Ingeniør

Denne stillingsutlysningen er utløpt siden 14. oktober, 2020. Se andre jobbmuligheter »

Stillingsbeskrivelse

Om stillingen

Ved Trafikant og kjøretøydivisjonen, Kjøretøy registrering er det ledig stilling som ingeniør.Seksjonen har hovedsakelig ansvar for å forvalte og håndheve den nasjonale godkjennings- og registreringsordningen for kjøretøy.Vi har herunder et utstrakt ansvar for systemer og avtaler samt samarbeid med andre offentlige etater, organisasjoner og virksomheter i tillegg til et internasjonalt samarbeid.  

Kontorsted for stillingen vil fortrinnsvis være Oslo frem til 2022. Deretter vil kontorsted være Drammen.

Ansvar og arbeidsoppgaver

 • Datamodellering og -analyse ved hjelp av ferdige verktøy.
 • Vedlikehold og ajourføring av datarelatert regelsett for teknisk godkjenning av kjøretøy.
 • Teknisk saksbehandling, også overfor andre offentlige etater, kjøretøyimportører, forhandlere og interesseorganisasjoner.
 • Utredninger innenfor kjøretøygodkjenning- og registreringsområdet
 • Saksbehandling i enkeltsaker innenfor divisjonens ansvarsområder
 • Rådgiving konkret og generelt innenfor divisjonens ansvarsområder
 • Relaterte oppgaver innenfor hele trafikant- og kjøretøyavdelingens ansvarsområde må også kunne påregnes
 • Kontakt med andre enheter i Statens vegvesen, andre etater og organisasjoner, også internasjonalt

Kvalifikasjonskrav

 • Utdanning fra universitet eller høgskole, min.3 år
 • Det er ønskelig med IKT i fagkretsen
 • Omfattende og relevant erfaring innenfor de aktuelle fagområdene kan kompensere for manglende formell utdanning.
 • God kunnskap innen forvaltning og myndighetsutøvelse.
 • God skriftlig og muntlig norsk formuleringsevne.
 • Det vektlegges også at du har kjøretøykompetanse.

Vi søker deg som

 • Har interesse og forståelse for kjøretøydata
 • Tar ansvar, er positiv, initiativrik og løsningsorientert
 • Samarbeider godt med andre og trives med å jobbe tverrfaglig
 • Har fokus på gjennomføring og god kvalitet i leveransene
 • Er flink til å prioritere samtidig som du ser helhet og sammenheng

Vi kan tilby

 • Utfordrende oppgaver og mulighet til å skape et spennende fagmiljø
 • Fleksitid og gode ordninger for avspasering
 • Pensjonsordning i Statens pensjonskasse

Lønn fastsettes i henhold til Statens vegvesens lønnspolitikk.

Annet om stillingen

Nærmere opplysninger om stillingen kan fås ved henvendelse til seksjonsleder Kjøretøy registrering – Heidi Øwre, tlf. 48 21 41 65.

Statens vegvesen mener at inkludering og mangfold er en styrke. Vi ønsker medarbeidere med ulike kompetanser, fagkombinasjoner, livserfaring og perspektiver for å bidra til enda bedre oppgaveløsning. Vi vil tilrettelegge for medarbeidere som har behov for det.

Dersom det er kvalifiserte søkere med funksjonsnedsettelse, hull i CV-en eller innvandrerbakgrunn, vil vi innkalle minst én søker i hver av disse gruppene til intervju. For å bli vurdert som søker fra disse gruppene, må du oppfylle visse krav. Les mer om kravene på Arbeidsgiverportalen.Hvis du tilhører en av disse gruppene, oppfordrer vi deg til å melde fra om dette ved å krysse av for det i jobbsøkerportalen. Avkrysningene i jobbsøkerportalen danner grunnlag for anonymisert statistikk, som alle statlige virksomheter rapporterer i sine årsrapporter.

Vi gjør oppmerksom på at opplysninger om din søknad kan bli offentliggjort selv om du har bedt om unntak fra offentlig søkerliste. Du vil bli varslet om dette.

Hvem er Statens vegvesen?

Statens vegvesens vil lede an i utviklingen av et effektivt, sikkert og helhetlig transportsystem tilpasset morgendagens behov og teknologi. Vi bygger, drifter og vedlikeholder landets riksveier, og vi tar vare på helheten gjennom vårt nasjonale ansvar for beredskap på vei og ved utvikling av tydelig regelverk og standarder for alle.

Gjennom arbeid og tilsyn med trafikanter og kjøretøy, ny teknologi og utvikling av digitale tjenester sikrer vi trafikantene og næringslivet smarte, trygge og miljøriktige transportvalg.

Virksomheten vår er organisert gjennom Vegdirektoratet og seks nyetablerte divisjoner.

Les mer om Statens vegvesen og se flere ledige stillinger