Ingeniør/Sivilingeniør byggautomasjon/SD-anlegg

Denne stillingsutlysningen er utløpt siden 03. mars, 2019. Se andre jobbmuligheter »

Stillingsbeskrivelse

Stillingsbeskrivelse

Statnett ønsker å tilrettelegge for en bærekraftig og elektrisk framtid, og må digitaliseres for å møte denne utviklingen. Kraftsystemet er i stor endring, med langt mere fornybar kraft, elektrifisering av transportsektoren og mer kraftutveksling med våre naboland. Det krever digital transformering.

Vi ser derfor etter deg som trigges av BigData, IoT, Data Science, maskinlæring og Smart Asset Management. Vi er opptatt av kunnskapsdeling og samarbeid for å skape de nye løsningene, og vi trenger din kompetanse.

Ingeniør/Sivilingeniør byggautomasjon/SD-anlegg

Sentrale arbeidsoppgaver:

 • Pådriver for å systematisere og tilrettelegge for sentral drift og overvåking av tekniske anlegg
 • Aktiv bidragsyter for å kvalitetssikre funksjons- og kravspesifikasjoner 
 • Delta i utviklingsarbeid i tverrfaglig produktteam
 • Synliggjøre og sørge for grensesnittavklaringer mellom elektro, og VVS-systemer, samt automatikk og SD-anlegg
 • Implementere, vedlikeholde og utvikle ulike fagverktøy og fagsystemer
 • Faglig veiledning, opplæring og support av driftspersonell

Kvalifikasjoner:

 • Erfaring med prosjektering, programmering og idriftsettelse av automatiserings- og SD-anlegg
 • Gjerne grunnleggende programmeringskompetanse
 • Har master/bachelor/fagskoleingeniør kompetanse i EL-fag (elkraftteknikk, automatisering, teleteknikk etc.) Søkere med fagbrev og solid relevant erfaring kan også bli vurdert
 • God erfaring i bruk av databaserte styringssystemer er nødvendig

For utfyllende informasjon om Statnett SF, samt søke på stillingen se www.statnett.no . Vi gjennomfører rekrutteringen fortløpende.

Statnett forvalter samfunnskritisk infrastruktur og følger retningslinjer og lovpålagte sikkerhetskrav fra norske myndigheter i våre ansettelsesprosesser. I enkelte stillinger må du også kunne sikkerhetsklareres.

Hvorfor velge å jobbe i Statnett:         

 • Vi forvalter landets kanskje viktigste infrastruktur og skal nå digitalt transformeres
 • Vi setter helse, miljø og sikkerhet foran alt
 • Vi gjennomfører store utbyggingsprosjekter for 35-45 milliarder de neste fem år
 • Vi tilbyr utviklende og interessante arbeidsoppgaver med jobbmuligheter over hele landet
 • Vi har gode karrieremuligheter og utvikler ledere internt
 • Vi er en organisasjon preget av verdiene langsiktighet, fellesskap og respekt
 • Vi har et bredt sosialt tilbud og gode ordninger for våre medarbeidere

Kontaktpersoner

Ivar Bullvåg Hanssen
Seksjonsleder
Telefonnummer: 91 37 57 79

Hvem er Statnett?

Statnett bygger, eier og driver det sentrale kraftnettet i Norge, i tillegg til kraftforbindelsene mellom Norge og andre land. Statnett gjennomfører nå en rekke store og spennende prosjekter i kraftsystemet og har behov for flere kompetente og motiverte medarbeidere. For å fremme mangfold og variasjon blant våre 1300 ansatte ønsker vi søkere uavhengig av deres etniske bakgrunn, kjønn eller alder. Årlige medarbeiderundersøkelser viser at Statnett, sammenliknet med både kraftbransjen og norske arbeidsplasser generelt, har et godt arbeidsmiljø og fornøyde medarbeidere.

Les mer om Statnett og se flere ledige stillinger