Ingeniørgeologer

Geoteknikk

Stillingsbeskrivelse

Utbyggingsdivisjonen er ansvarlig for planlegging, utredning og bygging av nye dobbeltsporstrekninger i Bane NOR. Vi har en av Norges største prosjektporteføljer innen infrastruktur. Porteføljen inkluderer blant annet hele InterCity-utbyggingen, Ny jernbanetunnel gjennom Oslo, Follobanen og Fellesprosjektet Ringeriksbanen og E16 samt flere store prosjekter i Bergensområdet.

Ønsker du en faglig utfordrende og meningsfull arbeidshverdag i et stort og omfattende prosjekt med høye ambisjoner?

 Vi søker 2 ingeniørgeologer til et av landets største og mest krevende samferdselsprosjekter Sandbukta-Moss-Såstad.

Sandbukta-Moss-Såstad har fått investeringsbeslutning og skal bygges i perioden 2019-2025. Det skal bygges to tunneler hvor dennordligste får påhugg rett sør for Mølleåstunnelen i Sandbukta (Moss) og densørligste munner ut ved Carlsberg i Råde. Mellom tunnelene blir det en 800meter lang dagsone med stasjon i Moss sentrum. Tunneler og stasjon skal utføressom en totalentreprise med oppstart 2019.

 Arbeidssted er Moss.

Arbeidsoppgaver

 • Bistå prosjekteringsleder i prosjektet for jernbanetunnelene på strekningen Sandbukta-Moss-Såstad
 • Delta i geologisk kartlegging og bestemmelse av sikringsomfang og eventuell injeksjon
 • Kontroll og oppfølging av tekniske løsninger
 • Oppfølging av totalentreprisekontrakt
 • Oppfølging på byggeplass og deltakelse i skiftordninger      
 • Kvalitetskontroll

Ønskede kvalifikasjoner

 • Utdannet ingeniørgeolog, eventuelt geolog med erfaring fra fjellanlegg
 • Minimum 3 års relevant erfaring
 • Ønskelig med entreprenørerfaring
 • God muntlig og skriftlig formuleringsevne, på norsk og engelsk
 •  Bane NOR samarbeider med Semac for bakgrunnssjekk av aktuelle kandidater. Bakgrunnssjekken utføres etter samtykke fra deg som søker og innebærer at vi verifiserer CV og annen søknadsdokumentasjon i forbindelse med ansettelsen.

Personlige egenskaper

 • Strukturert og ryddig
 • Evne til å beholde ro og oversikt ved stor aktivitet, samt være proaktiv
 • Evner å tenke tverrfaglig
 • Gode samarbeids - og kommunikasjonsegenskaper
 • Identifiserer deg med Bane NOR sine verdier; åpen, respektfull, engasjert og nytenkende

Vi tilbyr

 • Spennende og utfordrende arbeidsoppgaver
 • Et godt arbeidsmiljø med dyktige kolleger og fagmiljøer
 • Gode utviklingsmuligheter i en organisasjon i vekst 
 • Konkurransedyktige betingelser 
 • Personalbillett med VY’s tog

Kontaktpersoner

Arild Sæthre
HR Utbygging Øst
Telefonnummer: Tlf. 916 56 160

Hvem er Bane NOR?

Bane NOR er et statlig foretak med ansvar for den nasjonale jernbaneinfrastrukturen.

Bane NORs formål er å sørge for tilgjengelig jernbaneinfrastruktur og effektive og brukervennlige tjenester, inkludert knutepunkts- og godsterminalutvikling. Foretaket har ansvaret for planlegging, utbygging, forvaltning, drift og vedlikehold av det nasjonale jernbanenettet, trafikkstyring og forvaltning og utvikling av jernbaneeiendom. Bane NOR har det operative koordineringsansvaret for sikkerhetsarbeidet og operativt ansvar for samordning av beredskap og krisehåndtering. Bane NOR har om lag 4.500 ansatte og har hovedkontor i Oslo.

Les mer om Bane NOR og se flere ledige stillinger