Ingeniør/tekniker med drift og prosjektansvar

Stillingsbeskrivelse

Ingeniør og prosjektansvarlig
Innenfor et eller flere av fagområdet elektro, bygningsautomasjon, VVS/klimateknikk. 

Lier Eiendomsselskap KF (kommunalt foretak) skal ivareta kommunens rolle som grunneier, byggherre og forvalter av egne og innleide bygg. Bygningsporteføljen består av nær 150000 m2. Foretaket bistår også Rådmannen med prosjekt- og eiendomsutvikling. 

Lier kommune er i en spennende utvikling med sterkt vekst og bla tydelige ambisjoner innen energi, miljø og klimaarbeid.
Som kommunens bygg- og eiendomseier, har Lier Eiendomsselskap KF derfor behov for å styrke organisasjonen med en ny medarbeider med  kompetanse innenfor ett eller flere av området elektro, automasjon, VVS/ klimateknikk.

Arbeidsoppgaver

 • Prosjektansvarlig innenfor aktuelt fagområde
 • Gjennomføring av prosjekter og utbedringstiltak (byggherre)
 • Forestå/bistå ved gjennomføring og overtagelse av bygge- og rehabiliteringsprosjekter
 • Oppfølging av driftspersonell, serviceavtaler og ettersyn av tekniske anlegg
 • Overvåking og oppfølging av byggenes inneklima/innemiljø      
 • Utarbeide faglige utredninger og rapporteringer

Kvalifikasjoner

 • Relevant Universitet, høgskole eller fagskole. Dokumentert særlig relevant og solid erfaring m/ fagbrev, kan kompensere for manglende høyere utdannelse 
 • Erfaring med ledelse av bygge- og rehabiliteringsprosjekter
 • Bred tverrfaglig erfaring og kunnskap innenfor elektrotekniske og/eller VVS tekniske installasjoner, inklusive drift av disse.
 • God kjennskap til standard IT verktøy, FDV- og SD programmer
 • God norsk muntlig og skriftlig fremstillingsevne
 • Førerkort klasse B

Personlige egenskaper

 • Er serviceinnstilt og har gode kommunikasjonsevner
 • Er nysgjerrig med god evne til læring og utvikling
 • Er målrettet, strukturert og systematisk
 • Kan arbeide selvstendig og i team
 • Liker variasjon i arbeidsoppgaver og evner oppgaveløsing under tidspress
 • Har godt humør og med evne til å påvirke andre 
 • Initiativrik og personlig egnethet

Vi tilbyr

 • En spennende arbeidsplass og organisasjon i utvikling
 • Ansvar, oppgaver og forventninger som utfordrer
 • En rolle med påvirkningsmuligheter 
 • Godt arbeidsmiljø med trivelige kollegaer
 • Flexitid
 • Gode pensjonsordninger
 • Lønn etter avtale


Andre opplysninger

I henhold til offentleglova kan vi være forpliktet til å offentliggjøre opplysninger om søkere som har bedt om å bli unntatt offentlighet.
Gyldig arbeids- og oppholdstillatelse.

Om arbeidsgiveren

Sentralt beliggende på Østlandet, mellom Asker og Drammen, finner du grønne Lier med 25 000 innbyggere. Vi er en innovativ og fremoverlent kommune med mange spennende utviklingsprosjekter. Her er det stor tilflytting, gode oppvekstvilkår og flotte rekreasjonsområder. Lier kommune har 1500 medarbeidere som yter et vidt spekter av tjenester med høy kvalitet. Vi ønsker å rekruttere og beholde dyktige og motiverte medarbeidere med sikte på å utvikle gode velferdstjenester til innbyggerne over tid.


I henhold til offentleglova kan vi være forpliktet til å offentliggjøre opplysninger om søkere som har bedt om å bli unntatt offentlighet.


Følg oss på Facebook og se hvordan vi jobber!

 

Kontaktpersoner

Erling Eri
Daglig leder
Telefonnummer: 32 22 04 58
Mobil: 918 00 200
Ove Auvi
Teamleder
Telefonnummer: 32 22 04 60

Hvem er Lier kommune?

Sentralt beliggende på Østlandet, mellom Asker og Drammen, finner du grønne Lier med 26 000 innbyggere. Vi er en innovativ og fremoverlent kommune med mange spennende utviklingsprosjekter. Her er det stor tilflytting, gode oppvekstvilkår og flotte rekreasjonsområder. Lier kommune har 1500 medarbeidere som yter et vidt spekter av tjenester med høy kvalitet. Vi ønsker å rekruttere og beholde dyktige og motiverte medarbeidere med sikte på å utvikle gode velferdstjenester til innbyggerne over tid.

I Lier kommune må alle som skal arbeide innen helse og omsorg eller med barn, unge og funksjonshemmede fremvise tilfredsstillende politiattest før tiltredelse. Denne fremvises ved tilbud om ansettelse og skal ikke legges ved søknaden.

I henhold til offentleglova kan vi være forpliktet til å offentliggjøre opplysninger om søkere som har bedt om å bli unntatt offentlighet.

Følg oss på Facebook og se hvordan vi jobber!