Ingeniørgeolog

Geotekniker

Stillingsbeskrivelse

Stillingsbeskrivelse

Seksjon Geoteknikk og ingeniørgeologi har 8 ansatte stasjonert i Oslo og Trondheim. Som følge av økt oppdragsmengde søker vi nå en medarbeider til spennende og varierte arbeidsoppgaver i et svært godt arbeidsmiljø.

Seksjonens arbeidsoppgaver er i hovedsak å bidra med faglig kompetanse i små og store utbyggingsprosjekter, gi faglig støtte til baneområdene knyttet til drift og vedlikehold av jernbanen, samt bistå i møte med eksterne utviklere for å ivareta Bane NORs interesser. Mange av arbeidsoppgavene våre er tverrfaglige, og det er et utstrakt samarbeid med andre enheter i Bane NOR. 

Stillingen rapporterer til fungerende seksjonsleder Geoteknikk og ingeniørgeologi Margareta Viklund. Aktuelle stasjoneringssteder er fortrinnsvis Trondheim, men Oslo kan også være aktuelt. Søkere bes oppgi i søknaden hvilket stasjoneringssted de søker.

Arbeidsoppgaver

 • Bistand til større og mindre fornyelses og rehabiliteringsprosjekter knyttet til bergsikring i tunnel og bergskjæringer i plan og utførelsesfase.
 • Ingeniørgeologiske vurderinger av bergskjæringer og tunneler i forbindelse med akutte hendelser og bekymringsmeldinger.
 • Delta/ bistå i forsknings og utviklingsprosjekter og andre sentrale samarbeidsprosjekter.
 • Ingeniørgeologisk inspeksjon og kontroll av bergskjæringer, bergsikring og tunneler med tanke på bergstabilitet.
 • Prosjektering og oppfølgning av ingeniørgeologiske sikringstiltak.
 • Bidra til utforming og utvikling av gjeldende regler og rutiner i Bane NORs tekniske regelverk og styringssystem.
 • Oppfølging og kvalitetssikring av konsulent innenfor fagområde ingeniørgeologi.   
 • Fagressurs ved saksbehandling og vurdering av eksterne tiltak som kan berøre Bane NORs eiendom eller ha innvirkning på jernbanedriften.  

Noe reisevirksomhet må påregnes.  

Ønskede kvalifikasjoner

 • Det kreves høyere utdanning fra universitet/høyskole på master -/hovedfagsnivå, innen fagområde ingeniørgeologi. Lang relevant arbeidserfaring kan kompensere for manglende formell utdannelse.
 • God skriftlig og muntlig fremstillingsevne. 
 • Det er en fordel om du har:
  • erfaring fra inspeksjon av tunneler, skjæringer og eksisterende bergsikring.
  • erfaring fra feltvurdering i forbindelse med skredhendelser.
  • erfaring fra prosjektering av bergsikringstiltak både i tunneler og skjæringer.
  • erfaring fra ingeniørgeologisk prosjektering.  
  • kjennskap til gjeldende lover, standarder, håndbøker og teknisk regelverk for jernbaneinfrastruktur.
  • førerkort klasse B.

Det er ønskelig med relevant erfaring fra de aktuelle arbeidsoppgavene, men nyutdannede vil også bli vurdert.  

Personlige egenskaper

Vi søker deg som har en god analytisk arbeidsmetodikk samtidig som du jobber effektivt og selvstendig. I de fleste oppgaver samarbeider vi både internt og med eksterne. Der er derfor viktig at du kommuniserer godt og liker å jobbe i team. Du bør ha en inkluderende innstilling, være lærevillig, initiativrik, kreativ og ha stort engasjement for å gjøre en god jobb. Det er viktig at du utfører arbeidsoppgavene på en systematisk og nøyaktig måte, og har et bevisst forhold til sikkerhet og kvalitet. Personlig egnethet vil bli vektlagt i vurderingen. Vi legger vekt på lojalitet i forhold til Bane NORs etiske retningslinjer og våre verdier som er åpen, respektfull, engasjert og nytenkende. 

Vi tilbyr

 • Du vil få arbeide med spennende og samfunnsnyttige arbeidsoppgaver i en bærekraftig virksomhet.
 • Gode utviklingsmuligheter i en organisasjon i utvikling.
 • Du blir en del av en seksjon med svært godt arbeidsmiljø.
 • Du blir en del av et faglig team med spisskompetanse innen ingeniørgeologi. 
 • Fleksible arbeidstidsordninger.
 • Personalbillett med alle VY sine tog.
 • Gode forsikrings og pensjonsordninger.

Kontaktpersoner

Eivind Hegbom
Fagansvarlig faggruppe ingeniørgeologi
Telefonnummer: 93252675
Margareta Viklund
Telefonnummer: 92806037

Hvem er Bane NOR?

Bane NOR er et statlig foretak med ansvar for den nasjonale jernbaneinfrastrukturen.

Bane NORs formål er å sørge for tilgjengelig jernbaneinfrastruktur og effektive og brukervennlige tjenester, inkludert knutepunkts- og godsterminalutvikling. Foretaket har ansvaret for planlegging, utbygging, forvaltning, drift og vedlikehold av det nasjonale jernbanenettet, trafikkstyring og forvaltning og utvikling av jernbaneeiendom. Bane NOR har det operative koordineringsansvaret for sikkerhetsarbeidet og operativt ansvar for samordning av beredskap og krisehåndtering. Bane NOR har om lag 4.500 ansatte og har hovedkontor i Oslo.

Les mer om Bane NOR og se flere ledige stillingerSe videopresentasjon