Ingeniør/saksbehandler innen vann og avløp

Denne stillingsutlysningen er utløpt siden 19. februar, 2018. Se andre jobbmuligheter »

Stillingsbeskrivelse

Avdeling for vann og avløp i Hvaler er underlagt virksomhet Kommunal teknikk
og Eiendom (KTE). I avdeling for VA inngår forvaltning, drift, vedlikehold og utvikling av kommunens vann- og avløpsnett (VA). Vi er også kommunens forurensningsmyndighet i forhold til vann. 

Vi har ledig en 100% fast stilling som ingeniør/rådgiver. Stillingen er underlagt avdelingsleder VA. Arbeidssted er rådhuset på Skjærhalden, Hvaler kommune.

 

Arbeidsoppgaver

 • Redusere innlekking av fremmedvann, sanering av slamavskillere
 • Oppfølging av saker, føre kontroll og oppfølging (vedtak/pålegg), dvs. forvaltning og myndighetsutøvelse
 • Samarbeide med avdelingens driftsorganisasjon og relevante avdelinger i kommunen
 • Delta i øvrige arbeidsoppgaver og avlaste kollegaer etter behov

 

Kvalifikasjoner

 • Høyere utdanning, høyskole- eller universitetsutdannelse innenfor fagfelt vann og avløp. Relevant praksis innenfor fagområdet vann og avløp kan oppveie for kravet om utdanning
 • Førerkort - det stilles ikke krav til egen bil
 • God kjennskap til offentlig forvaltning og Forvaltningsloven. Det vil være en fordel å kjenne til aktuelt lovverk innen fagområdet
 • Beherske de vanlige Office-programmene, spesielt Excel. Kjennskap til kartdataverktøy og saksbehandler-/arkivprogram
 • God norsk skriftlig og muntlig framstillingsevne
 • Personlig egnethet vil vektlegges

 

Egenskaper

 • Evne til å arbeide selvstendig og systematisk samt å samarbeide med andre
 • Bør trives med høyt arbeidstempo og til tider stor arbeidsmengde
 • Serviceorientert og positiv

 

Vi tilbyr

 • Stillingsbrøk: 100%
 • Varierte arbeidsoppgaver med samarbeid på tvers av virksomhetsgrensene
 • Lønn etter kvalifikasjoner og avtale
 • Fleksitid
 • Ansettelse i henhold til gjeldende lover, reglement og tariffavtale
 • Pensjonsordning i KLP
 • Hyggelig arbeidsmiljø

Kontaktpersoner

Hanne Bonnevie-Svendsen
Avdelingsleder
Telefonnummer: 69 37 50 46
Per-Kåre Berg Rubach
Ingeniør
Telefonnummer: 69 37 51 09

Hvem er Hvaler kommune?

Vårt mål er at Hvaler kommune blir Østfolds foretrukne vekstkommune. Vi tenker fremtidsrettet og gir innbyggerne våre gode tjenester i trygge rammer. Vi er engasjerte, lærer av hverandre og søker innovative løsninger. Hvalersamfunnets utvikling bygger på vår unike plassering, vårt hav og vår natur. 

I Hvaler kommune jobber vi ut fra et felles verdigrunnlag. Dette grunnlaget er bygget opp av fire verdier: åpenhet, profesjonalitet, engasjement og nyskaping - forkortet ÅPEN.