoren. 

I tillegg tilbyr vi ekspertkompetanse til andre deler av offentlig sektor innenfor sikring av bygg, kulturminnevern og avhending. Eiendomsporteføljen vi forvalter, inneholder mange av de mest særegne og krevende bygg i landet: fra de 15 festningene som er tilgjengelige for allmenheten, til militærleirer, skyte- og øvingsfelt og flystasjoner for Forsvaret. Vi har hovedkontor i Oslo med lokasjoner over hele landet, deriblant Hamar, Harstad, Bergen, Stavanger, Bardufoss og Trondheim.

Forsvarsbygg har som målsetting at vårt arbeidsmiljø skal preges av tverrfaglighet, mangfold og likestilling. Vi ønsker derfor en virksomhet hvor ansattes alder, kjønn og etnisitet er balansert. Vi ønsker å knytte til oss nye medarbeidere som kan påvirke bedriftskulturen positivt gjennom sin personlige og faglige kompetanse.

Les mer om Forsvarsbygg og se flere ledige stillinger