Ingeniør VVS-teknikk

Denne stillingsutlysningen er utløpt siden 31. august, 2017. Se andre jobbmuligheter »

Stillingsbeskrivelse

VVS teknikk er eit miljø med fokus på utvikling av høg fagleg kompetanse. Vårt største konkurransefortrinn skal vera å ha den beste kombinasjonen av spisskompetanse, generell kompetanse, multifagkunnskap, størrelse og landsdekkande nærvær.

Me søkjer etter ingeniør innan VVS fag. Me oppfordrar både erfarne og nyutdanna ingeniørar til å søkja, nødvendig opplæring vil bli gjeve. Ein spennande mulegheit for deg som ønskjer ei stilling der du får brukt kompetansen din i ei verksemd som utgjer ein spydspiss innan teknologisk utvikling.

Stillinga byr på varierte arbeidsoppgåver innan rådgjeving og prosjektering. Dersom du set pris på å jobba tverrfagleg og kunderetta i ei variert og utfordrande rolle, er dette ei stilling du bør sjå nærare på.

 

Arbeidsoppgåver

 • Prosjektering av VVS tekniske anlegg i bygg, som t.d. sanitæranlegg, varme- og kjøleanlegg, sprinkleranlegg, ventilasjonsanlegg, etc.
 • Prosjektering av HVAC anlegg til offshore installasjonar.
 • Arbeid med industri- og prosessanlegg og VVS i akvakultur.
 • Prosjektering av vannbårne energiforsyningsanlegg og varmepumpeanlegg.
 • Utarbeiding av anbodsmateriell, evaluering og kontraktsinngåing av entreprisar innafor VVS installasjoner.
 • Gjennomføring av anbod i samsvar med bestemmelsar i lov om offentlege anskaffingar.
 • Oppfølgjing av prosjektering under byggeperiode, og kontrollar i samband med overlevering.

 

Kvalifikasjonar

 • Relevant utdanning frå høgskule/universitet
 • Praktisk bakgrunn innan VVS i bygg og anleggsbransjen er ønskjeleg
 • Erfaring frå prosjektering og modellering i Autocad/Revit med Magicad

 

Personlege egenskapar

 • Kreativ og fagleg engasjert
 • Sjølvstendig og initiativrik
 • Resultat- og løysingsorientert
 • Må trivast med tekniske utfordringar
 • Ansvarsbevisst og fokusert på gode leveransar
 • Gode kommunikasjons- og samarbeidsevner
 • Kan bidra med ansvar, engasjement og lagspel i tråd med Multiconsult sine kjerneverdiar

 

Multiconsult tilbyr

 • Eit svært godt arbeidsmiljø prega av kompetente og engasjerte medarbeidarar
 • Ei spennende stilling med varierte arbeidsoppgåver og gode utviklingsmoglegheiter
 • Konkurransedyktige betingelsar
 • Gode pensjons- og forsikringsordningar
 • Moderne lokaler sentralt på Leirvik med kantineordning
 • Fem veker ferie, samt fri mellom jul og nyttår og i påsken
 • Firmahytter
 • Ei ekspansiv bedrift kjenneteikna av eit sterkt merkenavn og et multifagleg miljø

Kontaktpersoner

Aslak Mikkelsen
Gruppeleiar

Hvem er Multiconsult?

Multiconsult er et norsk kraftsenter med internasjonalt nedslagsfelt innen prosjektering og rådgivning. Gjennom flere kontorer i Norge og internasjonalt benytter vi 100 års erfaring til å skape ny historie. For oss handler muliggjøring om erfaring, rett kompetanse og riktig kompetansesammensetning blant våre mer enn 2500 medarbeidere.

Multiconsult er notert på Oslo Børs og opererer innenfor følgende syv forretningsområder: Bygg & eiendom, Industri, Olje & gass, Samferdsel, Fornybar Energi, Vann & Miljø og By & samfunn.

Les mer om Multiconsult og se flere ledige stillinger