Ingeniør VVS-teknikk -Stord

Denne stillingsutlysningen er utløpt siden 31. august, 2017. Se andre jobbmuligheter »

Stillingsbeskrivelse

VVS teknikk er eit miljø med fokus på utvikling av høg fagleg kompetanse. Vårt største konkurransefortrinn skal vera å ha den beste kombinasjonen av spisskompetanse, generell kompetanse, multifagkunnskap, størrelse og landsdekkande nærvær.

Me søkjer etter ingeniør innan VVS fag. Me oppfordrar både erfarne og nyutdanna ingeniørar til å søkja, nødvendig opplæring vil bli gjeve. Ein spennande mulegheit for deg som ønskjer ei stilling der du får brukt kompetansen din i ei verksemd som utgjer ein spydspiss innan teknologisk utvikling.

Stillinga byr på varierte arbeidsoppgåver innan rådgjeving og prosjektering. Dersom du set pris på å jobba tverrfagleg og kunderetta i ei variert og utfordrande rolle, er dette ei stilling du bør sjå nærare på.

 

Arbeidsoppgåver

 • Prosjektering av VVS tekniske anlegg i bygg, som t.d. sanitæranlegg, varme- og kjøleanlegg, sprinkleranlegg, ventilasjonsanlegg, etc.
 •  Prosjektering av HVAC anlegg til offshore installasjonar.
 •  Arbeid med industri- og prosessanlegg og VVS i akvakultur.
 •  Prosjektering av vannbårne energiforsyningsanlegg og varmepumpeanlegg.
 •  Utarbeiding av anbodsmateriell, evaluering og kontraktsinngåing av entreprisar innafor VVS installasjoner.
 •  Gjennomføring av anbod i samsvar med bestemmelsar i lov om offentlege anskaffingar.
 •  Oppfølgjing av prosjektering under byggeperiode, og kontrollar i samband med overlevering.

 

Relevant utdanning frå høgskule/universitet

 • Praktisk bakgrunn innan VVS i bygg og anleggsbransjen er ønskjeleg
 • Erfaring frå prosjektering og modellering i Autocad/Revit med Magicad

 

Personlege egenskapar

 • Kreativ og fagleg engasjert
 • Sjølvstendig og initiativrik
 • Resultat- og løysingsorientert
 • Må trivast med tekniske utfordringar
 • Ansvarsbevisst og fokusert på gode leveransar
 • Gode kommunikasjons- og samarbeidsevner
 • Kan bidra med ansvar, engasjement og lagspel i tråd med Multiconsult sine kjerneverdiar

 

Multiconsult tilbyr

 • Eit svært godt arbeidsmiljø prega av kompetente og engasjerte medarbeidarar
 • Ei spennende stilling med varierte arbeidsoppgåver og gode utviklingsmoglegheiter
 • Konkurransedyktige betingelsar
 • Gode pensjons- og forsikringsordningar
 • Moderne lokaler sentralt på Leirvik med kantineordning
 • Fem veker ferie, samt fri mellom jul og nyttår og i påsken
 • Firmahytter
 • Ei ekspansiv bedrift kjenneteikna av eit sterkt merkenavn og et multifagleg miljø

 

For ytterlegere informasjon om stillinga, vennleg ta kontakt med gruppeleiar, Aslak Mikkelsen på tlf. 47 86 50 50 eller e-post aslak.mikkelsen@multiconsult.no

Hvem er Multiconsult?

Multiconsult er et norsk kraftsenter med internasjonalt nedslagsfelt innen prosjektering og rådgivning. Gjennom et 30-talls kontorer i Norge og internasjonalt benytter vi 100 års erfaring til å skape ny historie. For oss handler muliggjøring om erfaring, rett kompetanse og riktig kompetansesammensetning blant våre mer enn 2300 medarbeidere.

Multiconsult opererer innenfor sju forretningsområder: Bygg & Eiendom, Industri, Olje & Gass, Samferdsel, Fornybar Energi, Vann & Miljø og By & Samfunn.