Ingeniør/sivilingeniør Vann- og miljøteknikk

Stillingsbeskrivelse

Stillingsbeskrivelse

Asplan Viak er et av Norges største rådgivende ingeniør-, plan- og arkitektfirmaer. Når vi planlegger og gir råd, har vi også de som kommer etter oss i tankene – derfor er bærekraft viktig for oss. 

Vann og miljø-avdelingen i Asplan Viak har 200 rådgivere, og er en av landets ledende aktører innen vann- og avløpsfaget. Vi jobber tverrfaglig med mange spennende prosjekter i hele bredden innenfor vannforsyning, avløp, overvann og vannmiljø.  

Vår oppdragsmengde er økende og vi har behov for å styrke vårt miljø innen detaljprosjektering av transportsystemer for vann og avløp ved kontoret i Tromsø. Vi søker deg som liker utfordringer, er faglig dyktig og har noen års prosjekteringserfaring.  

I Tromsø har Asplan Viak over 40 ansatte som dekker bredden av rådgiverfagene. Vår gruppe for Vann og miljø i Tromsø har 2 ansatte i gruppe med 4 øvrige medarbeidere fordelt på ulike kontorsteder i Nordland og Troms. Våre ansatte jobber med et bredt spekter av oppdrag innen vann- og avløpsplanlegging. Oppgaver løses både internt i avdelingen, i tverrfaglige team i samarbeid med selskapets øvrige kompetanse, eller sammen med eksterne samarbeidspartnere. Vi jobber både for private og offentlige oppdragsgivere, har god ordretilgang og ønsker oss videre vekst og utvikling av gruppen. 

Arbeidsoppgaver: 

Arbeidsoppgaver vil avhenge av kompetanse og interesser men det er hovedsakelig vekt på:

 • Detaljprosjektering av transportsystemer for vann og avløp
 • Overordnet planlegging, hovedplaner, saneringsplaner, VAO-planer, systemanalyser og modellering av VA-nett 
 • Planlegging og prosjektering av overvannsløsninger, fordrøyningstiltak og flomveier.  
 • Utarbeide beskrivelser og konkurransegrunnlag 
 • Prosjekterings- og fagansvar i tverrfaglige prosjekter 
 • Prosjektledelse av VA-prosjekter 

Kvalifikasjoner: 

 • Ingeniør/sivilingeniør fra høyskole eller universitet 
 • Vi ønsker deg med minimum 4 års erfaring med VA-teknikk
 • Erfaring i bruk av prosjekteringsverktøy (Autocad, NovaPoint, VARDAK, G-prog etc.) 
 • Gjerne erfaring i bruk av modelleringsverktøy (EPA SWMM/ MIKE URBAN/ EPANET el. tilsvarende) 
 • Gode kunnskaper i norsk skriftlig og muntlig 

Personlige egenskaper: 

 • Ansvarsfull og pliktoppfyllende 
 • Positiv og engasjert 
 • Stå-på-vilje 
 • Positiv til å lære og ta i bruk nye metoder 
 • Gode samarbeidsevner, initiativrik og løsningsorientert 

Vi tilbyr: 

 • Faglig interessant miljø med mot, glød og respekt som våre kjerneverdier 
 • Dyktige og hyggelig kollegaer 
 • Konkurransedyktig lønn 
 • Gode pensjons- og forsikringsordninger 
 • Fleksibel arbeidstid, fem ukers ferie, fri arbeidsdagene i påskeuken og romjulen 
 • Studieturer/fagsamlinger og ulike sosiale arrangementer  
 • Moderne og lyse lokaler i Amundsen-gården på Prostneset i Tromsø sentrum

Søknad og CV sendes inn via linken Send søknad.  

Hvem er Asplan Viak?

Asplan Viak AS er eiet av en stiftelse. Det påvirker vårt verdigrunnlag. Vi vil at hver enkelt medarbeider skal være seg bevisst at alle våre handlinger setter avtrykk; i nærmiljøet og samfunnet som helhet. Vår kultur bygges innenfra og reflekteres utad. Som et av landets største rådgivende ingeniør- og arkitektfirma, med ca. 900 ansatte fordelt på 31 kontorsteder, er vi en viktig arena for samfunnsutviklingen. Vi former samfunnet og ser mennesket.

Les mer om Asplan Viak og se flere ledige stillinger