Ingeniør/inspektør Narvik

Stillingsbeskrivelse

Om stillingen

I Region nord, TK-område Midtre Hålogaland, er det en ledig stilling som ingeniør/inspektør knyttet til trafikant- og kjøretøyavdelingen. Kontorsted vil være ved Narvik trafikkstasjon. Arbeid ved områdets øvrige trafikkstasjoner må også påregnes.

Arbeidsoppgavene omfatter kontrolloppgaver og saksbehandling innenfor:

 • Forvaltningskontroller i hall (godkjenning av nye-, importerte- og ombygde kjøretøy)
 • Utekontroll av lette og tunge kjøretøy
 • Saksbehandling etter vegtrafikkloven med tilhørende forskrifter
 • Forebyggende trafikksikkerhetstiltak
 • Teknisk svartjeneste
 • ADR godkjenninger
 • Vil også kunne være aktuelt med ulykkes undersøkelser
 • Andre relevante oppgaver må påberegnes

Kvalifikasjonskrav:

Som ingeniør kreves utdanning fra høgskole, minimum 3 år.

Som inspektør kreves utdanning som fagarbeider (bilmekaniker med fagbrev). Den som tilsettes må ha førerkort klasse B, samt fylle vilkårene for å oppnå førerkort i de øvrige førerkortklassene.

For kandidater med sterk og allsidig praksis fra de aktuelle fagområdene, eventuell etterutdanning og gode personlige forutsetninger for stillingen, kan kravet til utdanning fravikes.

Det vil også bli lagt vekt på:

 • Selvstendighet
 • Gode kommunikasjons- og samarbeidsevner
 • God skriftlig og muntlig fremstillingsevne og kjennskap til bruk av data.
 • Stort engasjement og faglig utvikling

Som ansatt i Statens vegvesen blir du en del av et solid og kunnskapsdelende fagmiljø. Du påvirker samfunnsutviklingen og får bidra til fremtidens løsninger på ditt fagfelt. Vi gir deg ansvarsfulle oppgaver som gjør at du får utvikle deg både faglig og personlig.

Vi tilbyr deg også disse godene:

 • introduksjonsprogram og fadderordning
 • fleksitid og gode ordninger for avspasering
 • god pensjonsordning og muligheter for lån i Statens pensjonskasse
 • etatsskoler og gode muligheter for faglig påfyll

Din lønn avtales i samsvar med vår lønnspolitikk.


Ønsker du opplysninger om stillingen kan seksjonssjef Kjell Arne Christensen kontaktes på telefon 416 93524 eller e-post kjell.christensen@vegvesen.no

Statens vegvesen ønsker å være en arbeidsgiver som gjenspeiler mangfoldet i samfunnet. Vi jobber for å realisere regjeringens inkluderingsdugnad, og vil gjerne ha søknad også fra deg som har nedsatt funksjonsevne eller hull i CV-en, men som ellers fyller kvalifikasjonskravene til stillingen. Det gjøres oppmerksom på at opplysninger om nedsatt funksjonsevne eller hull i CV-en, kan brukes til registreringsformål.

Vi gjør oppmerksom på at opplysninger om din søknad kan bli offentliggjort selv om du har bedt om unntak fra offentlig søkerliste. Du vil bli varslet om dette.

Søknadsfrist: 25.06.2019.

Vi ber om at attester og vitnemål legges ved din søknad.

 

Hvem er Statens vegvesen?

Statens vegvesen arbeider for at både gående, syklende, kjørende og kollektivreisende skal komme trygt fram. Vi planlegger, bygger, drifter og vedlikeholder riks- og fylkesveger og har tilsyn med kjøretøy og trafikanter. Som fylkeskommunenes og statens vegadministrasjon bidrar vi med faglig grunnlag for politiske beslutninger og setter dem ut i livet. Vi er en stor samfunnsaktør med over 7600 engasjerte medarbeidere med bred kompetanse fordelt på Vegdirektoratet og fem regioner.

Les mer om Statens vegvesen og se flere ledige stillinger