Ingeniør- vei, park og idrett

Stillingsbeskrivelse

Stillingsbeskrivelse

Vi søker ingeniør i Teknisk forvaltning under sektor Teknisk, kultur og idrett. Vi har ansvaret for forvaltning, drift, vedlikehold og utvikling av Ringerike kommunes infrastruktur.

Som ingeniør her vil du jobbe tett på kommunens driftsavdeling og eksterne som utfører oppdrag for oss innenfor drift og vedlikehold. Vi har forvalteransvar for ca. 254 km kommunal vei, gang- og sykkelvei.

Ny Ringeriksbane og E16 vil gi befolkningsvekst og økt aktivitet også fra private utbyggere på det kommunale veinett. Dette innebærer spennende oppgaver som må løses i tett samarbeid med private og offentlige aktører. Vi står derfor overfor mange utfordrende oppgaver innen drift, vedlikehold og investering i kommunal infrastruktur.

Arbeidsoppgaver

 • forvaltningsoppgaver innenfor fagområdene vei, parkering, gatelys, park og idrett
 • kontakt og saksbehandling mot publikum/medier og politiske organer
 • prosjektledelse og økonomioppfølging
 • bistå i budsjettarbeid og rapportering
 • behandle anbud og tilbud, og gjennomføre offentlige anskaffelser
 • behandle gravemeldinger, arbeidsvarslingsplaner og gjennomføre kontrollvirksomhet i felten
 • delta i digitalisering innen veidrift og vedlikehold inkludert vedlikehold av fagsystemene
 • utarbeide planer for drift og vedlikehold, og implementere og følge opp planene i driftsorganisasjonen

Arbeidsoppgavene kan endres ved behov.

Kvalifikasjoner

 • minimum teknisk fagskole innen vei- anleggsteknikk, kommunalteknisk eller andre relevante fag
 • kunnskaper om og gjerne praktisk erfaring fra arbeid med veibygging, veivedlikehold og/eller anleggsdrift
 • interesse for og gjerne erfaring med digitale fagsystemer for veidrift/vegforvaltning
 • gode norsk kunnskaper, både skriftlig og muntlig
 • førerkort klasse B og disponere egen bil

Personlige egenskaper

 • du tar initiativ, viser ansvar og er serviceinnstilt.
 • du jobber målrettet, strukturert og løsningsorientert.
 • du har god formidlings-, samarbeids - og gjennomføringsevne.
 • du har gode kommunikasjonsevner, både skriftlige og muntlige.
 • du jobber godt både selvstendig og i team, og bidrar positivt inn i arbeidsmiljøet.

Personlig egnethet tillegges stor vekt.

Vi tilbyr

 • et hyggelig arbeidsmiljø
 • en spennende og varierte jobb med faglige utfordringer
 • deltakelse og innsikt i en samfunnsmessig viktig virksomhet
 • fleksibel arbeidstidsordning
 • gode pensjons- og forsikringsordninger
 • lønn etter avtale

Søknad

Vi ønsker mangfold og oppfordrer kvalifiserte kandidater til å søke uavhengig av alder, kjønn, etnisitet og funksjonsnedsettelse.

Kvinner oppfordres til å søke.

Søkerlisten til stillingen er offentlig og tilgjengelig for de om ber om det (offentleglova § 25).

Søknad med begrunnelse om å bli fritatt for å stå på søkerliste, gjøres i det elektronisk søknadsskjemaet. Kravene er strenge. Om søknaden ikke blir innvilget, får du mulighet til å trekke deg fra prosessen.

 Elektronisk søknad skal benyttes.

Kontaktpersoner

Johan Johnsen
Enhetsleder
Mobil: 958 99 237
Morten Fagerås
Fagleder
Mobil: 909 20 175

Hvem er Ringerike kommune?

Ringerike kommune har over 30 000 innbyggere og ligger en times kjøring fra Oslo. Med Ringeriksbanen og ny E16 vil Hønefoss om få år være 25 minutter unna hovedstaden. Ringerike skal være det mest spennende vekstområdet på Østlandet og i løpet av 20 år skal folketallet fordobles.

Utbyggingen er godt i gang.

Vi skal ta vare på de gode lokale verdiene, samtidig som vi ønsker mange nye innbyggere velkommen. Ringerike kommune trenger flere flinke folk som vil være med på å planlegge, bygge og utvikle fremtidens kommune.

Teknisk forvaltning har ansvaret for forvaltning av alle kommunale bygg og anlegg. Vi ønsker å møte vekst og utviklingsmuligheter på en effektiv, løsningsorientert og fremtidsrettet måte. Teknisk forvaltning har en høy grad av profesjonalitet, og vi legger til rette for et godt samarbeid både intern i organisasjonen og ut mot eksterne aktører.