Ingeniørgeolog

Denne stillingsutlysningen er utløpt siden 10. desember, 2017. Se andre jobbmuligheter »

Stillingsbeskrivelse

Utbygging Øst er ansvarlig for utbyggingen av nye dobbeltspor på Intercity-strekningene på Dovre - og Østfoldbanen. Vi har et engasjert og tverrfaglig miljø, og er i dag ca. 100 medarbeidere. Fellesprosjektet E6-Dovrebanen er ferdigstilt, men det drives fortsatt med sluttføring, og det planlegges og forberedes bygging av dobbeltspor på Venjar – Langset og Kleverud -Sørli (Dovrebanen) samt Sandbukta - Moss - Såstad og Haug – Seut (Østfoldbanen). Flere strekninger står for tur i årene fremover, mot Hamar, Lillehammer og Halden.

Prosjektet Haug- Seut søker nå etter en ingeniørgeolog med ansvar for oppfølging av alle bergarbeider i prosjektering og utførelse på strekningen. Stillingen rapporterer til prosjektsjef.

Stasjonering vil være Fredrikstad.

Arbeidsoppgaver
 • Oppfølging av rådgiver under prosjektering.
 • Bidra under utarbeidelse av kontraktsgrunnlag.
 • Påse at arbeidet gjennomføres på en sikker måte for alle involverte, for 3.person og for det ytre miljøet.
 • Kontroll og oppfølging av tekniske løsninger.
 • Oppfølging av entreprenør på byggeplassen.
 • Kvalitetskontroll.
Ønskede kvalifikasjoner
 • Utdanning som sivilingeniør/ingeniør eller tilsvarende innen relevante fagområder.
 • Fordel med erfaring fra byggeledelse og administrasjon av prosjekt, samt erfaring i kontraktshåndtering.
 • Kunnskap og erfaring innen ingeniørgeologiske, bergtekniske og anleggstekniske utfordringer.
 • God muntlig og skriftlig formuleringsevne, både på norsk og engelsk.
Personlige egenskaper
 • Du må være observant, gi tydelige tilbakemeldinger og tørre å si ifra der det er nødvendig.
 • Gode samarbeids- og kommunikasjonsegenskaper.
 • Våre verdier er åpen, engasjert og profesjonell, og vi søker deg som ønsker å bidra til at disse verdiene etterleves i organisasjonen.
Vi tilbyr
 • Gode utviklingsmuligheter i en organisasjon i vekst
 • Et godt arbeidsmiljø med dyktige kolleger og fagmiljøer
 • Konkurransedyktige betingelser
 • Betalt overtid og fleksible arbeidstidsordninger
 • Årsbillett på NSBs tog

Kontaktpersoner

Adler Enoksen
Telefonnummer: (+47) 94971793

Hvem er Bane NOR?

Bane NOR er et statlig foretak med ansvar for den nasjonale jernbaneinfrastrukturen.

Bane NORs formål er å sørge for tilgjengelig jernbaneinfrastruktur og effektive og brukervennlige tjenester, inkludert knutepunkts- og godsterminalutvikling. Foretaket har ansvaret for planlegging, utbygging, forvaltning, drift og vedlikehold av det nasjonale jernbanenettet, trafikkstyring og forvaltning og utvikling av jernbaneeiendom. Bane NOR har det operative koordineringsansvaret for sikkerhetsarbeidet og operativt ansvar for samordning av beredskap og krisehåndtering. Bane NOR har om lag 4.500 ansatte og har hovedkontor i Oslo.

Les mer om Bane NOR og se flere ledige stillingerSe videopresentasjon