Ingeniør/tilsyn VA

Denne stillingsutlysningen er utløpt siden 15. mars, 2019. Se andre jobbmuligheter »

Stillingsbeskrivelse

Vi har ledig et 2-årig engasjement som ingeniør/tilsyn mindre avløpsanlegg  for snarlig tiltredelse.

​Arbeidsoppgaver

 • Tilsyn med og oppfølging av utslipp fra mindre avløpsanlegg
 • Behandling av og tilsyn etter forurensningsloven og lokal forskrift
 • Veiledning og saksbehandling av utslippstillatelser/mindre avløpsanlegg etter forurensningsloven
 • Andre oppgaver knyttet til avdelingens gjøremål

Kvalifikasjoner

 • Bachelor bygg/anlegg/kommunalteknikk med fagkrets VA
 • God kjennskap til renseløsninger for separate avløpsanlegg (under 50 pe)
 • Relevant erfaring vil bli vektlagt
 • Gode og dokumenterte kunnskaper om forurensningsloven med tilhørende forskrift
 • Relevant erfaring fra offentlig virksomhet er ønskelig
 • Gode datakunnskaper og kjennskap til bruk av digitale kartløsninger
 • God muntlig og skriftlig framstillingsevne
 • Førerkort – minimum klasse B

Vi ønsker en medarbeider som har gode samarbeidsevner, kan jobbe selvstendig og være løsningsorientert er serviceinnstilt og har en positiv holdning til både publikum og kolleger har evne og vilje til å tilegne og dele ny kompetanse trives med et høyt arbeidstempo og kan jobbe under press

Personlig egnethet vil bli vektlagt.

Vi kan tilby

 • En utfordrende stilling i et godt og spennende fagmiljø med gode muligheter for faglig utvikling
 • Lønn etter avtale
 • Nødvendig opplæring vil bli gitt
 • Om tjenestestedet ​Sektoren Forvaltning og teknisk drift består av fire avdelinger: Bygg- og geodataavdelingen, eiendomsavdelingen, landbruksavdelingen og veg, vann og avløpsavdelingen. Sektoren ledes av en kommunalsjef og hver avdeling har en egen avdelingsleder.
 • Veg, vann- og avløpsavdelingen har i dag 14,4 årsverk fordelt på 15 stillinger. Avdelingen består av to fagområder; vann/avløp og veg. Hvert fagområde ledes av en fagleder.

Andre opplysninger

 • Tilsettingen skjer i henhold til lov og avtaler som gjelder for Trysil kommune.
 • Trysil kommune er en IA-bedrift og ønsker mer mangfold. Vi oppfordrer alle kvalifiserte personer til å søke jobb hos oss uavhengig av kjønn, alder, funksjonsnedsettelse, etnisk eller nasjonal bakgrunn.

​Søknad

​Elektronisk søknad 

Vi krever skriftlig søknad med cv. Bruk vårt elektroniske søknadsskjema og fyll i samtlige punkter, inkludert cv-en din.

Trenger du hjelp med den elektroniske søknaden, ring servicetorget tlf. 62 45 77 00 mandag-fredag kl. 9-15.

Dokumentasjon på utdanning og yrkeserfaring sendes ikke sammen med søknaden. Vi vil be om dem senere i ansettelsesprosessen.

I løpet av ansettelsesprosessen vil du motta brev fra oss i din digitale postkasse (DigiPost eller eBoks). Har du ingen digital postkasse, gå til norge.no og finn informasjon om registrering der. Har du reservert deg mot digitale forsendelser, vil du motta vanlig brev i posten til din folkeregistrerte adresse.

Utenlandske søkere som oppgir e-postadresse, vil få brev fra oss der.

Offentlig søkerliste

 • ​Trysil kommune er for mest mulig åpenhet. Derfor vil alle søkere i utgangspunktet få sitt navn på den offentlige søkerlista.
 • Vi kan gjøre unntak dersom søker oppgir helt spesielle grunner til at vedkommende ikke ønsker navnet sitt offentliggjort.
 • At man ikke ønsker at dagens arbeidsgiver skal få kjennskap til at man er søker, er som hovedregel ikke god nok grunn til at vi unntar søkerens navn fra offentligheten.

Fortrinnsrett

 • ​I henhold til hovedtariffavtalen (HTA) kap. 1 § 2 pkt. 2.3 andre ledd og AML § 14-3, har fast deltidsansatte fortrinnsrett til økt stillingsstørrelse.
 • Fortrinnsretten er betinget av at vedkommende er kvalifisert til stillingen.

Organisasjon

 • Trysil kommunes toppledelse består av rådmann og tre kommunalsjefer; for helse, omsorg og sosial, oppvekst og kultur samt forvaltning og teknisk drift.
 • Stabs- og støttefunksjonene driftes av tre avdelinger; økonomi og IKT, lønn og personal samt informasjon.
 • Vi har egen næringsavdeling med næringssjef.
 • Trysil kommune har rundt 580 årsverk fordelt på i overkant av 760 ansatte.

Kontaktpersoner

Hans Martin Aas
Teknisk sjef

Hvem er Trysil kommune?

Trysil kommune ligger i Hedmark fylke, ca. 21 mil nord for Oslo og 7 mil nord for Elverum. Vi er ca. 6.570 innbyggere. Vi har seks kommunale og fire private barnehager, tre kommunale barneskoler, to private barneskoler og en ungdomsskole, kulturskole og videregående skole med bredt tilbud.

Reiseliv er Trysils største næring. Vi har Trysilfjellet, Norges største alpinområde, og mange friske aktivitetstilbud både vinter og sommer. Trysil er et moderne bygdesamfunn med en aktiv næringsutvikling og med rike tradisjoner innen kultur og idrett. Kommunesenteret har et variert handels- og servicetilbud.

Se videopresentasjon