Ingeniør/overingeniør - Samferdsel - forvaltning

Stillingsbeskrivelse

100% stilling som ingeniør/overingeniør - Samferdsel - forvaltning. 

Nesodden kommune har et sterkt miljøfokus med ambisiøse mål. 

Virksomhet for infrastruktur og vannmiljø har 24 ansatte. Det er ledig en 100% stilling i vår samferdselsavdeling i virksomhet Infrastruktur og vannmiljø. Vi tilbyr en jobb i et sterkt fagmiljø med gode utviklingsmuligheter, hyggelige kolleger og en arbeidsplass i et travelt kommunehus. 

Virksomhetens målsetting er å sørge for rent drikkevann til kommunens innbyggere og god miljøtilstand i kommunens vannforekomster, samt legge til rette for trygg ferdsel langs kommunens veier. 

Virksomhetens hovedoppgaver er å planlegge, bygge, drifte og vedlikeholde kommunal infrastruktur, herunder vei, vann, avløp, overvann, kabelanlegg og parkering. 

Vi søker en medarbeider som vil være med å utvikle Nesodden kommunes kompetanse.

Arbeidsoppgaver

 • Fokusområdet for stillingen vil være forvaltning av de kommunale veiene. 
 • Bidra til å utarbeide og følge opp kommunens planer og strategier innen samferdselsområdet. 
 • Godkjenne tekniske planer/byggetegninger. 
 • Behandle saker og informere publikum. 
 • Ansvar for ajourhold i kommunens digitale forvaltningsverktøy (Rosy). 
 • Utstrakt kommunikasjon, både skriftlig og muntlig, med innbyggere, overordnete myndigheter og relevante fagmiljø. 
 • Avhengig av kompetansen din, vil stillingen kunne tillegges andre oppgaver.

Kvalifikasjoner

 • Bachelor eller master innen samferdsel. Relevant erfaring kan kompensere for manglende utdanning. 
 • God kunnskap om relevant lovverk med vekt på plan- og bygningsloven og veiloven er ønskelig. 
 • Det forutsettes at du har gode norskkunnskaper, både muntlig og skriftlig. 
 • Erfaring med kommunal forvaltning er ønskelig. 
 • Gode samarbeidsegenskaper, høy arbeidskapasitet og evnen til å arbeide strukturert og selvstendig. 
 • Personlig egnethet tillegges vekt.

Vi tilbyr

 • Gode pensjons- og forsikringsordninger. 
 • Fleksitid. 
 • Utfordrende arbeidsoppgaver. 
 • Deltakelse i tverrfaglige fora. 
 • Dyktige og hyggelige kolleger Arbeidsplass i nye, moderne lokaler. 
 • Personalhytte på fjellet og bedriftsidrettslag med allsidig tilbud. 
 • Lønn etter avtale.

Kontaktpersoner

Reidun Isachsen
Virksomhetsleder
Telefonnummer: (+47) 66 96 44 31

Hvem er Nesodden kommune?

Nesodden er en attraktiv kommune i vekst som nå satser sterkere på samfunns- og næringsutvikling. Kommunen ligger vakkert til i Follo med sin lange kyststripe mot Oslofjorden og Bunnefjorden og har i underkant av 20 000 innbyggere. Her er turterreng både sommer og vinter, mange badestrender og et rikt kulturliv. For å lykkes i en organisasjon i stadig endring kreves det dyktige ledere og medarbeidere. Nesodden kommune er en god og inspirerende arbeidsplass hvor vi leverer gode tjenester til innbyggerne. 

Sammen skaper vi det gode livet!