Innkjøper

Denne stillingsutlysningen er utløpt siden 20. mai, 2019. Se andre jobbmuligheter »

Stillingsbeskrivelse

Stillingsbeskrivelse

Omfattende endringer står på trappene og vi ønsker deg med på laget. Bane NOR skal utvikle og effektivisere våre innkjøpsprosesser og vår interne logistikksystem. Vår innkjøpsenhet består av åtte medarbeidere som har ansvar for innkjøp av jernbaneteknisk materiell.

Arbeidsoppgaver

 • Daglig oppfølging av lager og logistikksystemet
 • Gjennnomføre innkjøp av jernbaneteknisk materiell
 • Analysearbeid i forbindelse med materiell og logistikkprosessen., f.eks. ved å se på leveringspresisjon og varestrømmer.
 • Prosjektledelse i forbindelse med forbedringsarbeid innen lager og logistikk.
 • Andre oppgaver kan tillegges stillingen. 

Ønskede kvalifikasjoner

 • Høyskole/Universitet, Hovedfag/Mastergrad 
 • Høyere utdannelse innen innkjøp/logistikk (nyutdannende må ha master, andre med bachelor må ha relevant erfaring)
 • Relevant erfaring er ønskelig.
 • Erfaring/kjennskap til lager og logistikksystemer.
 • Kjennskap til offentlige anskaffelser kan være en fordel. 

Personlige egenskaper

 • Du har gode samarbeids og kommunikasjonsevner
 • Du liker å jobbe systematisk og målrettet for å tilfredstille dine kunder
 • Du er analytisk og kan raskt sette deg inn i problemstillinger
 • Du er opptatt av kontinuerlig forbedring og er endringsvillig
 • Du er jojal til etiske retningslinjer i Bane NOR og kan identifisere deg med våre verdier som er åpen, profesjonell og engasjert 

Vi tilbyr

 • Flotte lyse arbeidslokaler i Oslo sentrum
 • Muligheten til å påvirke og videreutvikle fagområdet i en divisjon i stadig utvikling
 • Gode forsikrings og pensjonsordninger
 • Personalbillett med Vy sine tog
 • Fleksitid for administative stillinger 

Hvem er Bane NOR?

Bane NOR er et statlig foretak med ansvar for den nasjonale jernbaneinfrastrukturen.

Bane NORs formål er å sørge for tilgjengelig jernbaneinfrastruktur og effektive og brukervennlige tjenester, inkludert knutepunkts- og godsterminalutvikling. Foretaket har ansvaret for planlegging, utbygging, forvaltning, drift og vedlikehold av det nasjonale jernbanenettet, trafikkstyring og forvaltning og utvikling av jernbaneeiendom. Bane NOR har det operative koordineringsansvaret for sikkerhetsarbeidet og operativt ansvar for samordning av beredskap og krisehåndtering. Bane NOR har om lag 4.500 ansatte og har hovedkontor i Oslo.

Les mer om Bane NOR og se flere ledige stillingerSe videopresentasjon