Ingeniør/Sivilingeniør vann og avløp

Denne stillingsutlysningen er utløpt siden 23. juli, 2018. Se andre jobbmuligheter »

Stillingsbeskrivelse

Norconsult har et av landets største rådgivende fagmiljø innen vann- og avløpsteknikk. Vi har store og små oppdrag for både offentlige og private byggherrer, og arbeider i alle prosjektfaser – fra tidlig planleggingsfase til detaljprosjektering og oppfølging i bygge- og anleggsfasen. Vi arbeider med alt fra rense- og behandlingsanlegg til bekkeåpninger, ledningsanlegg i samferdselsprosjekter og samordning av teknisk infrastruktur i byutviklingsprosjekter.

På Vann- og avløpsdivisjonen i Sandvika er vi 80 medarbeidere, fra unge nyutdannede til erfarne seniorer. Her møter du engasjerte kolleger med høy kompetanse og stort nettverk, som løser et bredt spekter av faglige utfordringer.

Vi ønsker å styrke vårt fagmiljø innen prosjektering, modellering og BIM. Vi søker etter en ingeniør/sivilingeniør med minimum 3 års erfaring innen detaljprosjektering av ledningsanlegg. Vi ønsker en medarbeider med god kjennskap til VA-normer og prosjekterings- og modelleringsverktøy. Personer med fagbrev innen bygg- og anleggsbransjen, i tillegg til høyskoleutdanning, oppfordres spesielt til å søke. Er du vår nye medarbeider?

Dine arbeidsoppgaver vil være:

 • Prosjektering av VA-anlegg i alle planfaser
 • BIM-modellering og 3D-prosjektering
 • BIM-koordinator i mellomstore til større tverrfaglige oppdrag
 • Bidra til utvikling av BIM-kompetanse i Norconsult
 • Fagansvar for VA i mellomstore til større tverrfaglige oppdrag

For oss er det viktig at du:

 • Bidrar aktivt i tverrfaglige team, samtidig som du arbeider selvstendig og tar ansvar for gjennomføring av planlagte leveranser.
 • Er utdannet ingeniør eller sivilingeniør og har minimum 3 års relevant arbeidserfaring
 • Har erfaring med prosjektering av kommunale VA-anlegg, VA for samferdsel-, og/eller bygg- og eiendomsprosjekter
 • Har kompetanse i prosjekterings- og modelleringsverktøy

Hos oss får du:

 • Spennende kompetansehevings- og karrieremuligheter innen marked, fag, linje og oppdrag
 • Verdibasert samfunnsplanlegging med fokus på fremtidsrettede og bærekraftige løsninger
 • Sterk bedriftskultur preget av uformelle kommunikasjonslinjer på tvers av organisasjon og geografi
 • Fleksibel arbeidstid
 • Overskuddsdelingsordning der alle ansatte får direkte utbytte av selskapets resultat
 • Eierskap i Norges største tverrfaglige rådgiverbedrift
 • Konkurransedyktig lønns- og ansettelsesbetingelser
 • Studieturer, interne fagsamlinger, ulike sosiale arrangementer, bedriftsidrettslag m.m.

Vi gjør oppmerksom på at det kun er elektroniske søkner som blir behandlet.

Norconsult er Norges største rådgiverbedrift. Våre tjenester er rettet mot samfunnsplanlegging, prosjektering og arkitektur. Selskapet er eid av våre over 3 000 medarbeidere som er stasjonert på 93 kontorer i hele verden. Hovedkontoret ligger i Sandvika utenfor Oslo.

Kontaktpersoner

Ina Bekkum
Avdelingsleder Hovedkontor
Telefonnummer: 93420955

Hvem er Norconsult?

Norconsult AS er med sine ca. 3500 ansatte Norges største flerfaglige rådgiver rettet mot samfunnsplanlegging og prosjektering. Vi leverer tjenester nasjonalt og internasjonalt knyttet til bygg og eiendom, energi, industri, miljø, olje og gass, samferdsel, samfunnsplanlegging, sikkerhet og vann og avløp. Selskapet som er eid av de ansatte har hovedkontor i Sandvika og mer enn 80 andre kontorer i Norge og utlandet.

Les mer om Norconsult og se flere ledige stillinger