Innhentingsavdelingen i PST søker nysgjerrig og teknisk kompetent endisiplinanalytiker (POB)

Denne stillingsutlysningen er utløpt siden 30. januar, 2022. Se andre jobbmuligheter »

Stillingsbeskrivelse

Stillingsbeskrivelse

Liker du å grave i store datamengder for å finne relevant informasjon og mønstre? Er du nysgjerrig og har stor interesse for ny teknologi og elektronisk kommunikasjon? Vil du jobbe som analytiker i en enhet som kjennetegnes av høyt tempo, mange oppgaver og høye faglige ambisjoner? Ønsker du å jobbe med medarbeidere som har høy kompetanse, variert erfarings- og utdanningsbakgrunn, som er avhengig av et godt arbeidsmiljø og samarbeid for å nå sine mål? Da kan du være den vi leter etter!

Innhentingsavdelingen er sentral i PSTs operative og analytiske arbeid. Vi søker nå etter en dyktig medarbeider til et ettårig vikariat. Seksjonen er en del av innhentingsavdelingen og har et nasjonalt ansvar for bearbeiding og analyse av teknisk innhentet data og lyd fra blant annet kommunikasjonskontroll. 

Arbeidsoppgaver

Din jobb som endisiplinanalytiker vil være å foredle og analysere data og lyd hovedsakelig fra kommunikasjonskontroll, som igjen vil danne grunnlag for PSTs analyser og etterforskningsarbeid. Du må kunne bearbeide og analysere store informasjonsmengder i en hektisk hverdag. Arbeidshverdagen er variert og spennende, og du må kunne levere rettidig informasjon til beslutningstakere.

Du vil være med å drifte og videreutvikle fagsystemene, bidra til fag- og metodeutvikling innen seksjonens ansvarsområder samt bistå i prosjekt- og utviklingsarbeid i organisasjonen. I stillingen vil du samarbeide nasjonalt og internasjonalt, samt tett med teknologiavdelingen i PST.

Kvalifikasjoner

  • Vi søker deg med politi(høg)skole og med minimum fem års arbeidserfaring fra politiet. Arbeidserfaring med kommunikasjonskontroll er et krav, og erfaring fra analyse, etterretningsarbeid eller etterforskning er ønskelig. Du må ha meget god skriftlig og muntlig fremstillingsevne på norsk og gode engelskkunnskaper. Ytterligere språk- og kulturkunnskaper er en fordel. 
  • Det er ønskelig at du har gode teknologiske ferdigheter, for eksempel erfaring med bearbeiding av store datasett ved hjelp av dataverktøy. Interesse for elektronisk kommunikasjonsteknologi vil vektlegges positivt. Erfaring med metodebruk eller endisiplinanalyse vektlegges positivt. 

Personlige egenskaper

  • Vi søker en kollega med høy arbeidsmoral, som er løsningsorientert og jobber effektivt og selvstendig. Du er robust og må kunne håndtere høyt arbeids- og tidspress. Samtidig er gode samarbeidsevner en forutsetning for å kunne fungere i stillingen. 
  • Du vil bli del av en gruppe høyt kompetente medarbeidere med variert erfaring- og utdanningsbakgrunn der hovedvekten av de ansatte jobber turnus. Det er derfor viktig at du har gode samarbeidsevner og setter pris på et mangfoldig arbeidsfellesskap.
  • Ettersom dine arbeidsoppgaver er styrt av vekslende prioriteringer, er det viktig at du er fleksibel. Det forventes at du viser vilje og evne til endring og nytenkning i så vel faglige som organisatoriske spørsmål. Du er robust og evner å styre din egen arbeidshverdag og ta ansvar for den faglige koordineringen med samarbeidende enheter. Når du støter på utfordringer, hjelper du dine kolleger og din leder med å finne konkrete løsninger. 
  • Personlig egnethet vektlegges, og du må ha de personlige egenskapene som ansettelse i en sikkerhetstjeneste krever. Lojalitet, sunn dømmekraft, integritet og pålitelighet er nøkkelbegreper i den sammenheng. Kandidater må tilfredsstille kravene til høyeste sikkerhetsklarering og autorisasjon. 

Vi tilbyr

Arbeidshverdagen hos oss er spennende. Du vil få mulighet til å styrke egen fagkompetanse og tilegne deg ny kompetanse innenfor et tverrfaglig miljø. Du må like å bli utfordret og du vil få muligheten til å påvirke hvordan arbeidsprosesser og metodikk kan forenkles og forbedres.  

Du vil få en årslønn innenfor spennet kr 615 800 – 752 800 (ltr. 67-77) i stilling som politioverbetjent (stillingskode 0287). For spesielt kvalifiserte søkere kan høyere lønn vurderes. Endelig lønnsplassering stillingskode avhenger av kvalifikasjoner.

Vi tilbyr god pensjonsordning gjennom Statens pensjonskasse (fra lønnen trekkes 2 %). Det er seks måneders prøvetid for stillingen. Endringer i stillingsinnhold og organisatorisk tilhørighet over tid må påregnes. Turnusarbeid må påregnes.

Søknad og prosess   

Våre ansatte skal i størst mulig grad gjenspeile mangfoldet i befolkningen. Det er et personalpolitisk mål å oppnå en balansert alders- og kjønnssammensetning og å rekruttere personer med flerkulturell bakgrunn, nedsatt funksjonsevne eller hull i CV-en. Opplysninger om dette kan bli brukt til rapporteringsformål. Vi oppfordrer alle kvalifiserte kandidater med relevant utdanning, bakgrunn, arbeids- og livserfaring til å søke hos oss.  

Søknad sendes elektronisk. Aktuelle kandidater vil bli innkalt til intervju. Testing av fagkunnskaper og personlig skikkethet må påregnes. For å kunne sikkerhetsklareres må du være villig til å oppgi opplysninger om deg selv og dine nærmeste. Du oppfordres til å utvise diskresjon om at du søker stilling i PST. Mer informasjon om dette vil bli gitt i løpet av ansettelsesprosessen. 

Kontaktpersoner

Aina
Avsnittsleder
Telefonnummer: +47 233 05 000
Anita
Seksjonsleder
Telefonnummer: +47 233 05 000

Hvem er PST - Politiets sikkerhetstjeneste?

Politiets sikkerhetstjeneste (PST) er den nasjonale sikkerhets- og etterretningstjenesten og har en viktig rolle i beskyttelsen av demokratiet, borgerne og vitale samfunnsinteresser. PST er en flerfaglig tjeneste med behov for variert kompetanse. Vi har hovedkontor i Oslo og kontorer i alle landets politidistrikter.

Les mer om PST - Politiets sikkerhetstjeneste og se flere ledige stillinger