Ingeniør Vei/ gang og sykkel

Denne stillingsutlysningen er utløpt siden 24. juni, 2018. Se andre jobbmuligheter »

Stillingsbeskrivelse

Stillingsbeskrivelse

Tønsberg er en spennende og moderne serviceorientert kommune med høyt aktivitetsnivå, en kommune som setter sine innbyggerne i sentrum. Vår administrasjon er organisert i tjenesteproduserende virksomheter med resultatansvar og vide fullmakter. Det skjer mye i Tønsberg. Vi vil være på offensiven! Vi arbeider aktivt med kompetanseutvikling for våre ansatte og er i en rivende utvikling innen informasjonsteknologi. Vi søker etter medarbeidere som evner service, kvalitet, teamarbeid og fleksibilitet. Om vi arbeider på trygg historisk grunn, er vi på jakt etter medarbeidere med nye tanker.

Tønsberg kommune Bydrift er ansvarlig for en rekke viktige funksjoner i kommunen som vei, vann, avløp, parkering, parker, friluft og idrettsanlegg. Bydrift har til sammen ca. 100 ansatte. Administrasjon, ledelse og prosjektavdelingen holder til sentralt på Byfogdløkka i Tønsberg sentrum. Driftsavdelingen er lokalisert på Kilen.

Ved virksomheten Bydrift på rådhuset/ Byfogdløkka er det ledig stilling som Ingeniør Vei/ gang og sykkel – 100% stilling. Det kan være muligheter til fagansvarstilling for området litt frem i tid da dagens leder etter vært vil pensjonere seg.

Arbeidsområdet vil omfatte:

 • Oppfølging av saker og planer relatert til kommunale veier, G/S-veier, gatelys og broer.
 • Samarbeide med Driftsavdeling, Tønsberg Parkering, Kommuneutvikling og andre interne aktører.
 • Saksbehandling og kontakt med andre myndigheter
 • Henvendelser fra publikum, foreninger og næringsliv
 • Planlegging og oppfølging av trafikksikkerhetsarbeid
 • Prosjektledelse til små prosjekter
 • Gjennomføring av tidligfase, studier og reguleringsarbeider
 • Andre oppgaver som normalt tilfaller vei og g/s området

Ønskelig kvalifikasjoner til stillingen er:

 • Relevant utdanning fra høyskole- eller universitetsnivå med veifag i fagkrets
 • Erfaring fra vei planlegging og forvaltning
 • Må kunne beherske bruk av datautstyr
 • God struktur og gode kommunikasjonsevner

Personlige egenskaper:

 • Evne til å arbeide systematisk og målrettet, både selvstendig og i team.
 • Positiv innstilling og godt humør vektlegges.
 • Personlig egnethet vil bli tillagt stor vekt.
 • Serviceinnstilt.

Personlig egnethet vektlegges

Tønsberg kommune kan tilby:

 • En trygg og faglig interessant stilling
 • Et godt fagmiljø
 • Konkurransedyktige betingelser med gode pensjonsordninger
 • Fleksibel arbeidstid med gunstig sommertid
 • Frihet til å forme egen arbeidsdag

Kontaktpersoner

Bjørnar Sæther
Konstituert avdelingsleder VA-prosjekt
Telefonnummer: (+47) 33 34 86 52
Rune Gjerden
Byingeniør

Hvem er Tønsberg kommune?

Tønsberg kommune har ca 45.000 innbyggere, ca. 3200 årsverk, 34 virksomheter og 5 fagenheter. Vi er organisert som en 2-nivåmodell med rådmannen som øverste administrative leder. 

Kommunen er opptatt av mangfold og vi oppfordrer alle kvalifiserte kandidater til å søke jobb hos oss uansett alder, kjønn, funksjonshemming, nasjonal eller etnisk bakgrunn. Vi er en IA-virksomhet og jobber sammen for et godt og inkluderende arbeidsmiljø.