Ingeniør/sivilingeniør geomatikk

Stillingsbeskrivelse

Ved Kart- og oppmålingskontoret er det , med snarlig tiltredelse, ledig en fast 100 prosent stilling som geomatikkingeniør.

Mange av enhetens oppgaver løses i samarbeid med andre kommunale fagmiljøer. Vi er organisert under virksomhetsområdet byutvikling, og har som hovedoppgave å levere tjenester knyttet til kartverk og forvaltning av kart/geodata, eiendomsdeling og oppmåling, eiendoms- og planregister, navnesaker, adressering, eiendomstaksering og eiendomsskatt.

Arbeidsoppgaver

 • Utvikle og drifte databaser og forvaltningssystemer for alle typer geografiske data
 • Delta med geomatikkfaglig støtte i prosjekter sammen med andre kommunale enheter
 • Være en sentral medspiller for at Trondheim kommune skal kunne utføre tjenesteproduksjon på en fremtidsrettet og effektiv måte

Kvalifikasjoner

 • Du har relevant utdanning fra universitet/høgskole eller tilsvarende dokumenterte kvalifikasjoner og med spesialisering innenfor kart/geomatikk
 • Du har god evne til oppbygging, sammenstilling og analyse av geodatabaser i ulike formater
 • Du har erfaring med produksjon og forvaltning av geodata
 • Du har relevant erfaring fra analyse av data
 • Du har kompetanse på kartografisk framstilling

Personlige egenskaper

 • Du er initiativrik og har gode samarbeidsevner
 • Du er utviklings- og løsningsorientert
 • Du har evne til å arbeide strukturert og analytisk med mange og varierte oppgaver
 • Du har god formidlings- og formuleringsevne

Vi tilbyr

 • Jobb i et spennende fagfelt sammen med kolleger med høy kompetanse
 • Gode muligheter for kompetanseheving og personlig utvikling
 • Arbeid i et aktivt, faglig og sosialt miljø 
 • Fleksible arbeidstidsordninger
 • Lønn etter sentrale avtaler og Trondheim kommunes lokale avtaler

Kontaktpersoner

Gudmund Melland
Avdelingsleder kart
Mona Høiås Sæther
Enhetsleder
Telefonnummer: 91672466

Hvem er Trondheim kommune?

Åpen – kompetent – modig

Trondheim kommune er landets tredje største kommune, og en av Norges største arbeidsplasser nord for Dovre. Hver dag arbeider om lag 13 000 medarbeidere med å gi byens  innbyggere gode helse- og velferdstjenester, utviklende oppvekst- og utdanningsmuligheter, et godt bymiljø og en rekke kultur- og fritidstilbud. Trondheim kommune er en framtidsrettet og moderne arbeidsgiver som samarbeider nært med byens forsknings-, universitets- og høgskolemiljø.

Les mer om Trondheim kommune

Trondheim kommune ønsker mangfold og oppfordrer kvalifiserte kandidater til å søke uansett alder, kjønn, etnisitet og funksjonsnedsettelser. Etter søknadsfristens utløp blir det utarbeidet offentlig søkerliste.

Gyldig politiattest må framlegges i tilsettinger der det er påkrevd.