Ingeniører automasjon

Denne stillingsutlysningen er utløpt siden 21. august, 2018. Se andre jobbmuligheter »

Stillingsbeskrivelse

Om stillingene

Elektroseksjonen i Statens vegvesen Region øst trenger to dyktige fagpersoner som kan hjelpe oss med styringstekniske oppgaver i tilknytning til styre- og overvåkningsanlegg i tunneler og de overordnede systemene på Vegtrafikksentralen i Oslo.  Seksjonen består av 32 medarbeidere.

Arbeidsoppgaver

 • De viktigste oppgavene blir å delta i arbeid med planlegging, gjennomføring og uttesting av nye anlegg, både i tunnel og på Vegtrafikksentralen.
 • Du vil også følge opp alarmer og feilmeldinger i den daglige drift, samt arbeide med vedlikehold og videreutvikling av de ulike systemene.
 • Oppgavene strekker seg over hele regionen, så noe reisevirksomhet må påregnes.
 • Det kan periodevis være behov for at noen av oppgavene må utføres kvelds-/nattarbeid.
 • Hverdagen er en god blanding av kontorarbeid og befaring/arbeid ute på anlegg, så du må ha sertifikat i klasse B.

Kvalifikasjonskrav

 • Du har ingeniørutdanning, minimum 3 år, innen automasjon eller kybernetikk.
 • Omfattende og relevant erfaring innenfor de aktuelle fagområdene kan kompensere for manglende formell utdanning. Det er en fordel om du har fagbrev.
 • Dersom du har tatt hele eller deler av utdanningen din i utlandet, anbefaler vi en autorisert oversettelse av dine papirer og godkjenning fra NOKUT (www.nokut.no).

Det vil også bli lagt vekt på:

 • Relevant erfaring
 • Kunnskap om kommunikasjon og nettverk
 • Kunnskap om HMI-system
 • Kunnskap om OPC-grensesnitt
 • Kunnskap om VmWare

Særskilte krav:

 • De som ansettes vil kunne få tilgang til skjermingsverdig informasjon. Det er derfor et krav at vedkommende før tiltredelse må kunne autoriseres og klareres for tilgang til dette, jfr. Sikkerhetslovens kap. 6 Personellsikkerhet».
 • Stort engasjement, gode strukturer og faglig utvikling
 • Som ansatt i Statens vegvesen blir du en del av et solid og kunnskapsdelende fagmiljø. Du påvirker samfunnsutviklingen og får bidra til fremtidens løsninger på ditt fagfelt. Vi gir deg ansvarsfulle oppgaver og du vil få utvikle deg, både faglig og personlig, i takt med våre nye utfordringer.

Vi tilbyr deg også disse godene:

 • Introduksjonsprogram og fadderordning
 • Fleksitid og gode ordninger for avspasering
 • Pensjonsordning og muligheter for lån i Statens pensjonskasse
 • Etatsskoler og gode muligheter for faglig påfyll

Din lønn avtales i samsvar med vår lønnspolitikk.

Statens vegvesen skal preges av mangfold, og våre ansatte skal gjenspeile befolkningen. Vi legger vekt på å tilrettelegge arbeidsforholdene dersom du har behov for det.

Vi gjør oppmerksom på at opplysninger om din søknad kan bli offentliggjort selv om du har bedt om unntak fra offentlig søkerliste. Du vil bli varslet om dette.

Kontaktpersoner

Tore Breisnes
seksjonssjef
Telefonnummer: (47) 91831574

Hvem er Statens vegvesen?

Statens vegvesen arbeider for at både gående, syklende, kjørende og kollektivreisende skal komme trygt fram. Vi planlegger, bygger, drifter og vedlikeholder riks- og fylkesveger og har tilsyn med kjøretøy og trafikanter. Som fylkeskommunenes og statens vegadministrasjon bidrar vi med faglig grunnlag for politiske beslutninger og setter dem ut i livet. Vi er en stor samfunnsaktør med over 7600 engasjerte medarbeidere med bred kompetanse fordelt på Vegdirektoratet og fem regioner.

Les mer om Statens vegvesen og se flere ledige stillinger