Ingeniør

Denne stillingsutlysningen er utløpt siden 18. oktober, 2018. Se andre jobbmuligheter »

Stillingsbeskrivelse

Ledige stillinger:

 • Prosjektingeniør, Eiendomsavdelingen
 • Ingeniør, Kommunalteknikk

Prosjektingeniør i administrasjonsgruppen ved Eiendomsavdelingen

Eiendomsavdelingen er en av 4 avdelinger på kommunalområde Plan og Miljø med totalt 57 ansatte hvorav 4 stillinger jobber med prosjekt og administrasjon.

Eiendomsforvaltningens primære oppgave er ivaretagelse av kommunens samlede bygningsmasse på ca 83 000 m2, herunder ansvar for budsjett, forvaltning, drift og vedlikehold av eiendommer. I tillegg til det har avdelingen ansvar for forvaltning av kommunale tomteområder, samt gjennomføring av ulike prosjekter.

Avdelingen består av 57 personer som jobber i administrasjonsgruppen, driftsavdeling eller renholdstjenesten. 

Stillingsinnehaver vil jobbe i administrasjonsgruppen og rapporterer direkte til eiendomssjef.

Vi er også byggherre for nybygg og utbedring av eksisterende bygg. Omfang av prosjektene kan variere fra mindre tiltak til opp mot flere hundre millioner kroner. Prosjektene starter ofte med å kartlegge behov og avsluttes med overlevering til drift og vedlikehold.

Arbeidsoppgaver som ligger til stillingen

 • Stillingens hovedansvar er prosjektledelse.
 • Stillingsinnehaver rapporterer til eiendomssjef og har utstrakt samarbeid med interne og eksterne aktører i alle prosjektets faser fra behovsfase til overlevering.
 • Noe oppfølging i garantitiden må forventes.

 

Ingeniør - Kommunalteknikk

 • Enheten for kommunalteknikk har et drifts- og utviklingsansvar for VVA-tjenestene i Rygge kommune. Enheten drifter et 

VA-nett med bl a 55 avløpspumpestasjoner og to trykkøkningsstasjoner for vann plasserte over hele kommunen og har ansvaret for ca 150 km offentlig vei som vedlikeholdes sommer og vinter. Det investeres betydelige beløp hvert år, innen både VA og vei. Enheten består av 6 personer i administrasjonen og 7 personer i driftsavdelingen. Stillingen innebærer varierende oppgaver med både prosjektledelse, drift og forvaltning innen flere fagområder. 

Herunder diverse oppgaver som planlegging, innkjøp, byggeledelse og prosjektlederoppgaver samt utredning/utvikling knyttet til nyinvesteringer av kommunale veier med tilhørende gatelys men også vann- og avløpsanlegg etc. Stillingen rapporterer til teknisk sjef.

Arbeidsoppgaver som ligger til stillingen

Stillingen innebærer varierende oppgaver med både prosjektledelse, drift og forvaltning innen flere fagområder. 

Herunder diverse oppgaver som planlegging, innkjøp, byggeledelse og prosjektlederoppgaver samt utredning/utvikling knyttet til nyinvesteringer av kommunale veier med tilhørende gatelys men også vann- og avløpsanlegg etc. Stillingen rapporterer til teknisk sjef.

Arbeidsoppgaver:

 • Oppfølging av kommunens veinett og avklaring trafikale forhold, skiltplaner, trafikksikkerhetstiltak mm
 • Oppfølging av kommunens VA-nett
 • Gjennomføre offentlige anskaffelser i henhold til forskrift
 • Generell saksbehandling, herunder forberedelse av saker til politisk behandling
 • Oppgaver relatert til forurensing og spredte avløp

Kontaktpersoner

Anna-Karin Eriksson
Teknisk sjef
Liza Staee
Enhetsleder- Eiendom
Telefonnummer: 410 88 075

Hvem er Rygge kommune?

Rygge kommune er en sentralt beliggende kommune i Østfold, med noen av Oslofjordens vakreste kystlinjer. Attraktive boligområder med nærhet både til yrende bymiljø og frodig natur, gjør derfor Rygge perfekt for deg som ønsker å bo landlig, men likevel sentralt. Samtidig gjør den meget sentrale beliggenheten, med kort avstand til motorvei, jernbane og flyplass, Rygge til en ideell kommune å jobbe i.