Ingeniør/geograf geomatikk

Denne stillingsutlysningen er utløpt siden 26. mars, 2021. Se andre jobbmuligheter »

Stillingsbeskrivelse

Stillingsbeskrivelse

Ved Enhet for kart og arkitektur er det fra 1. juni 2021 ledig en fast 100 prosent stilling for ingeniør/geograf geomatikk innenfor fagområde geomatikk. 

Enhet for kart og arkitektur forvalter kart- og eiendomsdata og legger til rette for effektiv bruk av disse. Enheten er organisert under virksomhetsområdet Byutvikling. Stedfestede data er komponenter som er viktige for tjenesteleveransene fra byutviklingsområdet, mange av våre oppgaver skjer derfor i tett samarbeid med de andre fagområdene. Har du et stort engasjement for bruk av stedfestede data i byutviklingen, et hode for digitale løsninger, er nysgjerrig og nytenkende og har evne til å utvikle et godt samarbeid på tvers av ulike fagfelt - da kan det være deg vi leter etter.

Mer informasjon om oss finner du på vår hjemmeside.

Arbeidsoppgaver

 • Etablering og kvalitetsheving av kart- og eiendomsdata (FKB og matrikkel)
 • Være kontroller for kommunens eiendomsregister (matrikkelen)
 • Følge opp intern og ekstern bruk av APIer, tjenester og grensesnitt mot eiendomsregisteret
 • Bidra til optimalisering/effektivisering av arbeidsprosesser der BIM, kart- og eiendomsdata inngår

Kvalifikasjoner

 • Du har relevant utdanning fra universitet/høgskole, helst med spesialisering innenfor kart/geomatikk
 • Det er en fordel om du har kompetanse på eller erfaring fra prosjektledelse
 • Du har generelt god IT-kompetanse og god forståelse for hvordan bygge opp, sammenstille og analysere data i ulike formater
 • Du har erfaring med produksjon og forvaltning av geodata

Personlige egenskaper

 • Du er initiativrik og har gode samarbeidsevner
 • Du er utviklings- og løsningsorientert
 • Du har evne til å arbeide strukturert og selvstendig
 • Du er teambygger og flink til å dele din kunnskap
 • Du trives med å håndtere enkle praktiske oppgaver samt løse avanserte geoanalyser

Vi tilbyr

 • Jobb i et spennende fagfelt sammen men kolleger med høy kompetanse
 • Gode muligheter for kompetanseheving og videreutdanning
 • Arbeid i et aktivt, faglig og sosialt miljø
 • Lønn etter sentrale avtaler og Trondheim kommunes lokale avtaler
 • Fleksibel arbeidstid
 • Kommunal pensjons- og forsikringsordning

Kontaktpersoner

Astrid Sofie Øie
Avdelingsleder matrikkel og e-skatt
Mobil: 971 17 046
Mona Høiås Sæther
Enhetsleder
Telefonnummer: 916 72 466

Hvem er Trondheim kommune?

Åpen – kompetent – modig

Trondheim kommune er landets tredje største kommune, og en av Norges største arbeidsplasser nord for Dovre. Hver dag arbeider om lag 15 000 medarbeidere med å gi byens innbyggere gode helse- og velferdstjenester, utviklende oppvekst- og utdanningsmuligheter, et godt bymiljø og en rekke kultur- og fritidstilbud. Trondheim kommune er en framtidsrettet og moderne arbeidsgiver som samarbeider nært med byens forsknings-, universitets- og høgskolemiljø.

Trondheim kommune ønsker mangfold og oppfordrer kvalifiserte kandidater til å søke uansett alder, kjønn, etnisitet og funksjonsnedsettelser. Etter søknadsfristens utløp blir det utarbeidet offentlig søkerliste.Gyldig politiattest må framlegges i tilsettinger der det er påkrevd.