Ingeniører/sivilingeniører, kontrollanlegg og vern

Denne stillingsutlysningen er utløpt siden 03. mars, 2019. Se andre jobbmuligheter »

Stillingsbeskrivelse

Stillingsbeskrivelse

Statnett ønsker å tilrettelegge for en bærekraftig og elektrisk framtid, og må digitaliseres for å møte denne utviklingen. Kraftsystemet er i stor endring, med langt mere fornybar kraft, elektrifisering av transportsektoren og mer kraftutveksling med våre naboland. Det krever digital transformering.

Vi ser derfor etter deg som trigges av BigData, IoT, Data Science, maskinlæring og Smart Asset Management. Vi er opptatt av kunnskapsdeling og samarbeid for å skape de nye løsningene, og vi trenger din kompetanse.

Ingeniører/sivilingeniører, kontrollanlegg og vern

Sentrale arbeidsoppgaver

 • Inngå i tverrfaglige team for utvikling av digital plattform for anleggsforvaltningen.
 • Implementere digitale løsninger for å drifte og vedlikeholde våre anlegg smartere.
 • Videreutvikle våre kontrollanleggsløsninger slik at det legges til rette for utstrakt bruk av sensorteknikk i våre stasjoner.

På sikt også bidra på følgende områder:

 • Utføre oppgraderinger og vedlikehold av kontrollanlegg.
 • Bidra med teknisk ekspertise i prosjekter og generelt i organisasjonen.
 • Fremme og bidra til å iverksette tiltak for å oppnå optimal leveringskvalitet i kraftsystemet der digital stasjon vil bli mer og mer sentral.

 Kvalifikasjoner

 • Utdannelse som sivilingeniør/ingeniør (MSc/BSc) innenfor høyspenningsteknikk/elkraftteknikk eller tilsvarende.
 • Erfaring fra arbeid med kontrollanlegg og vern er en fordel.
 • Gode norsk- og engelskkunnskaper (skriftlig og muntlig).

For utfyllende informasjon om Statnett SF, samt søke på stillingen se www.statnett.no . Vi gjennomfører rekrutteringen fortløpende.

Statnett forvalter samfunnskritisk infrastruktur og følger retningslinjer og lovpålagte sikkerhetskrav fra norske myndigheter i våre ansettelsesprosesser. I enkelte stillinger må du også kunne sikkerhetsklareres.

Hvorfor velge å jobbe i Statnett:         

 • Vi forvalter landets kanskje viktigste infrastruktur og skal nå digitalt transformeres
 • Vi setter helse, miljø og sikkerhet foran alt
 • Vi gjennomfører store utbyggingsprosjekter for 35-45 milliarder de neste fem år
 • Vi tilbyr utviklende og interessante arbeidsoppgaver med jobbmuligheter over hele landet
 • Vi har gode karrieremuligheter og utvikler ledere internt
 • Vi er en organisasjon preget av verdiene langsiktighet, fellesskap og respekt
 • Vi har et bredt sosialt tilbud og gode ordninger for våre medarbeidere

Kontaktpersoner

Lars Erik Jacobsen
Seksjonslede
Telefonnummer: 93479624

Hvem er Statnett?

Statnett bygger, eier og driver det sentrale kraftnettet i Norge, i tillegg til kraftforbindelsene mellom Norge og andre land. Statnett gjennomfører nå en rekke store og spennende prosjekter i kraftsystemet og har behov for flere kompetente og motiverte medarbeidere. For å fremme mangfold og variasjon blant våre 1300 ansatte ønsker vi søkere uavhengig av deres etniske bakgrunn, kjønn eller alder. Årlige medarbeiderundersøkelser viser at Statnett, sammenliknet med både kraftbransjen og norske arbeidsplasser generelt, har et godt arbeidsmiljø og fornøyde medarbeidere.

Les mer om Statnett og se flere ledige stillinger