Ingeniør vann, VA-Ledningsinfrastruktur

Stillingsbeskrivelse

Stillingsbeskrivelse

Rambøll Vann Trondheim vokser stadig og søker nå etter flere medarbeidere til å planlegge og utarbeide gode tekniske løsninger innenfor vann- og avløpsteknikk.

Vann- og avløpsnettet har aldri før hatt et større behov for utbedring og oppgradering. Vi ønsker å styrke oss innen dette segmentet for å møte den stadig økende etterspørselen. I dag er vi foretrukken rådgiver for flere store aktører, både i regionen og nasjonalt.

Stillingen passer for deg som søker faglige utfordringer i et profesjonelt men samtidig uhøytidelig arbeidsmiljø. For denne rollen søker vi etter noen som er engasjert i faget og som ikke er fremmed for å lære nye ting.

Bli en del av vår vannavdeling

Vann Trondheim har et av regionens bredeste kompetansemiljø for vårt fag med medarbeidere innen tradisjonell ledningsteknologi, hydrologi og vann- og avløpsrensing. Vi jobber både mot offentlig og privat sektor. Til sammen er vi over 20 medarbeidere i avdelingen hvor halvparten har mer enn ti års erfaring. Vår store styrke er å jobbe i team og vi får svært godt utbytte av det brede tverrfaglige nettverket i Rambøll Norge. Vi jobber i alle faser av prosjektet, som overordnet rådgiver og i byggefasen som byggeledere. Blant vår kundeportefølje finner man kommuner, større statlige etater, lokale entreprenører og internasjonale private aktører. Trondheimskontoret til Rambøll har også et bredt og sterkt tverrfaglig miljø som sørger for stor variasjon i prosjektporteføljen. Her har man gode muligheter til å påvirke sin hverdag, utvikle seg i retningen man selv ønsker og kunne bidra der man yter best. Kalenderen er også full av ulike sosiale sammenkomster og aktiviteter, enten innad i avdelingen eller gjennom bedriftsidrettslaget på kontoret!

Inviting bright minds

Dine oppgaver vil være å bidra inn i, eller lede, både mindre og større prosjekter. Du må ha en sterk vilje til å utvikle deg faglig gjennom å oppsøke nye utfordringer og lære av det sterke fagmiljøet rundt deg.

Dine hovedoppgaver og ansvarsområder vil være:

 • Prosjektmedarbeider, designe og utvikle gode bærekraftige løsninger for våre kunder
 • Prosjektledelse og fagansvar på sikt, gjerne med oppfølging fra en av våre dyktige seniorer
 • Ha tett kontakt med våre kunder og være en sparringspartner for dem
 • Markedsutvikling og tilbudsskriving
 • Åpen for å bidra til videre globalt samarbeid i Rambøll, innovasjon, digitalisering og bærekraft

Ditt faglige og personlige utgangspunkt er:

 • Utdannet sivilingeniør/ingeniør innen VA-faget, gjerne spesialisert innen VA-infrastruktur eller overvann.
 • Gjerne erfaring fra bransjen
 • Erfaring fra prosjekteringsverktøy, fortrinnsvis Autocad, Novapoint, Revit og evt modelleringsprogrammer (Mike urban og annet).  
 • Være systematisk og ha evne til å finne løsninger på uoversiktlige problemstillinger
 • Initiativrik, selvgående og ansvarsbevisst
 • God skriftlig og muntlig kommunikasjon både på norsk (krav: B2) og engelsk.
 • Ønsker å bidra med initiativ og glede til vårt gode arbeidsmiljø

Velkommen til vår Vanndivisjon 

Vannavdelingene i Norge har et sammenknyttet nettverk fra Arendal i sør til Alta i nord. Vi jobber med alt fra VA-infrastruktur, rensing, hydrologi, grunnvann og flere andre områder. Vannavdelingene samarbeider ofte i prosjekter og har mulighet til å besøke hverandres kontorsteder. Internasjonale kollegaer bidrar i prosjekter både for ekspertise og ressursutjevning. Gjennom våre årlige fagtreff og studieturer finner vi også en arena for utvikling og inspirasjon på tvers av kontorer og landegrenser.

Om Rambøll

Rambøll er en global samfunnsrådgiver innen Bygg & arkitektur, Samferdsel & byutvikling, Energi, Vann, Miljø og Management consulting. I Norge er vi 1600 medarbeidere fordelt på 15 kontorer. På verdensbasis har vi totalt 16 500 medarbeidere, lokalisert i 35 land. Dette gir oss stor tilgang på ekspertise innad i selskapet.

Som samfunnsrådgiver gir vi våre medarbeidere muligheter for personlig og faglig utvikling. Vi tilbyr gode betingelser med attraktive forsikrings- og pensjonsavtaler, fleksibel arbeidshverdag og gode ferieordninger. Hos oss får du brukt din kunnskap til å skape et bedre samfunn og høyere livskvalitet for menneskene som bor der.

Bransjen er i sterk utvikling med økt fokus på innovasjon og bærekraftige løsninger. Rambøll har nettopp lansert en ambisiøs strategi for de neste 4 årene; «The Partner for Sustainable Change». Du vil derfor få muligheten til å jobbe med og drive frem nytenkende løsninger som kan få positive ringvirkninger for miljøet.

Velkommen til oss

Send din søknad og CV ved å klikke på "Søk stilling" og følg instruksjonene. Ta gjerne kontakt dersom du ønsker ytterligere informasjon om stillingen.

Kontaktperson: Helene Sedal, telefon: 916 28 621, mail: helene.sedal@ramboll.no

Velkommen som søker!

Søknadsfrist: 01.06.2022

Kontaktpersoner

Helene Sedal
Telefonnummer: +47 91628621

Hvem er Rambøll?

Rambøll er en global samfunnsrådgiver med eksperter innen bygg, arkitektur & plan, transport, vann, miljø & helse, energi, olje & gass og management consulting. I Norge er vi 1500 medarbeidere fordelt på 16 kontorer og internasjonalt har vi totalt 15 000 medarbeidere lokalisert i 35 land. Sammen med våre kunder søker Rambøll mot nye løsninger som balanserer menneskelige og kommersielle behov. Slik inspirer vi hverandre til å se forbi det åpenbare - hver dag!

Les mer om Rambøll og se flere ledige stillinger