Ingeniør tilsyn, byggesak - Byutvikling

Denne stillingsutlysningen er utløpt siden 02. oktober, 2017. Se andre jobbmuligheter »

Stillingsbeskrivelse

Vi er 20 medarbeidere på byggesaksenheten med ansvar for behandling av bygge- og dele søknader i Tromsø kommune. I tillegg jobber vi med tilsynsoppgaver. Tilsynsoppgavene har økt i omfang og byggesaksenheten ønsker å ha større fokus på tilsyn. 

Kommunen har plikt til å føre tilsyn i byggesaker med at tiltaket gjennomføres i samsvar med gitte tillatelser og bestemmelser gitt i eller i medhold av plan- og bygningsloven. Det kan føres tilsyn med alle forhold i en byggesak, og med alle typer tiltak som omfattes av plan- og bygningslovgivningen. 

Kommunen velger selv hvordan det føres tilsyn. Dette skjer enten ved byggeplassbesøk/befaringer, gjennomgang og vurdering av dokumentasjon fra prosjektering eller utførelse, gjennomgang av foretakenes system eller en kombinasjon av disse. 

Byggesaksenheten søker medarbeider til å utføre tilsyn og byggesaksbehandling etter plan- og bygningsloven. Du må ha god byggfaglig kompetanse med utdanning innenfor byggetekniske fag: ingeniør, arkitektur eller annet relevant fagområde på bachelornivå eller høyere. Du bør også ha arbeidet med bygningsfaget i praksis. Tilsynsarbeidet forutsetter god kjennskap til bygningsfaget. 

Du får mulighet til å arbeide selvstendig og målrettet. Du får være med å videreutvikle et godt tjenestetilbud, og må være innstilt på å samhandle med aktører både innenfor og utenfor kommunen, det være seg politikere, næringsliv eller publikum. Vi har et tverrfaglig arbeidsmiljø med høy kompetanse og engasjerte kollegaer som samarbeider på tvers av arbeidsområder. 

Ved eventuell intern tilsetting vil det være mulighet for vikariat som byggesaksbehandler.
 

Arbeidsoppgaver

 • Du vil få varierte arbeidsoppgaver innenfor fagområdet med hovedvekt på tilsyn og tilhørende saksbehandling. Du må være innstilt på å ha en aktiv dialog med aktørene i bransjen, herunder både private husbyggere, profesjonelle utbyggere, entreprenører og offentlige etater
 • Tilsyns- og ulovlighetsoppfølging
 • Byggesaksbehandling.
 • Veiledning internt og overfor bransjen mm.
 
 

Kvalifikasjoner

 • Ingeniør, sivilingeniør, arkitekt eller annet relevant fagområde som innebærer byggfaglig kompetanse.
 • Bachelor eller høyere utdanning
 • Gode kunnskaper om plan- og bygningsloven er en forutsetning
 • Praksis fra offentlig forvaltning, saksbehandling etter plan- og bygningsloven vil bli vektlagt
 • Bygningsteknisk erfaring og annen praktisk erfaring fra fagfeltet vil bli vektlagt.
 

Personlige egenskaper

 • God skriftlig og muntlig fremstillingsevne
 • Positiv serviceinnstilling og god samarbeidsevne, samt evnen til å arbeide selvstendig
 • God arbeidskapasitet med vilje og evne til å stå på i en hektisk hverdag, samt god personlig egnethet
 

Vi tilbyr

 • Profesjonelt fagmiljø med høy tverrfaglig kompetanse
 • Godt kollegialt samhold, både sosialt og faglig
 • Lønn og andre betingelser etter avtale
 • Flyttegodtgjørelse etter avtale
 • Gode pensjons- og forsikringsordninger
 • Fleksibel arbeidstid og ellers gode betingelser 
 
 

Annet

 
Tilsetting skjer i henhold til gjeldende lover, reglementer og tariffavtaler.
 
Vi gjør oppmerksom på at søkere kan føres opp på offentlig søkerliste, selv om søkeren har bedt om anonymitet. Dette blir du så fall varslet om.
 
Søknad sendes elektronisk innen fristen ved å trykke "søk på stillingen" oppe til høyre. Trenger du hjelp til å fylle ut søknadsskjema kan du kontakte Webcruiter kundestøtte.
 
Kjenner du deg igjen i dette? Vi vil gjerne ha din søknad!
 
 

Kontaktpersoner

Sissel Henriksen
Konstituert byggesakssjef

Hvem er Tromsø kommune?

Tromsø kommune  er med sine 75 000 innbyggere Nord-Norges største. Tromsø er eneste nordnorske 1800-talls trehusby som overlevde 2. verdenskrig uten store skader. Bysenteret har derfor stor betydning for nordnorsk urban identitet. Byen kan beskrives som en urban villmark, med kafeer, universitet og folkeliv i naturskjønne omgivelser. Tromsøs unike, strategiske plass i nordområdene er koblet sterkt opp mot universitetet, universitetssykehus, fantastisk natur og et yrende kultur- og idrettsliv. Kommunen har rundt 7.000 medarbeidere fordelt på 86 enheter og tjenester.

Kommunen vokser, og med et mål om nullvekst i personbiltrafikk legges opp til at utvikling først og fremst skal skje gjennom fortetting. Dette gir store utfordringer til utvikling av sentrum, utvikling av nye bolig- og næringsområder og transformasjon. Sentralt i dette arbeidet står byutvikling, en seksjon som består av rundt 100 medarbeidere fordelt på enhetene for Byplan, Byggesak, Geodata, Klima miljø og landbruk, Veg, Park, samt felles stab.