Ingeniør/sivilingeniør fjernvarmedistribusjon

Denne stillingsutlysningen er utløpt siden 16. januar, 2019. Se andre jobbmuligheter »

Stillingsbeskrivelse

Stillingsbeskrivelse

Multiconsult region Midt søker en ny medarbeider for å øke vår kompetanse og kapasitet innenfor prosjektering av utomhus distribusjonssystemer for fjernvarme. Vi søker deg som ønsker å arbeide kunderettet og som vil ta ansvar for gjennomføring av større og mindre oppgaver. Stillingen kan også bli tillagt oppgaver i VA-prosjekter og i andre flerfaglige oppdrag. Det er også aktuelt med oppdrags- og disiplinledelse i en-faglige og flerfaglige prosjekter. Stillingen hører til seksjon VA-teknikk hvor tre av 15 medarbeidere arbeider med fjernvarmeprosjekter.

Arbeidsoppgaver:

Arbeidsoppgavene vil i første rekke ligge innenfor prosjektering av fjernvarmeledninger. I tillegg vil stillingen ved behov tillegges oppgaver innenfor seksjonens andre arbeidsområder; kommunal vannforsyning og avløp, overvannshåndtering, drens- og ledningsplaner i samferdselsprosjekter, samt flomsikring og klimatilpasning.

Vi har rammeavtale med Statkraft Varme AS for prosjektering og byggeledelse ved etablering av fjernvarmeledninger, dette gjelder både overføringsledninger og stikkledninger til abonnenter. I avrop innenfor rammeavtalen tar vi ansvar for teknisk prosjektering med spenningsberegninger, avklaringer med berørte grunneiere og offentlige etater, rørbestilling og byggeledelse med teknisk og økonomisk oppfølging av gjennomføringen. Vi prosjekterer fjernvarmetraseer med DAK-/modelleringsverktøyet Autocad/Novapoint.

Avhengig av interesse, erfaring og kompetanse kan det også være aktuelt med oppgaver og ansvar innen fagutvikling i Multiconsults fagnettverk for fjernvarme.

 • Relevant utdanning innenfor fjernvarme, VA-teknikk eller anleggsteknikk fra høyskole eller universitet
 • Gjerne erfaring fra prosjektering av fjernvarmeledninger og/eller prosjektering av VA ledningsanlegg
 • Erfaring med prosjektering i Novapoint og tegning i Autocad er en fordel

Vi søker spesielt etter deg som

 • Liker utfordringer
 • Trives med å samhandle på tvers av organisatoriske grenser
 • Er kreativ, praktisk og løsningsorientert
 • Er ansvarsbevisst, initiativrik og målrettet – en pådriver for kvalitet og resultatoppnåelse
 • Er god til å kommunisere, skape tillit og bygge relasjoner både internt og eksternt
 • Er selvstendig, fleksibel og omgjengelig

Vi kan tilby

 • Dyktige kolleger og ledere som setter pris på meningene dine
 • Ansvarsfulle, spennende, varierte og utfordrende arbeidsoppgaver i et voksende marked for fornybar energi. Vi fokuserer på oppdrag i Norge, Afrika og Asia
 • Et bredt og multifaglig kompetansemiljø med fokus på medarbeiderutvikling
 • Et svært godt og inkluderende arbeidsmiljø
 • Fri mellom jul og nyttår samt i påsken i tillegg til fem uker ferie
 • Konkurransedyktige betingelser

Hvem er Multiconsult?

Multiconsult er et norsk kraftsenter med internasjonalt nedslagsfelt innen prosjektering og rådgivning. Gjennom flere kontorer i Norge og internasjonalt benytter vi 100 års erfaring til å skape ny historie. For oss handler muliggjøring om erfaring, rett kompetanse og riktig kompetansesammensetning blant våre mer enn 2500 medarbeidere.

Multiconsult er notert på Oslo Børs og opererer innenfor følgende syv forretningsområder: Bygg & eiendom, Industri, Olje & gass, Samferdsel, Fornybar Energi, Vann & Miljø og By & samfunn.

Les mer om Multiconsult og se flere ledige stillinger