Ingeniørgeolog/kontrollingeniør

Stillingsbeskrivelse

Stillingsbeskrivelse

Utbygging Vestfoldbanen er ansvarlig for utbygging av nye dobbeltspor på InterCity-strekningene på Vestfoldbanen. Vi har et engasjert og tverrfaglig miljø, og er i dag ca. 120 medarbeidere. Dobbeltspor Barkåker-Tønsberg, Holm-Nykirke og Farriseidet-Porsgrunn er ferdigstilt. Dobbeltspor Drammen-Kobbervikdalen og Nykirke-Barkåker forberedes nå for byggestart høsten 2019 og flere strekninger står for tur i årene fremover. En moderne Vestfoldbane vil gi kortere reisetid og flere tog mellom Oslo og Vestfold-/Grenland. Prosjektet «nytt dobbeltspor Drammen – Kobbervikdalen» omfatter blant annet bygging av nytt dobbeltspor mellom Drammen og Kobbervikdalen og mellom Drammen og Gulskogen. I tillegg skal det bygges nye og fremtidsrettede stasjoner i Drammen og på Gulskogen. Forberedende arbeider er startet og planlagt byggestart for hovedarbeidene er høsten 2019. Prosjektet skal stå ferdig i 2025.  

Vi søker nå en ny kollega til teamet i Drammen. Stillingen rapporterer til leder for prosjektet. 

Arbeidsoppgaver

 • Delta i geologisk kartlegging og bestemmelse av sikringsomfang og  injeksjon
 • Kontroll og oppfølging av total entreprenør
 • Oppfølging av totalentreprisekontrakt
 • Oppfølging på byggeplass
 • Deltagelse i skiftordning (12/9 skiftordning)
 • Kvalitets- og mengdekontroll

Ønskede kvalifikasjoner

 • Utdannet ingeniørgeolog, eventuelt geolog med erfaring fra fjellanlegg
 • Minimum 3 års relevant erfaring
 • God muntlig og skriftlig formuleringsevne, på norsk og engelsk

Bane NOR samarbeider med Semac for bakgrunnssjekk av aktuelle kandidater. Bakgrunnssjekken utføres etter samtykke fra deg som søker og innebærer at vi verifiserer CV og annen søknadsdokumentasjon i forbindelse med ansettelsen.

Personlige egenskaper

 • Strukturert og ryddig
 • Evne til å beholde ro og oversikt ved stor aktivitet, samt være proaktiv
 • Interesse for faget
 • Evner å tenke tverrfaglig
 • Gode samarbeids - og kommunikasjonsegenskaper  

Du kan identifisere deg med Bane NOR sine verdier; åpen, respektfull,   engasjert og nytenkende

Vi tilbyr

 • Spennende og utfordrende arbeidsoppgaver
 • Et godt arbeidsmiljø med dyktige kolleger og fagmiljøer
 • Gode utviklingsmuligheter i en organisasjon i vekst
 • Konkurransedyktige betingelser
 • Pt. personalbillett med VY’s tog
 • Mulighet for overnatting ved skiftarbeid

Kontaktpersoner

Aina Katharina Anthi
Leder Konstruksjon og geofag
Telefonnummer: 481 96 075

Hvem er Bane NOR?

Bane NOR er et statlig foretak med ansvar for den nasjonale jernbaneinfrastrukturen.

Bane NORs formål er å sørge for tilgjengelig jernbaneinfrastruktur og effektive og brukervennlige tjenester, inkludert knutepunkts- og godsterminalutvikling. Foretaket har ansvaret for planlegging, utbygging, forvaltning, drift og vedlikehold av det nasjonale jernbanenettet, trafikkstyring og forvaltning og utvikling av jernbaneeiendom. Bane NOR har det operative koordineringsansvaret for sikkerhetsarbeidet og operativt ansvar for samordning av beredskap og krisehåndtering. Bane NOR har om lag 4.500 ansatte og har hovedkontor i Oslo.

Les mer om Bane NOR og se flere ledige stillinger