Ingeniør - vegsikring

Denne stillingsutlysningen er utløpt siden 14. mars, 2021. Se andre jobbmuligheter »

Stillingsbeskrivelse

Om stillingen

Vi ser etter deg som ønsker å jobbe for et sikrere vegtrafikksystem med formål om å redusere antall ulykker og ulykkenes skadeomfang i det offentlige vegnettet. Fokusområdet vil være på et trafikksikkert sideterreng og utstyr for vegsikring.  Som medarbeider får du mulighet til å utvikle deg videre innenfor fagområdet.

Vi har ledig en fast stilling for deg som ønsker å jobbe med dette fagområdet. Arbeidssted er fortrinnsvis Oslo, men andre steder hvor Statens vegvesen har lokasjoner kan vurderes.

Arbeidsoppgaver

Som medarbeider vil du arbeide med blant annet:

 • utvikle og fastsette nasjonale føringer for å planlegge, prosjektere, bygge, forvalte, drifte og vedlikeholde vegsikringsutstyr og vegens sideområde
 • samsvarsgodkjenning av vegsikringsprodukter og teknisk godkjenning av konstruksjoner med vegsikringsformål
 • behandle fravik fra forskrift og vegnormaler for riks- og fylkesveg

I tillegg vil du bidra i utvekslingsprosjekter og deltakelse i internasjonale fora, bistå med rådgivning og delta i ulike europeiske og nasjonale faggrupper.

Oppgavene krever høy og bred faglig kompetanse innenfor fagområdet med vekt på konstruksjon- og materialteknisk fagkompetanse. For å imøtekomme kravene til kompetanse er det vektlagt at den enkelte medarbeider skal gis muligheten til å forvalte og utvikle egen kompetanse. Dette gjøres gjennom kompetansegivende oppgaver som for eksempel deltakelse i forsknings- og utviklingsprosjekter, studie, kurs mm.

Kvalifikasjonskrav

Vi krever at du har ingeniørutdanning fra universitet eller høgskole – minimum mastergrad. Omfattende erfaring kan kompensere for manglende formell utdanning. Det er en fordel om du har erfaring med arbeid innenfor fagområdet, og evt. om du har erfaring med kollisjonsanalyser. Du må ha god skriftlig og muntlig fremstillingsevne på norsk.

Dersom du har tatt hele eller deler av utdanningen din i utlandet, anbefaler vi en autorisert oversettelse av dine papirer og godkjenning fra NOKUT (www.nokut.no).

Vi legger vekt på at du:

 • er en positiv lagspiller som tar initiativ og er løsningsorientert
 • samarbeider godt med andre og trives med å jobbe med flere oppgaver samtidig
 • har oppmerksomhet på gjennomføring og god kvalitet
 • jobber selvstendig og strukturert

Stort engasjement og faglig utvikling

Som ansatt i Statens vegvesen blir du en del av et solid og kunnskapsdelende fagmiljø. Du påvirker samfunnsutviklingen og får bidra til fremtidens løsninger på ditt fagfelt. Vi gir deg ansvarsfulle oppgaver som gjør at du får utvikle deg både faglig og personlig.

Hos oss får du

 • spennende arbeidsoppgaver i en etat i stadig utvikling
 • introduksjonsprogram og fadderordning
 • fleksitid og gode ordninger for avspasering
 • pensjonsordning og mulighet for lån i Statens pensjonskasse

Lønn avtales nærmere i samsvar med vår lønnspolitikk.

Statens vegvesen mener at inkludering og mangfold er en styrke. Vi ønsker medarbeidere med ulike kompetanser, fagkombinasjoner, livserfaring og perspektiver for å bidra til enda bedre oppgaveløsning. Vi vil tilrettelegge for medarbeidere som har behov for det.  Dersom det er kvalifiserte søkere med funksjonsnedsettelse, hull i CV - en eller innvandrerbakgrunn, vil vi innkalle minst én søker i hver av disse gruppene til intervju. For å bli vurdert som søker fra disse gruppene, må du oppfylle visse krav. Hvis du tilhører en av disse gruppene, oppfordrer vi deg til å melde fra om dette ved å krysse av for det i jobbsøkerportalen. Avkrysningene i jobbsøkerportalen danner grunnlag for anonymisert statistikk, som alle statlige virksomheter rapporterer i sine årsrapporter.

Vi gjør oppmerksom på at opplysninger om din søknad kan bli offentliggjort selv om du har bedt om unntak fra offentlig søkerliste. Du vil bli varslet om dette.

Ønsker du mer informasjon om stillingen?

Nærmere opplysninger om stillingen får du ved å kontakte seksjonssjef Sigmund Reinsborg Log på telefon 936 47 854.

Søk stillingen på www.vegvesen.no/jobb innen 14.03.2021. Har du spørsmål til utfylling av elektronisk CV, kan du kontakte kundeservice hos Jobbnorge på e-post: kundeservice@jobbnorge.no eller ringe på tlf. 75 54 22 20.

Kontaktpersoner

Sigmund Reinsborg
Seksjonssjef
Mobil: 936 47 854

Hvem er Statens vegvesen?

Statens vegvesens vil lede an i utviklingen av et effektivt, sikkert og helhetlig transportsystem tilpasset morgendagens behov og teknologi. Vi bygger, drifter og vedlikeholder landets riksveier, og vi tar vare på helheten gjennom vårt nasjonale ansvar for beredskap på vei og ved utvikling av tydelig regelverk og standarder for alle.

Gjennom arbeid og tilsyn med trafikanter og kjøretøy, ny teknologi og utvikling av digitale tjenester sikrer vi trafikantene og næringslivet smarte, trygge og miljøriktige transportvalg.

Virksomheten vår er organisert gjennom Vegdirektoratet og seks nyetablerte divisjoner.

Les mer om Statens vegvesen og se flere ledige stillinger