Ingeniør teknisk enhet

Denne stillingsutlysningen er utløpt siden 20. februar, 2019. Se andre jobbmuligheter »

Stillingsbeskrivelse

Tinn kommune har ledig stilling som ingeniør på teknisk enhet. Kommunen har store oppgaver foran seg med blant annet ny skole, helse og omsorgssenter, fornyelse av vann- og avløpsnettet og fornyelse av renovasjonsordningen. Teknisk enhet er i ferd med å innføre nye digitale løsninger og kontinuerlig forbedringskultur i sin organisasjon, og forsterke fokus på effektivisering av tjenesteleveransene til brukerne.

Arbeidsoppgaver

 • Prosjekt, - og/eller oppdragslederleder innen enhetens ansvarsområde - følge prosjektene fra prosjektering til ferdigstillelse.
 • Kontraktsadministrasjon og økonomistyring
 • Faglig ledelse for å sikre teknisk gode løsninger. 
 • Sikre god interessent/brukere involvering
 • Driftsoppgaver
 • Saksbehandling

Ønskede kvalifikasjoner

 • Høyere relevant utdanning på masternivå. Særlig relevant erfaring kan kompensere for kravet til utdanning.
 • Relevant arbeidserfaring fra fagområdet – gjerne med personalansvar
 • Prosjekterfaring som oppdragsleder, prosjektleder, prosjekterende, byggherre eller entreprenør og erfaring med offentlig innkjøp
 • Strukturert og ansvarsfull
 • Gode samarbeidsegenskaper, men også evne til å jobbe selvstendig
 • Utadvendt og kommuniserer godt med innbyggere og kontraktspartnere
 • Gode IKT/Digitalisering kunnskap/erfaring vil bli vektlagt
 • Gode skriftlige og muntlige fremstillingsevner
 • Førerkort klasse B.

Personlige egenskaper

 • Proaktiv, engasjert og tydelig leder/prosjektleder med personlig og faglig integritet
 • Løsnings- og utviklingsorientert med evne til strategisk og helhetlig tekning
 • Evne til å prioritere og gjennomføre
 • God i samhandling og relasjonsbygging

Vi tilbyr deg

 • Stillingsbrøk: 100%
 • Spennende tverrfaglige prosjekter
 • Utfordrende og varierte arbeidsoppgaver i et miljø med høy kompetanse
 • En spennende og selvstendig jobb
 • Fleksibel arbeidstid og gode pensjonsbetingelser
 • Snarlig tiltredelse er en fordel.

Vi ber om at søkere benytter elektronisk søknadsskjema og at søknaden er så fullstendig som mulig. Attester og vitnemål merkes med ID-nummer og ettersendes til Tinn kommune, Postboks 14, 3661 Rjukan eller via edialog.

Tinn kommune har for tiden flere ledige stillinger, blant annet rektor/enhetsleder ved Atrå barne- og ungdomsskole, rektor/enhetsleder ved Rjukan ungdomsskole, byggesaksbehandler og kommunalsjef oppvekst og kultur.

Om ikke så lenge vil det også bli lyst ut ledig stilling som leder av avdeling for renhold.

Vi har en egen mediestrategi og ønsker ikke kontakt med annonseselgere

Kontaktpersoner

Jan Arvid Gravklev
teknisk sjef
Telefonnummer: 35082600
Mobil: 41621958

Hvem er Tinn kommune?

Tinn kommune har i underkant av 6000 innbyggere og ligger øverst i Telemark med Hardangervidda som nærmeste nabo.  Kommunen har variert næringsliv, et godt utdanningstilbud og vi kan by på et allsidig tilbud innenfor kulturliv, idrett og friluftsliv.  Rjukan er på UNECCO`s verdensarvliste for sin spesielle natur, arkitektur og godt bevarte industrihistorie.